Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Nej… z měsíce května

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejzajímavějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc květen.

To nejzajímavější z modulu Články

Experimentální fyzikář, autor: Zdeněk Hromádka

V první části článku autor poukazuje na důležitost pokusu ve vyučování fyziky na základní škole nejen z hlediska motivace a názornosti, ale také jako prostředku k objevování nových poznatků žáky. V druhé části článku autor seznamuje čtenáře s příkladem didaktické pomůcky – stavebnice pro sestavování elektrických obvodů vlastní konstrukce a s možnostmi jejího využití ve vyučování.

Prázdninová školka s předškolními dětmi – O princích a princeznách, autor: Petra Pšeničková

Příspěvek nabízí aktivity pro práci učitelů s dětmi v mateřské škole. Aktivity jsou rozdělené na ranní tvořivou činnost, didaktickou část, venkovní činnost. Vše propojuje téma princů a princezen. Děti si vyrobí zlatou hvězdu, meč, střevíček nebo létající křídla. Vydají se jako zbrojnoši po stopách jasné princezny nebo si zahrají dámu s démanty.

Typy učitelů z pohledu vzdělávacích technologií, autor: Bořivoj Brdička

Zpráva doktoranda Kennetha Gravese z newyorské Columbia University, která přináší zajímavá zjištění o tom, jaký mají učitelé přístup k technologiím, a vysvětluje, proč se s jejich rostoucím využíváním výsledky žáků zhoršují.

Co víme o podpoře demokracie na školách z výzkumu aneb Jak se občanské vzdělávání stalo principem?, autor: Milan Hrubeš

Tento článek je součástí seriálu o tom, jak podporovat demokracii ve školách. Příspěvek shrnuje zásadní zjištění z výzkumných aktivit, které byly součástí pokusného ověřování občanského vzdělávání. Výzkum se zaměřoval na dopad, který realizace systémové podpory občanského vzdělávání měla jak na vyučující, tak i na vedení školy. Hlavním přínosem podle výzkumného zjištění byla proměna významu občanského vzdělávání od „výuky v rámci předmětů“ k principu, který postihuje fungování celé školy včetně jejího okolí a výrazně přispívá k budování demokracie na školách.

Mé nejoblíbenější doplňky do Moodlu, autor: Jiří Hampeis

Tímto článkem chci ukázat případným čtenářům své zkušenosti s využitím Moodlu a vybraných doplňků do Moodlu.

To nejzajímavější z modulu DUM

Zeměpisné souřadnice, autor: Mgr. Václav Duffek (Autor), RNDr. Václav Stacke, Ph.D. (Autor), Mgr. Markéta Pluháčková, Ph.D. (Autor)

Materiál vznikl jako jeden z výstupů týmu geografie projektu Didaktika – Člověk a příroda A.(http://didaktika.zcu.cz/). Autoři materiálu si kladou za cíl překonat problémy spojené s výukou tématu Zeměpisné souřadnice, které byly zjištěny od učitelů napříč Českou republikou.

Pohádkové postavy – rozdíly, autor: Mgr. Tereza Chaloupková

Materiál obsahuje 8 pohádkových postav. Děti mají u každé postavy nalézt 5 rozdílů.

Přídavná jména – stupňování, autor: Mgr Hana Hrochová

Stupňování přídavných jmen v němčině na základě písně „Besser werden“. Samostatné odvození pravidel z písně a z textu a procvičení.

Skládání slov ze slabik, autor: Mgr. Tereza Chaloupková

Materiál obsahuje slova s obrázky, které se rozstříhají na slabiky a podle obrázku na začátku děti skládají slova ze slabik. První část obsahuje slova dvojslabičná, druhá část slova jednoslabičná.

Literární kvíz pro 2. stupeň ZŠ, autor: Mgr. Vendula Dovole

Materiál je určen žákům 8.–9. ročníku základní školy. Po vytištění, zalaminování a vystřižení vznikne 18 karet. Žáci pomocí kolíčku či „mazací“ fixy určují správnou odpověď na otázku z oblasti literatury. Na zadní straně je pak pro kontrolu vyznačeno správné řešení. Spodní část karty je třeba před zalaminováním ohnout.

Hrnečku, vař!, autor: Mgr. Eva Macháčková

Uvědomělé čtení a jeho diagnostika. DUM obsahuje text pohádky „Hrnečku, vař!“ a pracovní listy. Diagnostiku uvědomělého čtení vyučující provede po kolektivním přečtení textu pohádky a vypracování pracovního listu.

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Gamifikace výuky

Na setkání jsme se věnovali využití počítačových her v různých předmětech. Ukázali jsme si příklady několika z nich a podrobněji jsme se zastavili nad fenoménem Minecraft – hry, kterou již 15 let hrají miliony dětí po celém světě. Lektor: Mgr. Miroslav Kotlas.

Spomocník a Virtuální digitální centrum Elixíru

Elixír do škol je organizace podporující odborný růst učitelů prostřednictvím kolegiálního sdílení. Již několik let se to úspěšně daří u fyzikářů. V loňském roce byla činnost Elixíru rozšířena o podporu rozvoje digitálních technologií v nejširším smyslu toho slova. Podrobnosti nám představil Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D. a jeho hosté.

Sportovní text – nástroj k rozvoji čtenářství

Cílem setkání bylo přispět k rozšiřování kompetencí vyučujících, které mohou uplatnit při motivaci žáků ke čtení, při rozvoji i ověřování jejich čtenářských dovedností a nabídnout učitelům – případně i žákům a rodičům – aktivity využitelné k rozvoji dílčích čtenářských dovedností žáků. Lektor: František Brož.

Zdroj ilustrativních obrázků:

Krvesaj. Wikimedia.org: 2012 kveten botanicka zahrada 086 [online]. 2012-06-07 [cit. 2019-06-17]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 na WWW: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2012_kveten_botanicka_zahrada_086.jpg>.

ONLINE SETKÁNÍ: Učit se učit, myslet a žít – učení s ohledem na fungování mozku | 20. 6. 2019 od 20:00

Nepotřebujete oprášit své znalosti z psychologie a neurologie? Mgr. Petra Dočkalová vás jistě před prázdninami příjemně naladí na nadcházející školní rok, kdy byste mohli začít některé aktivity dělat maličko jinak…
Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Lidová balada a její uplatnění ve výuce | 13. 6. 2019 od 20:00

Před více než rokem nám lektor Petr Drkula představil tradiční lidové hudební nástroje ve výuce. Lidové tvorbě bude věnováno i aktuální setkání a my věříme, že osloví nejen učitele hudební výchovy a českého jazyka.
Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Plán pedagogické podpory v kostce | 11. 6. 2019 od 10:00

Setkání pro všechny pedagogické pracovníky se zaměří na plán pedagogické podpory, konkrétně na jeho tvorbu, způsob jeho užití, na současnou a budoucí legislativu a na příklady z praxe.
Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Biodiverzita | 12. 6. 2019 od 20:00

S osvědčenou lektorkou Lenkou Skoupou se podíváme na dopady současné monokulturní krajiny na přírodu a její obyvatele. Řekneme si, jaký vliv má diverzita, jak ji může ovlivnit jednotlivec nebo jaká jsou dostupná opatření pro udržení biodiverzity. Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Nápadník pro environmentální výchovu | 6. 6. 2019 od 20:00

Jan Horák, učitel 1. stupně, koordinátor EVVO se s námi již před rokem podělil o své zkušenosti a doporučení do výuky přírodovědy v setkání nazvaném Badatelské aktivity (nejen) v hodinách přírodovědy. Jaké jsou jeho zkušenosti s environmentální výchovou? Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Sportovní text – nástroj k rozvoji čtenářství | 29. 5. 2019 od 20:00

Setkání s Františkem Brožem je zaměřeno na možnosti využití sportovních textů k rozvoji čtenářských dovedností a čtenářství vůbec. Ideovým východiskem setkání je předpoklad, že výuka je efektivnější s texty, které mají potenciál žáky zaujmout. Celý příspěvek »


Nej… z měsíce dubna

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejzajímavějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc duben.

To nejzajímavější z modulu Články

Prázdninová školka s dvouleťáky – Křemílek a Vochomůrka, autor: Petra Pšeničková

Příspěvek nabízí aktivity pro práci učitelů s dvouletými dětmi. Aktivity jsou rozdělené na ranní tvořivou činnost, didaktickou část, případně venkovní činnost. Vše propojuje téma Křemílka a Vochomůrky. Na děti čeká pařezový háj, vaření šípkového čaje, vyrábění draka, kalhotová provlékačka nebo sázení semínek.

Dyslektici v mateřinkách?, autor: Sylvie Doláková

Jsou nebo nejsou? Docela by se mohlo zdát, že tento problém se předškolních dětí netýká. Porucha učení zvaná dyslexie je častým projevem špatných výsledků ve školní práci dětí.

5 největších výzev školství podle CoSN, autor: Bořivoj Brdička

Článek přináší informaci o zprávě amerického sdružení Consortium for School Networking, která popisuje největší překážky, které bude školství v budoucnosti řešit v souvislosti se vzdělávacími technologiemi.

Základní informace o projektu na podporu demokracie ve školách, autor: Mgr. Alena Hesová

Tento text je úvodním článkem seriálu o tom, jak podporovat demokracii na školách. Příspěvek krátce popisuje projekt Pokusné ověřování občanského vzdělávání – co to bylo, jaký byl smysl a jaké typy výstupů vznikly. Na příspěvek navazují další články, které se věnují praktickým a ověřeným tipům pro fungování žákovských parlamentů a dalším možnostem, jak realizovat občanské vzdělávání na školách.

Práce v programu malování, autor: Jan Šindelář

V příspěvku se čtenář dovídá informace, jak pracuji s žáky v programu malování v rámci informačních a komunikačních technologií. Dále zde může čtenář získat inspiraci, co lze v programu malování vytvářet a jak jej využít i v jiných předmětech, např. ve výtvarné výchově.

To nejzajímavější z modulu DUM

Procvičování minulého času prostého – lodě a domino, autor: Mgr. Bc. Martina Čermáková

Doplňkový učební materiál určený k procvičování minulého času prostého v portugalštině na hrách „lodě“ a „domino“.

Čtení s porozuměním – Čas, autor: Mgr. Vendula Dovole

Materiál obsahuje text, který se týká času, dnů v týdnu atd., a následné úkoly, které prověřují porozumění textu. Materiál je součástí ucelené řady.

Riskuj – starověké Řecko, autor: Mgr. Markéta Pravdová

Interaktivní hra na motivy televizní předlohy, určená ke zopakování a upevnění učiva o starověkém Řecku.

Matematická domina, autor: Mgr. Tereza Chaloupková

Materiál obsahuje 5 domin (typu příklad + výsledek) na procvičení sčítání a odčítání do 10, do 20 bez přechodu, do 20 s přechodem, desítek, a příkladů typu 34 + 40 nebo 96 − 40.

Hrnečku, vař!, autor: Mgr. Eva Macháčková

Uvědomělé čtení a jeho diagnostika. DUM obsahuje text pohádky „Hrnečku, vař!“ a pracovní listy. Diagnostiku uvědomělého čtení vyučující provede po kolektivním přečtení textu pohádky a vypracování pracovního listu.

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Lidová píšťala koncovka a její využití ve výuce

Cílem setkání bylo představit technické možnosti bezdírkové píšťaly koncovky jako hudebního nástroje vhodného k podněcování tradiční lidové hudebnosti. Představeny byly také způsoby hry konkrétních hudebních pramenů jako základních interpretačních typů hudební produkce spojené s tímto svérázným hudebním nástrojem. Lektor: Petr Drkula

Rozvoj gramotností pomocí YouTube

Server YouTube představuje webovou platformu, na které tráví (nejen) české děti značnou část svého volného času. Hlavní část webináře tvořily příklady konkrétních aktivit a činností do výuky, které využívají obsah YouTube (nebo svět s ním spojený – youtubeři) a rozvíjejí gramotnosti, zejména čtenářskou a digitální. Lektorka: Vanda Vaníčková

Diferencovaná výuka aneb Jak pracovat s nadanými žáky v běžné třídě

Problematika existence nadaných žáků si již ve většině českých škol získala zaslouženou pozornost. O jejich odlišných edukačních potřebách se také hovoří. Učitelům se dostaly do povědomí informace o nutnosti adekvátní podpory nadaných žáků. Jaká ale tato podpora konkrétně je, v čem spočívá? Jaké jsou konkrétní kroky a náměty pro práci s nadanými žáky v běžné třídě? Lektorka: Jana Škrabánková

Počítáš, počítám, počítáme…

Zažívat opakovaně radost z úspěšně vyřešené úlohy, to je jedna ze sedmi složek matematické gramotnosti. Jak na to? Ukázali jsme si, které aktivity nám pomáhají v zapojování žáků do výuky matematiky, umí z ní odstranit nudu a žáky aktivizují a motivují k výkonu. Lektoři: Jovanka Rybová, Tomáš Koten

Zdroj ilustrativních obrázků:

ERSKINE-KELLIE, Jocelyn. flickr.com: Stormy Weather [online]. 2019-04-08 [cit. 2019-05-16]. Dostupný pod licencí CC-BY na WWW: <https://www.flickr.com/photos/jocelyn777/46649723245/>.
TROLLE, Kristoffer. flickr.com: Lady sitting in front of Parthenon on Acropolis, Athens, Greece [online]. 2015-04-26 [cit. 2019-05-16]. Dostupný pod licencí CC-BYna WWW: <https://www.flickr.com/photos/kristoffer-trolle/17088729869/>.

ONLINE SETKÁNÍ: Spomocník a Virtuální digitální centrum Elixíru | 22. 5. 2019 od 20:00

Elixír do škol je organizace podporující odborný růst učitelů prostřednictvím kolegiálního sdílení. V loňském roce byla činnost Elixíru rozšířena o podporu rozvoje digitálních technologií. Toho si nemohl nevšimnout Spomocník alias Bořivoj Brdička.
Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Gamifikace výuky | 15. 5. 2019 od 20:00

Lektor Miroslav Kotlas nás již dvakrát provedl přehledem aplikací z nabídky Windows Store. Nyní se zaměří na aplikace, které mohou z učení udělat hru. 
Celý příspěvek »