Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Nej… z měsíce června

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejzajímavějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc červen.

To nejzajímavější z modulu Články

Prázdninová školka s dvouleťáky – Bob a Bobek, autor: Petra Pšeničková

Příspěvek nabízí aktivity pro práci učitelů s dvouletými dětmi. Aktivity jsou rozdělené na ranní tvořivou činnost, didaktickou část, případně venkovní činnost. Po celý týden budou děti provázet příběhy králíků Boba a Bobka. Seznámí se s příběhy: V zoo, Natěrači, Na horách, Boj s lupiči, Trosečníci. Připraví koupel pro slona, vyrobí loď z kartonu a živých květů, zažijí koulovanou, překážkovou dráhu i výrobu voru.

Významná výročí v roce 2019 – Nesmí se to opakovat. Ale může., autor: Petr Koubek

Článek je vzpomínkou autora na jaro, kdy maturoval. Zároveň šlo o období, kdy v Jugoslávii, Gruzii a dalších oblastech ve sféře zájmu mezinárodních organizací probíhaly boje a násilí… Nicméně částečně ve skrytu (oči otevřené doširoka zachoval pouze Červený kříž a půlměsíc) proběhla rychlá, brutální a efektivně řízená genocida v malé zemi ve středu Afriky ve Rwandě. Článek je poctou těm, kdo zachraňovali životy nevinných Rwanďanů. Zároveň nám má připomenout, že v čase krize obdobných rozměrů neplatí, že kdo nic nedělá, nic nezkazí. Že předběžná opatrnost v takových chvílích nemůže nahradit osobní i veřejnou statečnost.

iPrázdniny s učiteli aneb prázdninová akce Virtuálního Digicentra, autor: Jaroslav Mašek

Pozvánka na prázdninovou akci Virtuálního Digicentra s názvem iPrázdniny s učiteli.

Adaptace dětí na mateřskou školu, autor: Lucie Zormanová

Článek se zabývá adaptací dětí na mateřskou školu, popisuje proces adaptace, projevy maladaptace a zabývá se také zralostí dětí pro vstup do mateřské školy. Článek rovněž přináší příklad adaptačního programu používaného v polské mateřské škole v Rybníku jako příklad dobré praxe ze zahraničí.

Galileo Galilei a jeho odkaz ve výuce fyziky na střední škole, autor: Zdeněk Hromádka

Článek je zaměřen na historický úvod k učivu o gravitační síle, tíhové síle a tíhovém poli. Odkazuje však nikoli na Newtona, ale na jeho myšlenkového předchůdce Galilea Galileie, který svou novou teorií, popisující volný pád, a zejména svým novým přístupem k metodologii vědecké práce, významně ovlivnil paradigma nově se utvářejících přírodních věd.

To nejzajímavější z modulu DUM

Hospodářské využití oceánů, autor: Mgr. Jan Zicha

Interaktivní prezentace s úkoly pro práci s internetovými zdroji. Přílohou je pracovní list.

Zeměpisné souřadnice – problematika úhlů, autor: Mgr. Václav Duffek, RNDr. Václav Stacke, Ph.D., Mgr. Markéta Pluháčková, Ph.D.

Materiál vznikl jako jeden z výstupů týmu geografie projektu Didaktika – Člověk a příroda A. (http://didaktika.zcu.cz/). Autoři materiálu si kladou za cíl překonat problémy spojené s výukou tématu Zeměpisné souřadnice, které byly zjištěny od učitelů napříč Českou republikou. V tomto případě materiál překlenuje chybějící matematické kompetence žáků, konkrétně znalost úhlů. Obsahová správnost materiálu je garantována v rámci projektu Didaktika – Člověk a příroda A.

Perfektum s písní, autor: Mgr Hana Hrochová

Zopakování a rozšíření minulého času – perfekta na základě písně „Nur für dich“. Tvorba perfekta, odlučitelné a neodlučitelné předpony, samostatné vyvozování pravidel. Rozšíření slovní zásoby.

Matematické úkoly s desítkou, autor: Mgr. Tereza Chaloupková

Materiál obsahuje 5 pracovních listů, na kterých si žáci procvičí počítání, rozklad a dopočítávání do 10.

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Nápadník pro environmentální výchovu

Setkání nabízí nápady pro aktivity v environmentální oblasti očima učitele prvního stupně – dlouhodobé projekty i jednodenní vyučovací bloky, celoškolní akce nebo povídání o zapojení školy do programů Recyklohraní a Ekoškola. Lektor: Mgr. Jan Horák

Biodiverzita

Hlavní rozdíly mezi monokulturní krajinou a krajinou se zachovanou biodiverzitou, dopady úbytku biodiverzity. Nevynecháme vhodné aktivity a tipy do výuky o biodiverzitě a možnostech jejího ovlivnění. Lektorka: Ing. Lenka Skoupá

Lidová balada a její uplatnění ve výuce

Setkání má za cíl připomenout fenomén lidové balady jako poněkud opomíjený hudebně slovesný útvar, který má potenciál vnést do výuky hloubku svého vnitřního sdělení, rozvoj narativity, prohloubení dějinného povědomí či možnosti dramatizace. Lektor: Petr Drkula

Plán pedagogické podpory v kostce

Provedeme Vás procesem tvorby PLPP od východisek po realizaci. Zaměříme se především na to, jak vytvářet PLPP co nejefektivněji, aby skutečně pomáhal podpořit žáka, dotkneme se také změn v legislativě platných od října 2019, které s PLPP souvisí. Lektorka: Mgr. Jana Mrázková

Učit se učit, myslet a žít – učení s ohledem na fungování mozku

Co to znamená učení a myšlení? Jaké jsou možnosti využití metody FIE v každodenním životě? Co to je instrument, zvnitřnění a zaměření pozornosti? Projdeme společně také cvičení na podporu myšlení v souvislosti, abstraktního myšlení, verbalizace. Lektorka: Mgr. Petra Dočkalová

Zdroj ilustrativních obrázků:

Rosendahl. Wikimedia.org: Fishing boat (1) [online]. 2013-03-01 [cit. 2019-07-17]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fishing_boat_(1).jpg>.

Přejeme vám s EMOU krásné prázdniny

Už tu zase máme prázdniny a my doufáme, že si je po určitě náročném školním roku pořádně užíváte. Konečně si tak můžete doplnit zásoby sil, energie a sluníčka, prozkoumat nová místa, načerpat inspiraci nebo si prostě jen na pořádně dlouhou dobu odpočinout. Celý příspěvek »


Nej… z měsíce května

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejzajímavějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc květen.

To nejzajímavější z modulu Články

Experimentální fyzikář, autor: Zdeněk Hromádka

V první části článku autor poukazuje na důležitost pokusu ve vyučování fyziky na základní škole nejen z hlediska motivace a názornosti, ale také jako prostředku k objevování nových poznatků žáky. V druhé části článku autor seznamuje čtenáře s příkladem didaktické pomůcky – stavebnice pro sestavování elektrických obvodů vlastní konstrukce a s možnostmi jejího využití ve vyučování.

Prázdninová školka s předškolními dětmi – O princích a princeznách, autor: Petra Pšeničková

Příspěvek nabízí aktivity pro práci učitelů s dětmi v mateřské škole. Aktivity jsou rozdělené na ranní tvořivou činnost, didaktickou část, venkovní činnost. Vše propojuje téma princů a princezen. Děti si vyrobí zlatou hvězdu, meč, střevíček nebo létající křídla. Vydají se jako zbrojnoši po stopách jasné princezny nebo si zahrají dámu s démanty.

Typy učitelů z pohledu vzdělávacích technologií, autor: Bořivoj Brdička

Zpráva doktoranda Kennetha Gravese z newyorské Columbia University, která přináší zajímavá zjištění o tom, jaký mají učitelé přístup k technologiím, a vysvětluje, proč se s jejich rostoucím využíváním výsledky žáků zhoršují.

Co víme o podpoře demokracie na školách z výzkumu aneb Jak se občanské vzdělávání stalo principem?, autor: Milan Hrubeš

Tento článek je součástí seriálu o tom, jak podporovat demokracii ve školách. Příspěvek shrnuje zásadní zjištění z výzkumných aktivit, které byly součástí pokusného ověřování občanského vzdělávání. Výzkum se zaměřoval na dopad, který realizace systémové podpory občanského vzdělávání měla jak na vyučující, tak i na vedení školy. Hlavním přínosem podle výzkumného zjištění byla proměna významu občanského vzdělávání od „výuky v rámci předmětů“ k principu, který postihuje fungování celé školy včetně jejího okolí a výrazně přispívá k budování demokracie na školách.

Mé nejoblíbenější doplňky do Moodlu, autor: Jiří Hampeis

Tímto článkem chci ukázat případným čtenářům své zkušenosti s využitím Moodlu a vybraných doplňků do Moodlu.

To nejzajímavější z modulu DUM

Zeměpisné souřadnice, autor: Mgr. Václav Duffek (Autor), RNDr. Václav Stacke, Ph.D. (Autor), Mgr. Markéta Pluháčková, Ph.D. (Autor)

Materiál vznikl jako jeden z výstupů týmu geografie projektu Didaktika – Člověk a příroda A.(http://didaktika.zcu.cz/). Autoři materiálu si kladou za cíl překonat problémy spojené s výukou tématu Zeměpisné souřadnice, které byly zjištěny od učitelů napříč Českou republikou.

Pohádkové postavy – rozdíly, autor: Mgr. Tereza Chaloupková

Materiál obsahuje 8 pohádkových postav. Děti mají u každé postavy nalézt 5 rozdílů.

Přídavná jména – stupňování, autor: Mgr Hana Hrochová

Stupňování přídavných jmen v němčině na základě písně „Besser werden“. Samostatné odvození pravidel z písně a z textu a procvičení.

Skládání slov ze slabik, autor: Mgr. Tereza Chaloupková

Materiál obsahuje slova s obrázky, které se rozstříhají na slabiky a podle obrázku na začátku děti skládají slova ze slabik. První část obsahuje slova dvojslabičná, druhá část slova jednoslabičná.

Literární kvíz pro 2. stupeň ZŠ, autor: Mgr. Vendula Dovole

Materiál je určen žákům 8.–9. ročníku základní školy. Po vytištění, zalaminování a vystřižení vznikne 18 karet. Žáci pomocí kolíčku či „mazací“ fixy určují správnou odpověď na otázku z oblasti literatury. Na zadní straně je pak pro kontrolu vyznačeno správné řešení. Spodní část karty je třeba před zalaminováním ohnout.

Hrnečku, vař!, autor: Mgr. Eva Macháčková

Uvědomělé čtení a jeho diagnostika. DUM obsahuje text pohádky „Hrnečku, vař!“ a pracovní listy. Diagnostiku uvědomělého čtení vyučující provede po kolektivním přečtení textu pohádky a vypracování pracovního listu.

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Gamifikace výuky

Na setkání jsme se věnovali využití počítačových her v různých předmětech. Ukázali jsme si příklady několika z nich a podrobněji jsme se zastavili nad fenoménem Minecraft – hry, kterou již 15 let hrají miliony dětí po celém světě. Lektor: Mgr. Miroslav Kotlas.

Spomocník a Virtuální digitální centrum Elixíru

Elixír do škol je organizace podporující odborný růst učitelů prostřednictvím kolegiálního sdílení. Již několik let se to úspěšně daří u fyzikářů. V loňském roce byla činnost Elixíru rozšířena o podporu rozvoje digitálních technologií v nejširším smyslu toho slova. Podrobnosti nám představil Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D. a jeho hosté.

Sportovní text – nástroj k rozvoji čtenářství

Cílem setkání bylo přispět k rozšiřování kompetencí vyučujících, které mohou uplatnit při motivaci žáků ke čtení, při rozvoji i ověřování jejich čtenářských dovedností a nabídnout učitelům – případně i žákům a rodičům – aktivity využitelné k rozvoji dílčích čtenářských dovedností žáků. Lektor: František Brož.

Zdroj ilustrativních obrázků:

Krvesaj. Wikimedia.org: 2012 kveten botanicka zahrada 086 [online]. 2012-06-07 [cit. 2019-06-17]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 na WWW: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2012_kveten_botanicka_zahrada_086.jpg>.

ONLINE SETKÁNÍ: Učit se učit, myslet a žít – učení s ohledem na fungování mozku | 20. 6. 2019 od 20:00

Nepotřebujete oprášit své znalosti z psychologie a neurologie? Mgr. Petra Dočkalová vás jistě před prázdninami příjemně naladí na nadcházející školní rok, kdy byste mohli začít některé aktivity dělat maličko jinak…
Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Lidová balada a její uplatnění ve výuce | 13. 6. 2019 od 20:00

Před více než rokem nám lektor Petr Drkula představil tradiční lidové hudební nástroje ve výuce. Lidové tvorbě bude věnováno i aktuální setkání a my věříme, že osloví nejen učitele hudební výchovy a českého jazyka.
Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Plán pedagogické podpory v kostce | 11. 6. 2019 od 10:00

Setkání pro všechny pedagogické pracovníky se zaměří na plán pedagogické podpory, konkrétně na jeho tvorbu, způsob jeho užití, na současnou a budoucí legislativu a na příklady z praxe.
Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Biodiverzita | 12. 6. 2019 od 20:00

S osvědčenou lektorkou Lenkou Skoupou se podíváme na dopady současné monokulturní krajiny na přírodu a její obyvatele. Řekneme si, jaký vliv má diverzita, jak ji může ovlivnit jednotlivec nebo jaká jsou dostupná opatření pro udržení biodiverzity. Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Nápadník pro environmentální výchovu | 6. 6. 2019 od 20:00

Jan Horák, učitel 1. stupně, koordinátor EVVO se s námi již před rokem podělil o své zkušenosti a doporučení do výuky přírodovědy v setkání nazvaném Badatelské aktivity (nejen) v hodinách přírodovědy. Jaké jsou jeho zkušenosti s environmentální výchovou? Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Sportovní text – nástroj k rozvoji čtenářství | 29. 5. 2019 od 20:00

Setkání s Františkem Brožem je zaměřeno na možnosti využití sportovních textů k rozvoji čtenářských dovedností a čtenářství vůbec. Ideovým východiskem setkání je předpoklad, že výuka je efektivnější s texty, které mají potenciál žáky zaujmout. Celý příspěvek »


Nej… z měsíce dubna

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejzajímavějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc duben.

To nejzajímavější z modulu Články

Prázdninová školka s dvouleťáky – Křemílek a Vochomůrka, autor: Petra Pšeničková

Příspěvek nabízí aktivity pro práci učitelů s dvouletými dětmi. Aktivity jsou rozdělené na ranní tvořivou činnost, didaktickou část, případně venkovní činnost. Vše propojuje téma Křemílka a Vochomůrky. Na děti čeká pařezový háj, vaření šípkového čaje, vyrábění draka, kalhotová provlékačka nebo sázení semínek.

Dyslektici v mateřinkách?, autor: Sylvie Doláková

Jsou nebo nejsou? Docela by se mohlo zdát, že tento problém se předškolních dětí netýká. Porucha učení zvaná dyslexie je častým projevem špatných výsledků ve školní práci dětí.

5 největších výzev školství podle CoSN, autor: Bořivoj Brdička

Článek přináší informaci o zprávě amerického sdružení Consortium for School Networking, která popisuje největší překážky, které bude školství v budoucnosti řešit v souvislosti se vzdělávacími technologiemi.

Základní informace o projektu na podporu demokracie ve školách, autor: Mgr. Alena Hesová

Tento text je úvodním článkem seriálu o tom, jak podporovat demokracii na školách. Příspěvek krátce popisuje projekt Pokusné ověřování občanského vzdělávání – co to bylo, jaký byl smysl a jaké typy výstupů vznikly. Na příspěvek navazují další články, které se věnují praktickým a ověřeným tipům pro fungování žákovských parlamentů a dalším možnostem, jak realizovat občanské vzdělávání na školách.

Práce v programu malování, autor: Jan Šindelář

V příspěvku se čtenář dovídá informace, jak pracuji s žáky v programu malování v rámci informačních a komunikačních technologií. Dále zde může čtenář získat inspiraci, co lze v programu malování vytvářet a jak jej využít i v jiných předmětech, např. ve výtvarné výchově.

To nejzajímavější z modulu DUM

Procvičování minulého času prostého – lodě a domino, autor: Mgr. Bc. Martina Čermáková

Doplňkový učební materiál určený k procvičování minulého času prostého v portugalštině na hrách „lodě“ a „domino“.

Čtení s porozuměním – Čas, autor: Mgr. Vendula Dovole

Materiál obsahuje text, který se týká času, dnů v týdnu atd., a následné úkoly, které prověřují porozumění textu. Materiál je součástí ucelené řady.

Riskuj – starověké Řecko, autor: Mgr. Markéta Pravdová

Interaktivní hra na motivy televizní předlohy, určená ke zopakování a upevnění učiva o starověkém Řecku.

Matematická domina, autor: Mgr. Tereza Chaloupková

Materiál obsahuje 5 domin (typu příklad + výsledek) na procvičení sčítání a odčítání do 10, do 20 bez přechodu, do 20 s přechodem, desítek, a příkladů typu 34 + 40 nebo 96 − 40.

Hrnečku, vař!, autor: Mgr. Eva Macháčková

Uvědomělé čtení a jeho diagnostika. DUM obsahuje text pohádky „Hrnečku, vař!“ a pracovní listy. Diagnostiku uvědomělého čtení vyučující provede po kolektivním přečtení textu pohádky a vypracování pracovního listu.

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Lidová píšťala koncovka a její využití ve výuce

Cílem setkání bylo představit technické možnosti bezdírkové píšťaly koncovky jako hudebního nástroje vhodného k podněcování tradiční lidové hudebnosti. Představeny byly také způsoby hry konkrétních hudebních pramenů jako základních interpretačních typů hudební produkce spojené s tímto svérázným hudebním nástrojem. Lektor: Petr Drkula

Rozvoj gramotností pomocí YouTube

Server YouTube představuje webovou platformu, na které tráví (nejen) české děti značnou část svého volného času. Hlavní část webináře tvořily příklady konkrétních aktivit a činností do výuky, které využívají obsah YouTube (nebo svět s ním spojený – youtubeři) a rozvíjejí gramotnosti, zejména čtenářskou a digitální. Lektorka: Vanda Vaníčková

Diferencovaná výuka aneb Jak pracovat s nadanými žáky v běžné třídě

Problematika existence nadaných žáků si již ve většině českých škol získala zaslouženou pozornost. O jejich odlišných edukačních potřebách se také hovoří. Učitelům se dostaly do povědomí informace o nutnosti adekvátní podpory nadaných žáků. Jaká ale tato podpora konkrétně je, v čem spočívá? Jaké jsou konkrétní kroky a náměty pro práci s nadanými žáky v běžné třídě? Lektorka: Jana Škrabánková

Počítáš, počítám, počítáme…

Zažívat opakovaně radost z úspěšně vyřešené úlohy, to je jedna ze sedmi složek matematické gramotnosti. Jak na to? Ukázali jsme si, které aktivity nám pomáhají v zapojování žáků do výuky matematiky, umí z ní odstranit nudu a žáky aktivizují a motivují k výkonu. Lektoři: Jovanka Rybová, Tomáš Koten

Zdroj ilustrativních obrázků:

ERSKINE-KELLIE, Jocelyn. flickr.com: Stormy Weather [online]. 2019-04-08 [cit. 2019-05-16]. Dostupný pod licencí CC-BY na WWW: <https://www.flickr.com/photos/jocelyn777/46649723245/>.
TROLLE, Kristoffer. flickr.com: Lady sitting in front of Parthenon on Acropolis, Athens, Greece [online]. 2015-04-26 [cit. 2019-05-16]. Dostupný pod licencí CC-BYna WWW: <https://www.flickr.com/photos/kristoffer-trolle/17088729869/>.