Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

ONLINE SETKÁNÍ: Genderově citlivý přístup k dětem v mateřských školách – ukázky praktických aktivit | 21. 2. 2019 od 20:00

Lektorky Kristýna Pešáková a Lucie Čechovská už inspirovaly v lednu učitele 1. a 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií. Jak si ale povídat o genderové otázce s předškolními dětmi a jak dodržovat pravidla genderové vyváženosti výchovného procesu v MŠ?

Celý příspěvek »


Nej… z měsíce ledna

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejúspěšnějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc leden.

Nejvíce zobrazované články

Proč mobily ve škole zakazovat, autor: Bořivoj Brdička

První část dvoudílné přehledové studie zkoumající důvody pro to, jak s mobily ve školách zacházet.

Proč mobily ve škole používat, autor: Bořivoj Brdička

Druhá část dvoudílné přehledové studie zkoumající důvody pro to, jak s mobily ve školách zacházet.

E-portfolio pro učitele I., autor: Michal Černý

Článek se věnuje možnostem učitelského e-portfolia. Ukazuje na některé jeho rysy, které je možné zvažovat při jeho tvorbě a o kterých je vhodné přemýšlet, ať již z pozice tvůrce portfoliového webu nebo jako mentor či supervizor, který s ním pracuje.

Mobily v rukou dětí z pohledu rodičů, autor: Aleš Jaroš

Zpráva o tom, jak svůj postoj k využití mobilů vlastními dětmi na základě studia dostupných výzkumů pozměnil jeden anglický rodič – shodou okolností novinář zabývající se médii.

Strojové učení pro nejmenší, autor: Bc. Radim Doležel

Informace o novém rozšíření pro Scratch, které učí děti vytvářet aplikace disponující umělou inteligencí včetně strojového učení.

Nejvíce komentované články

20 největších inspirátorů roku 2018, autor: Jaroslav Mašek

Článek představuje 20 největších inspirátorů autora pro rok 2018 včetně důvodů, proč jsou tito lidé pro něj důležití a jak jej ovlivňují v tom, co dělá.

Nejvíce zobrazované DUMy

Příkladové bludiště, autor: Rostislav Solovský

Jednoduchá úloha na procvičení operací s přirozenými čís­ly.

Mezopotámie – návštěva zikkuratu, autor: Mgr. Markéta Pravdová

Interaktivní hra vhodná k zopakování učiva o Mezopotámii.

Interaktivní procvičování vyjmenovaných slov po P, autor: Zdeněk Hanzelín

Žáci si interaktivní formou procvičí vyjmenovaná slova po P. Do textu doplňují y, ý, i, í správným kliknutím na klávesnici. Při správném kliknutí se klávesnice zabarví zeleně, při chybném označení se zabarví červeně. Publikace je vhodná pro žáky s dysortografií a dyslexií.

Nejlépe hodnocené DUMy

Demografie v souvislostech II., autor: Petr Tišl

Materiál rozvíjí dovednosti z předchozího materiálu Demografie v souvislostech I. Rozvíjí dále problematiku indexu stáří a zavádí další veličinu – index ekonomického zatížení. Ideální je práce v malých skupinách (2–5 žáků). Dle mých zkušeností se tím vyrovnávají problémy s určitou antipatií k „matematice“. Žáci jsou vedeni k sestavení vzorce a výpočtu hodnot, která následně graficky zpracují (možné využití ICT – tabulkový editor). Následně porovnávají vývoj obou indexů. Interpretace indexu ekonomického zatížení není úplně přímočará. K uvědomění si rozdílů vede žáky poslední úkol.

SVG grafika (interaktivní webová stránka), autor: Ing. Jitka Vlčková

Interaktivní webová stránka umožňuje dopsat hodnoty parametrů několika SVG objektů, které se současně zobrazí. Výhodou je okamžitá a interaktivní vizualizace zadaných hodnot. Pro spuštění je nutné rozbalit složku a následně otevřít soubor s příponou HTML nejlépe ve webovém prohlížeči Google Chrome.

Jak znáte staré i Staré pověsti české?, autor: Mgr. Eliška Kozlíková

Pracovní list může sloužit jako doplněk k povinné či doporučené četbě Starých pověstí českých A. Jiráska. Podstatu tvoří práce s knihou, dohledávání informací v textu, popř. vyvozování souvislostí apod. Cílem pracovního listu je rozvoj čtenářské gramotnosti a to, aby si žáci odnesli z četby základní informace, které lze řadit k všeobecnému přehledu člověka v naší společnosti.

Nejnavštěvovanější diskuze

Mohu se zeptat konkrétně na plat asistenta pedagoga?

Pololetní hodnocení třídy

Neklasifikace

Začínající učitel

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Metody a techniky dramatické výchovy v MŠ II.

Online setkání nabídlo praktické ukázky her a činností napříč metodami tvořivé dramatiky, které lze aplikovat ve vzdělávací nabídce mateřské školy nebo třeba také v dramatickém kroužku. Lektor: Mgr. Michael Novotný.

Jak seznamovat žáky/ně I. stupně ZŠ s tématem zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích

Cílem setkání bylo představit téma zastoupení žen a mužů v politice a v rozhodovacích pozicích a ukázat, že se jedná o téma, které lze uchopit záživnou formou již na základních školách. Součástí praktické části bylo představení metod a postupů, jak téma prezentovat žákům a žákyním včetně výukových materiálů a odkazů na vhodné zdroje. Lektorky: Veronika Šprincová, Markéta Kos Mottlová.

Jak seznamovat žáky/ně II. stupně ZŠ s tématem zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích

Vyučující se během webináře seznámili s aktuálními daty a vývojem v oblasti genderové rovnosti jak v České republice, tak v mezinárodním srovnání. Představeny byly i argumenty, proč se tématem zabývat a metody, jak s tématem pracovat ve výuce na 2. stupni ZŠ. Lektorky: Veronika Šprincová, Markéta Kos Mottlová.

Zdroj ilustrativních obrázků

NEVEN, Johan. flickr.com: Lonely Tree [online]. 2019-01-31 [cit. 2019-02-15]. Dostupný pod licencí CC-BY na WWW: <https://www.flickr.com/photos/enneafive/39971778183/>.

pixel2013. Pixabay.com: [online]. [cit. 2019-02-15]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/balloon-chinese-lanterns-lantern-3206530/>.


ONLINE SETKÁNÍ: Model E-U-R v praxi, rozvoj kreativity | 20. 2. 2019 od 20:00

Díky třífázovému modelu učení si žáci zapamatují učivo na delší dobu, jsou aktivnější ve vyučovacím procesu a více motivováni k učení, projevují vyšší míru tvořivosti. Inspiraci pro práci s žákovskou skupinou si pro nás připravila Lenka Skoupá.

Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Pokusné ověřování občanského vzdělávání ve školách | 14. 2. 2019 od 20:00

Chcete vědět, jak efektivně rozvíjet občanské kompetence žáků a zavádět systémovou podporu občanského vzdělávání na své škole? Inspirujte se projektem Pokusné ověřování občanského vzdělávání a spolu s Terezií Vávrovou a Tomášem Hazlbauerem se inspirujte k zavedení dalších nástrojů občanského vzdělávání.

Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Pohybové činnosti v mateřské škole | 13. 2. 2019 od 20:00

Metody a techniky pohybových činností, průpravné hry a cvičení s předškoláky nám představí osvědčený lektor Michael Novotný. Nejen dramatickou výchovou je učitel mateřské školy živ :)

Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Mapy učebního pokroku klíčových kompetencí ve výuce ZŠ | 6. 2. 2019 od 20:00

Inovativní český vzdělávací koncept Škola Můj Projekt integruje vyučovací předměty do tematických celků, nabízí výuku v projektech a zcela přirozeně rozvíjí u žáků klíčové kompetence, které vyžaduje RVP ZV. Spoluzakladatelka konceptu Andrea Vedralová se s námi již podruhé podělí o inspiraci a výukové tipy.

Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Jak seznamovat žáky/ně II. stupně ZŠ s tématem zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích | 24. 1. 2019 od 20:00

Chcete se vyhnout genderovým stereotypům ve výuce v 5.–9. třídě? Veronika Šprincová a Markéta Kos Mottlová si připravily online setkání speciálně pro učitele 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Celý příspěvek »


Nej… z měsíce prosince

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejúspěšnějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc prosinec.

Nejvíce zobrazované články

Vzdělávání bez předsudků, autor: Jan Konopásek

Začleňování dětí se speciálními potřebami ve vzdělávání se stává novým standardem. Zamýšlím se nad touto problematikou, která se postupně zabudovává do způsobu výuky na našich základních školách.

Může pomoci úprava typografie žákovi s dyslexií na cestě ke čtenářské gramotnosti?, autor: PhDr. Kamila Balharová

Dyslexie je postižení, které při prvním pohledu na člověka není vidět, a které ho provází celým životem. To mnohdy znesnadňuje porozumění okolí tomu, že kolega v zaměstnání nebo žák nenaplňuje očekávání svého okolí. Je důležité vědět, proč to tak je, a že s tím i my, učitelé můžeme pracovat.

Navigátorka Beth Holland, autor: Bořivoj Brdička

Zpráva o velmi zajímavé osobnosti, která má skvělý přehled o tom, jak vzdělávací technologie ovlivňují výukové postupy. Její sledování pro nás může být značně přínosné.

Teorie relativity na základní škole?, autor: Zdeněk Hromádka

Článek se zabývá tématem, do jaké míry je možné aplikovat některé aspekty speciální teorie relativity na základní škole. Ukazuje, že některé fyzikální vztahy ze speciální teorie relativity, které se zdají příliš komplikované pro účely fyziky na základní škole, mohou být zajímavým materiálem pro procvičování algebraických operací v základoškolské matematice.

Nejvíce komentované články

Kam se přesunuje naše inteligence?, autor: Bořivoj Brdička

Zpráva o výsledcích práce profesorky University College London, Institute of Education Rose Luckin, která se věnuje využití umělé inteligence ve vzdělávání a popisuje přicházející revoluci ve využití technologií. Vyzývá učitele, vývojáře a výzkumníky ke spolupráci.

Využití mobilních zařízení na táboře, autor: Jan Šindelář

Mobilní zařízení se v dnešní době dostávají do popředí a mladí „táborníci“ s nimi umí neuvěřitelné věci. Mobilní zařízení však lze využít i prospěšně. V tomto příspěvku nalezneme „ochutnávku“ aplikací, které jsou na táboře využitelné.

Aktivity s kartičkami – důležité dny, autor: Pavlína Hublová

Státní (a jiné) svátky, významné dny – tři náměty na výuku i procvičení v hodinách vlastivědy. Kartičky obsahují data a popisky důležitých dnů z kalendáře.

Nejvíce zobrazované DUMy

Oblasti světového rybolovu, autor: Petr Tišl

Materiál je určený pro využití ve výuce geografie hospodářství na základní škole, ale dle mých zkušeností ho lze využít i v nižších ročnících školy střední. Primárním geografickým cílem je vyhodnocení nejvýznamnějších světových oblastí rybolovu za využití získaných a statisticky zpracovaných dat. Sekundárním cílem je uvědomit si ekologické důsledky nadměrného rybolovu (značná geografická vzdálenost oblastí lovu, nešetrné metody lovu). Dále jsou žáci vedeni k jednoduchému shromáždění, třídění a prezentaci dat ve formě jednoduchého grafu. Skupinová práce a nutnost komunikace mezi skupinami při závěrečném shrnutí rozvíjí schopnost kooperace. V neposlední řadě se materiál snaží žáky vést i k pečlivějšímu sledování etiket výrobků, a tím i možnosti odpovědnějšího spotřebitelského chování.

Google Sites 10, autor: Mgr. Zuzana Jurajdová

Materiál Google Sites 10 je desátý ze série návodů, jak vytvořit web na platformě Google. Při práci s materiálem žáci navazují na předchozí materiál. Naučí se změnit favicon (malá ikonka na liště webu), přidat měnící se obrázek gif. Při práci s materiálem je vhodné pracovat od první prezentace postupně dál, protože printscreeny z práce mají posloupnost jako v prezentacích (je tedy snadná kontrola výsledku a správnosti práce). Prezentace je doplněna úkoly, které žáci postupně plní, a jejich řešeními. Výsledné stránky jsou dostupné na: https://sites.google.com/site/argentinskadoga2/.

Nejlépe hodnocené DUMy

Demografie v souvislostech I., autor: Petr Tišl

Materiál slouží jako doplnění a praktické cvičení k tématu demografie. Žáci si upevní teoretické poznatky získané při výkladu o základních termínech a teoriích o vývoji světové populace. Prakticky se naučí vypočítat a alespoň částečně interpretovat index stáří populace na modelových příkladech několika států, které zároveň přiřazují do fází demografické revoluce. Je vhodné pracovat v menších skupinkách dle potřeb a pokynů učitele.

Italská gramatika IV – postavení osobních zájmen, ci a ne ve větě, autor: Šimon Daníček

Tato kapitola se zabývá postavením osobních zájmen, jakož i slovíček ci a ne v italské větě.

Nejnavštěvovanější diskuze

Vánoční besídky

Jak citovat RVP ZV

Čtenářský deník

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II.

Pedagogičtí pracovníci získají přehledné informace o vybraných podpůrných opatřeních. Zároveň se seznámí s možnostmi jejich využití v pedagogické praxi. Lektor: Mgr. Jiří Merta. Předchozí webinář naleznete zde: https://audiovideo.rvp.cz/video/4144/ONLINE-SETKANI-VZDELAVANI-ZAKU-S-SVP-I.html.

Zdroj ilustrativních obrázků:

Manuela.. Openclipart.org: Snowflakes – path comparision [online]. 2018-12-11 [cit. 2019-01-16]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://openclipart.org/detail/311546/Snowflakes%20-%20path%20comparision>.

Jason. Wikimedia.org: Snowman-20100106 [online]. 2010-12-19 [cit. 2019-01-16]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 na WWW: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Snowman-20100106.jpg>.


ONLINE SETKÁNÍ: Jak seznamovat žáky/ně I. stupně ZŠ s tématem zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích | 17. 1. 2019 od 20:00

Chcete se vyhnout genderovým stereotypům ve výuce nižších ročníků ZŠ? Doporučujeme setkání s Veronikou Šprincovou a Markétou Kos Mottlovou.

Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Metody a techniky dramatické výchovy v MŠ II. | 9. 1. 2019 od 20:00

Pokračování prezentace konkrétních her a činností napříč dramatickými metodami tak, jak mají být vhodně aplikovány do dramatické lekce v mateřské škole. Lektor Mgr. Michael Novotný.

Celý příspěvek »