Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

ONLINE SETKÁNÍ: Rozvoj digitální gramotnosti pro 2. stupeň ZŠ | 27. 3. 2019 od 20:00

Eva Fanfulová a Markéta Čonková se budou věnovat praktickým příkladům rozvíjení digitální gramotnosti na 2. stupni ZŠ napříč předměty. Jednotlivé aktivity budou doplněny vyjádřením známých akademiků, kteří se digitální gramotností zabývají již několik let.

Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Čtenářská gramotnost – osvobozování mladého čtenáře (námořníka) | 21. 3. 2019 od 20:00

Odborný garant čtenářské gramotnosti NÚV Petr Koubek nás provede zákoutími trnité cesty mladého čtenáře. Setkání bude inspirací pro učitele i rodiče.

Celý příspěvek »


Nej… z měsíce února

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejzajímavějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc únor.

To nejzajímavější z modulu Články

Mladší děti v MŠ – předčtenářská a předmatematická gramotnost, autor: Petra Pšeničková

Článek nabízí učitelům MŠ aktivity pro mladší děti. Děti budou skládat puzzle, hrát stínovanou i kelímkové pexeso. Rozmotají klubíčka vlny, posílí sluchovou paměť, seznámí se s aktivitou Člověče, nezlob se.

Na Spomocníkovi se zajímavými lidmi o technologiích a vzdělávání – díl 1.: Bořivoj Brdička, autor: Jaroslav Mašek

Asi jste se s nimi už někdy setkali – na konferencích, workshopech, webinářích, letních školách nebo pravidelně čtete jejich články, příspěvky v komunitách, sledujete jejich YouTube kanál, Twitter či Instagram. V tomto seriálu je poznáme trochu jinak. V krátkém rozhovoru poodhalíme jejich pohled na technologie a vzdělávání, a možná se dozvíme i něco o nich samotných.

Nahrávání hudby na různých platformách, autor: Mgr. Karel Šimeček

Tento článek pojednává o vybraných online, mobilních a desktopových aplikacích pro úpravu zvuku zaměřených zejména na nahrávání a střih hudby. Hlavním cílem je tedy stručně popsat a recenzovat vybrané aplikace pro použití ve výuce.

Asistenti pedagoga pod vedením koordinátora inkluze I., autor: Mgr. Lada Flachsová

Poslední dobou zažívá každá škola velký nárůst asistentů pedagoga. Škola od školy a ředitel od ředitele mají různý pohled na práci asistentů pedagoga. Aby mohla fungovat spolupráce mezi vyučujícími a kvalitní vedení asistovaných žáků, je třeba mít nastavená jasná pravidla. Vzhledem k množství asistentů na naší škole jsme přistoupili k zavedení funkce koordinátora inkluze, který asistenty pedagoga v jejich práci profesionálně vede.

Třída budoucnosti jako koncept práce s prostorem ve třídě, autor: Ondřej Neumajer

Článek vysvětluje souvislosti inovace školního prostředí nejen z pohledu prostorového uspořádání třídy. Věnuje pozornost též pedagogickým souvislostem.

Procházka Prahou. Několik zastavení k moderním dějinám, autor: Marcela Svejkovská

V článku popisuji vycházku po několika pražských místech spjatých s moderními dějinami. Realizovala jsem ji s tercií a kvartou víceletého gymnázia, kdy studenti provázeli studenty. Protože jsme se tematicky dotkli obou totalit, hlavním pedagogickým očekáváním pro mne bylo to, zda si mladí lidé uvědomili, jak křehká, vzácná a nesamozřejmá je svoboda.

To nejzajímavější z modulu DUM

Výroba elektrické energie ve světě, autor: Mgr. Jan Zicha

Interaktivní prezentace s úkoly pro práci s internetovými zdroji. Přílohou je pracovní list.

Bulharský program – Inspirace hlaholice, autor: MgA Sevdalina Kovářová Kostadinova

Bulharský program Inspirace hlaholice přiblíží žákům nejen Bulharsko a bulharskou azbuku, ale také svět starých Slovanů. Připomene svatého Cyrila a Metoděje a písmo hlaholici, které Cyril vytvořil. Poslechnete si bajku Orel, havran a pastýř a pak si ji přečtete v češtině. V praktické části si můžete vybrat z několika kreativních dílen souvisejících s Bulharskem, které jsou přizpůsobené pro mladší i starší žáky. Doplňující on-line kvíz Co víš o Bulharsku?, on-line kvíz Falešní přátelé – bulharština, namluvené texty v bulharštině a video návody pro dílny najdete na tomto odkazu.

Sopky v Google Earth, autor: Mgr. Markéta Pravdová

Děti postupně navštíví deset vybraných světových vulkánů. Mohou si o nich přečíst zajímavé informace a zároveň se seznámit s prostředím programu Google Earth. Tento soubor aktivit je určen žákům 6. ročníku.

Sudoku – rovnice, autor: Mgr. Radomír Macháň

Procvičování řešení lineárních rovnic prostřednictvím řešení Sudoku. Rozvoj logického myšlení.

Honba za pokladem – celá čísla, autor: RNDr. Jitka Rambousková

Hra s QR kódy je určená na závěrečné opakování a procvičování celých čísel. Žáci pomocí výpočtů luští tajenku.

Princip hydrauliky, autor: Zdeněk Hanzelín

Publikace interaktivní formou vysvětluje princip hydrauliky. Součástí publikace jsou praktické příklady. Vyučující se tak přesvědčí, že žáci látku pochopili.

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

ONLINE SETKÁNÍ: Mapy učebního pokroku klíčových kompetencí ve výuce ZŠ

Jak rozvíjet klíčové kompetence ve výuce? Co jsou to mapy učebního pokroku klíčových kompetencí? Jak učitelům a žákům pomáhají mapy učebního pokroku přímo ve výuce? Jak využívat mapy učebního pokroku v různých formách výuky? Nejen na tyto otázky odpovídala lektorka Mgr. Andrea Vedralová.

ONLINE SETKÁNÍ: Pohybové činnosti v mateřské škole

Lektor Mgr. Michael Novotný představil účastníkům zásobník praktických pohybových her a činností, které jsou ověřeny v praxi a lze je začlenit do vzdělávací nabídky v mateřské škole. Inspiraci získaly učitelky mateřských škol, 1. stupně základních škol, vychovatelé v dětských zařízeních a pedagogové volného času.

ONLINE SETKÁNÍ: Pokusné ověřování občanského vzdělávání ve školách

Setkání prezentovalo zjištění a doporučení vzešlá z Pokusného ověřování systémové podpory občanského vzdělávání na školách. Zaměřilo se na metodiku pro zavádění a stabilizaci žákovských parlamentů na školách a představilo možné činnosti a aktivity pro učitele, kteří se ve školách chtějí věnovat občanskému vzdělávání. Lektoři: Terezie Vávrová a Tomáš Hazlbauer.

ONLINE SETKÁNÍ: Model E-U-R v praxi, rozvoj kreativity

Lektorka Ing. Lenka Skoupá seznámila pedagogy s možnostmi využití výukového modelu E-U-R a s možnými metodami jeho jednotlivých fází. Také shrnula výukový model na praktické ukázce výukové hodiny.

ONLINE SETKÁNÍ: Genderově citlivý přístup k dětem v mateřských školách – ukázky praktických aktivit

Setkání prezentovalo možnosti, jak pracovat s předškolními dětmi citlivě a s ohledem na jejich jedinečnost, nezávisle na tom, zda jsou dívkou či chlapcem. Představilo aktivity vyvinuté sdružením NESEHNUTÍ pro práci s dětmi v mateřských školách, stejně jako zahraniční genderově citlivé knížky a pohádky pro děti. Lektorky Mgr. Kristýna Pešáková, Ph.D., Mgr. Lucie Čechovská.

ONLINE SETKÁNÍ: Matematická gramotnost v předškolním vzdělávání

Lektorka RNDr. Hana Lišková poukázala na konkrétní podobu rozvíjení jednotlivých složek matematické gramotnosti z pohledu dětí předškolního věku. Součástí prezentace byly náměty na konkrétní činnosti a aktivity, které mohou být inspirací pro praxi předškolních pedagogů.

Zdroj ilustrativních obrázků:

THOMAS, Angela. flickr.com: Studying Visual Literacy [online]. 2009-05-09 [cit. 2019-03-14]. Dostupný pod licencí CC-BY na WWW: <https://www.flickr.com/photos/anyaka/3513962577/>.

DEWAARD, Helen. flickr.com: Taxonomies of Literacies [online]. 2019-03-03 [cit. 2019-03-14]. Dostupný pod licencí CC-BY na WWW: <https://www.flickr.com/photos/143825674@N02/40304480503/>.


ONLINE SETKÁNÍ: Rozvoj digitální gramotnosti pro 1. stupeň ZŠ | 20. 3. 2019

Na jednotlivých aktivitách nám Eva Fanfulová a Markéta Čonková vysvětlí, jakým způsobem je rozvíjena digitální gramotnost, a představí také sbírku odkazů na vznikající materiály pro podporu rozvoje digitální gramotnosti a informatického myšlení.

Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Moderní aplikace ve Windows II | 7. 3. 2019 od 20:00

Již podruhé se setkáme s Miroslavem Kotlasem a projdeme si spolu zajímavé volně dostupné aplikace pro operační systémy Windows 10, ale také si shrneme možnosti nákupu aplikací školou nebo jednotlivcem. Webinář tematicky spadá do Týdne otevřeného vzdělávání.

Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Rozvoj informatického myšlení s využitím robotických hraček | 6. 3. 2019 od 20:00

Tipy na otevřené výukové zdroje k rozvoji informatického myšlení si pro nás k Týdnu otevřeného vzdělávání připravila Eva Fanfulová.

Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Matematická pregramotnost v mateřské škole | 28. 2. 2019 od 20:00

O matematické gramotnosti ve výuce na ZŠ a SŠ toho bylo již napsáno mnoho. Ale jak si poradit s předškoláky při rozvoji matematických představ nebo logického myšlení? Těšíme se spolu s vámi na nápady, tipy a hry, které si pro nás připravila Hana Lišková.

Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Genderově citlivý přístup k dětem v mateřských školách – ukázky praktických aktivit | 21. 2. 2019 od 20:00

Lektorky Kristýna Pešáková a Lucie Čechovská už inspirovaly v lednu učitele 1. a 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií. Jak si ale povídat o genderové otázce s předškolními dětmi a jak dodržovat pravidla genderové vyváženosti výchovného procesu v MŠ?

Celý příspěvek »


Nej… z měsíce ledna

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejúspěšnějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc leden.

Nejvíce zobrazované články

Proč mobily ve škole zakazovat, autor: Bořivoj Brdička

První část dvoudílné přehledové studie zkoumající důvody pro to, jak s mobily ve školách zacházet.

Proč mobily ve škole používat, autor: Bořivoj Brdička

Druhá část dvoudílné přehledové studie zkoumající důvody pro to, jak s mobily ve školách zacházet.

E-portfolio pro učitele I., autor: Michal Černý

Článek se věnuje možnostem učitelského e-portfolia. Ukazuje na některé jeho rysy, které je možné zvažovat při jeho tvorbě a o kterých je vhodné přemýšlet, ať již z pozice tvůrce portfoliového webu nebo jako mentor či supervizor, který s ním pracuje.

Mobily v rukou dětí z pohledu rodičů, autor: Aleš Jaroš

Zpráva o tom, jak svůj postoj k využití mobilů vlastními dětmi na základě studia dostupných výzkumů pozměnil jeden anglický rodič – shodou okolností novinář zabývající se médii.

Strojové učení pro nejmenší, autor: Bc. Radim Doležel

Informace o novém rozšíření pro Scratch, které učí děti vytvářet aplikace disponující umělou inteligencí včetně strojového učení.

Nejvíce komentované články

20 největších inspirátorů roku 2018, autor: Jaroslav Mašek

Článek představuje 20 největších inspirátorů autora pro rok 2018 včetně důvodů, proč jsou tito lidé pro něj důležití a jak jej ovlivňují v tom, co dělá.

Nejvíce zobrazované DUMy

Příkladové bludiště, autor: Rostislav Solovský

Jednoduchá úloha na procvičení operací s přirozenými čís­ly.

Mezopotámie – návštěva zikkuratu, autor: Mgr. Markéta Pravdová

Interaktivní hra vhodná k zopakování učiva o Mezopotámii.

Interaktivní procvičování vyjmenovaných slov po P, autor: Zdeněk Hanzelín

Žáci si interaktivní formou procvičí vyjmenovaná slova po P. Do textu doplňují y, ý, i, í správným kliknutím na klávesnici. Při správném kliknutí se klávesnice zabarví zeleně, při chybném označení se zabarví červeně. Publikace je vhodná pro žáky s dysortografií a dyslexií.

Nejlépe hodnocené DUMy

Demografie v souvislostech II., autor: Petr Tišl

Materiál rozvíjí dovednosti z předchozího materiálu Demografie v souvislostech I. Rozvíjí dále problematiku indexu stáří a zavádí další veličinu – index ekonomického zatížení. Ideální je práce v malých skupinách (2–5 žáků). Dle mých zkušeností se tím vyrovnávají problémy s určitou antipatií k „matematice“. Žáci jsou vedeni k sestavení vzorce a výpočtu hodnot, která následně graficky zpracují (možné využití ICT – tabulkový editor). Následně porovnávají vývoj obou indexů. Interpretace indexu ekonomického zatížení není úplně přímočará. K uvědomění si rozdílů vede žáky poslední úkol.

SVG grafika (interaktivní webová stránka), autor: Ing. Jitka Vlčková

Interaktivní webová stránka umožňuje dopsat hodnoty parametrů několika SVG objektů, které se současně zobrazí. Výhodou je okamžitá a interaktivní vizualizace zadaných hodnot. Pro spuštění je nutné rozbalit složku a následně otevřít soubor s příponou HTML nejlépe ve webovém prohlížeči Google Chrome.

Jak znáte staré i Staré pověsti české?, autor: Mgr. Eliška Kozlíková

Pracovní list může sloužit jako doplněk k povinné či doporučené četbě Starých pověstí českých A. Jiráska. Podstatu tvoří práce s knihou, dohledávání informací v textu, popř. vyvozování souvislostí apod. Cílem pracovního listu je rozvoj čtenářské gramotnosti a to, aby si žáci odnesli z četby základní informace, které lze řadit k všeobecnému přehledu člověka v naší společnosti.

Nejnavštěvovanější diskuze

Mohu se zeptat konkrétně na plat asistenta pedagoga?

Pololetní hodnocení třídy

Neklasifikace

Začínající učitel

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Metody a techniky dramatické výchovy v MŠ II.

Online setkání nabídlo praktické ukázky her a činností napříč metodami tvořivé dramatiky, které lze aplikovat ve vzdělávací nabídce mateřské školy nebo třeba také v dramatickém kroužku. Lektor: Mgr. Michael Novotný.

Jak seznamovat žáky/ně I. stupně ZŠ s tématem zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích

Cílem setkání bylo představit téma zastoupení žen a mužů v politice a v rozhodovacích pozicích a ukázat, že se jedná o téma, které lze uchopit záživnou formou již na základních školách. Součástí praktické části bylo představení metod a postupů, jak téma prezentovat žákům a žákyním včetně výukových materiálů a odkazů na vhodné zdroje. Lektorky: Veronika Šprincová, Markéta Kos Mottlová.

Jak seznamovat žáky/ně II. stupně ZŠ s tématem zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích

Vyučující se během webináře seznámili s aktuálními daty a vývojem v oblasti genderové rovnosti jak v České republice, tak v mezinárodním srovnání. Představeny byly i argumenty, proč se tématem zabývat a metody, jak s tématem pracovat ve výuce na 2. stupni ZŠ. Lektorky: Veronika Šprincová, Markéta Kos Mottlová.

Zdroj ilustrativních obrázků

NEVEN, Johan. flickr.com: Lonely Tree [online]. 2019-01-31 [cit. 2019-02-15]. Dostupný pod licencí CC-BY na WWW: <https://www.flickr.com/photos/enneafive/39971778183/>.

pixel2013. Pixabay.com: [online]. [cit. 2019-02-15]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/balloon-chinese-lanterns-lantern-3206530/>.


ONLINE SETKÁNÍ: Model E-U-R v praxi, rozvoj kreativity | 20. 2. 2019 od 20:00

Díky třífázovému modelu učení si žáci zapamatují učivo na delší dobu, jsou aktivnější ve vyučovacím procesu a více motivováni k učení, projevují vyšší míru tvořivosti. Inspiraci pro práci s žákovskou skupinou si pro nás připravila Lenka Skoupá.

Celý příspěvek »