Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

ONLINE SETKÁNÍ: Čtení, to je zábava | 23. 5. 2019 od 20:00

Na dubnový webinář k matematické gramotnosti navazuje webinář s tématem čtenářské gramotnosti. Jovanka Rybová, Tomáš Koten si pro nás připravili množství praktických námětů a příkladů z praxe. Celý příspěvek »


Nej… z měsíce dubna

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejzajímavějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc duben.

To nejzajímavější z modulu Články

Prázdninová školka s dvouleťáky – Křemílek a Vochomůrka, autor: Petra Pšeničková

Příspěvek nabízí aktivity pro práci učitelů s dvouletými dětmi. Aktivity jsou rozdělené na ranní tvořivou činnost, didaktickou část, případně venkovní činnost. Vše propojuje téma Křemílka a Vochomůrky. Na děti čeká pařezový háj, vaření šípkového čaje, vyrábění draka, kalhotová provlékačka nebo sázení semínek.

Dyslektici v mateřinkách?, autor: Sylvie Doláková

Jsou nebo nejsou? Docela by se mohlo zdát, že tento problém se předškolních dětí netýká. Porucha učení zvaná dyslexie je častým projevem špatných výsledků ve školní práci dětí.

5 největších výzev školství podle CoSN, autor: Bořivoj Brdička

Článek přináší informaci o zprávě amerického sdružení Consortium for School Networking, která popisuje největší překážky, které bude školství v budoucnosti řešit v souvislosti se vzdělávacími technologiemi.

Základní informace o projektu na podporu demokracie ve školách, autor: Mgr. Alena Hesová

Tento text je úvodním článkem seriálu o tom, jak podporovat demokracii na školách. Příspěvek krátce popisuje projekt Pokusné ověřování občanského vzdělávání – co to bylo, jaký byl smysl a jaké typy výstupů vznikly. Na příspěvek navazují další články, které se věnují praktickým a ověřeným tipům pro fungování žákovských parlamentů a dalším možnostem, jak realizovat občanské vzdělávání na školách.

Práce v programu malování, autor: Jan Šindelář

V příspěvku se čtenář dovídá informace, jak pracuji s žáky v programu malování v rámci informačních a komunikačních technologií. Dále zde může čtenář získat inspiraci, co lze v programu malování vytvářet a jak jej využít i v jiných předmětech, např. ve výtvarné výchově.

To nejzajímavější z modulu DUM

Procvičování minulého času prostého – lodě a domino, autor: Mgr. Bc. Martina Čermáková

Doplňkový učební materiál určený k procvičování minulého času prostého v portugalštině na hrách „lodě“ a „domino“.

Čtení s porozuměním – Čas, autor: Mgr. Vendula Dovole

Materiál obsahuje text, který se týká času, dnů v týdnu atd., a následné úkoly, které prověřují porozumění textu. Materiál je součástí ucelené řady.

Riskuj – starověké Řecko, autor: Mgr. Markéta Pravdová

Interaktivní hra na motivy televizní předlohy, určená ke zopakování a upevnění učiva o starověkém Řecku.

Matematická domina, autor: Mgr. Tereza Chaloupková

Materiál obsahuje 5 domin (typu příklad + výsledek) na procvičení sčítání a odčítání do 10, do 20 bez přechodu, do 20 s přechodem, desítek, a příkladů typu 34 + 40 nebo 96 − 40.

Hrnečku, vař!, autor: Mgr. Eva Macháčková

Uvědomělé čtení a jeho diagnostika. DUM obsahuje text pohádky „Hrnečku, vař!“ a pracovní listy. Diagnostiku uvědomělého čtení vyučující provede po kolektivním přečtení textu pohádky a vypracování pracovního listu.

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Lidová píšťala koncovka a její využití ve výuce

Cílem setkání bylo představit technické možnosti bezdírkové píšťaly koncovky jako hudebního nástroje vhodného k podněcování tradiční lidové hudebnosti. Představeny byly také způsoby hry konkrétních hudebních pramenů jako základních interpretačních typů hudební produkce spojené s tímto svérázným hudebním nástrojem. Lektor: Petr Drkula

Rozvoj gramotností pomocí YouTube

Server YouTube představuje webovou platformu, na které tráví (nejen) české děti značnou část svého volného času. Hlavní část webináře tvořily příklady konkrétních aktivit a činností do výuky, které využívají obsah YouTube (nebo svět s ním spojený – youtubeři) a rozvíjejí gramotnosti, zejména čtenářskou a digitální. Lektorka: Vanda Vaníčková

Diferencovaná výuka aneb Jak pracovat s nadanými žáky v běžné třídě

Problematika existence nadaných žáků si již ve většině českých škol získala zaslouženou pozornost. O jejich odlišných edukačních potřebách se také hovoří. Učitelům se dostaly do povědomí informace o nutnosti adekvátní podpory nadaných žáků. Jaká ale tato podpora konkrétně je, v čem spočívá? Jaké jsou konkrétní kroky a náměty pro práci s nadanými žáky v běžné třídě? Lektorka: Jana Škrabánková

Počítáš, počítám, počítáme…

Zažívat opakovaně radost z úspěšně vyřešené úlohy, to je jedna ze sedmi složek matematické gramotnosti. Jak na to? Ukázali jsme si, které aktivity nám pomáhají v zapojování žáků do výuky matematiky, umí z ní odstranit nudu a žáky aktivizují a motivují k výkonu. Lektoři: Jovanka Rybová, Tomáš Koten

Zdroj ilustrativních obrázků:

ERSKINE-KELLIE, Jocelyn. flickr.com: Stormy Weather [online]. 2019-04-08 [cit. 2019-05-16]. Dostupný pod licencí CC-BY na WWW: <https://www.flickr.com/photos/jocelyn777/46649723245/>.
TROLLE, Kristoffer. flickr.com: Lady sitting in front of Parthenon on Acropolis, Athens, Greece [online]. 2015-04-26 [cit. 2019-05-16]. Dostupný pod licencí CC-BYna WWW: <https://www.flickr.com/photos/kristoffer-trolle/17088729869/>.

ONLINE SETKÁNÍ: Spomocník a Virtuální digitální centrum Elixíru | 22. 5. 2019 od 20:00

Elixír do škol je organizace podporující odborný růst učitelů prostřednictvím kolegiálního sdílení. V loňském roce byla činnost Elixíru rozšířena o podporu rozvoje digitálních technologií. Toho si nemohl nevšimnout Spomocník alias Bořivoj Brdička.
Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Gamifikace výuky | 15. 5. 2019 od 20:00

Lektor Miroslav Kotlas nás již dvakrát provedl přehledem aplikací z nabídky Windows Store. Nyní se zaměří na aplikace, které mohou z učení udělat hru. 
Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Počítáš, počítám, počítáme… | 25. 4. 2019 od 20:00

Motto lektorů Jovanky Rybové a Tomáše Kotena je „Dejme žákům prostor, aby zažili radost z matematiky“. Představíme si náměty na hry a aktivity, které lze využít napříč vzdělávacími oblastmi.
Celý příspěvek »


Nej… z měsíce března

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejzajímavějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc březen.

To nejzajímavější z modulu Články

Hodnocení žáků-cizinců na ZŠ Curie, autor: Jana Andrle, spoluautor: Mgr. Alice Kourkzi

Na Základní škole náměstí Curieových v Praze se vzdělává velké množství žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Škola vypracovala vlastní systém vzdělávání, jehož důležitou součástí je i hodnocení. Článek popisuje, jak je hodnocení ukotveno v ŠVP, jak jsou žáci hodnoceni průběžně i na vysvědčení. Vše je doplněno o praktické ukázky.

Co si koupím v „rohlíkářství“?, autor: PhDr. Hana Havlínová, Ph.D., spoluautor: Daniela Pavlová

Předkládaný text popisuje aktivitu navrženou pro žáky 1.–3. ročníku základní školy s cílem procvičit dovednost čtení, a které zároveň bude motivovat žáky k dalšímu prohlubování této dovednosti. Zároveň ukazuje možné využití potenciálu vzdělávacího obsahu Českého jazyka a literatury k rozvíjení nejen čtenářské, ale i digitální gramotnosti. Aktivita byla upravena a realizována podle podmínek větší městské školy a ukazuje, jak lze jednoduše modifikovat téma pro potřeby žáků na konkrétní škole.

Angličtina: Proč je důležité učit správně, tedy mnohdy jinak?, autor: Sylvie Doláková

Článek navazuje na předchozí příspěvek Angličtina: Proč je důležité začít včas? Tentokrát se zaměříme na odpovědi otázky, proč výuka angličtiny nepřináší žádoucí výsledky.

Environmentální vzdělávání a výuka venku, autor: Zdeněk Hromádka

Článek reflektuje současný trend v oblasti environmentálního vzdělávání „učení venku“. Po teoretickém úvodu seznamuje čtenáře s některými prvky učení venku, a to na základě zkušeností z praxe.

Digitální wellbeing na Future Learn, autor: Bořivoj Brdička

Zpráva o MOOC kurzu Digital Wellbeing vedeném Susan Halfpenny z University of York, který byl volně dostupný prostřednictvím Future Learn.

Na Spomocníkovi – díl 3.: Ondřej Neumajer, autor: Jaroslav Mašek

Asi jste se s nimi už někdy setkali – na konferencích, workshopech, webinářích, letních školách, nebo pravidelně čtete jejich články, příspěvky v komunitách, sledujete jejich YouTube kanál, Twitter či Instagram. V tomto seriálu je poznáme trochu jinak. V krátkém rozhovoru poodhalíme jejich pohled na technologie a vzdělávání, a možná se dozvíme i něco o nich samotných.

To nejzajímavější z modulu DUM

Lesní hospodářství, autor: Mgr. Jan Zicha

Interaktivní prezentace s úkoly pro aktivní práci. Přílohou je pracovní list.

Pranostiky, autor: Mgr. Vendula Dovole

Materiál je určen žákům 2. a 3. ročníku základní školy. Po vytištění, zalaminování a vystřižení vznikne 10 karet. Žáci pomocí kolíčku či „mazací“ fixy určují, která ze tří vět nejlépe vystihuje význam pranostiky uvedené na hlavním poli (pro lepší porozumění jsou všechny pranostiky doplněny obrázkem). Na zadní straně je pak pro kontrolu vyznačeno správné řešení (spodní řádek je třeba před zalaminováním ohnout na zadní stranu karty).

Logická řada – výrazy, autor: Mgr. Radomír Macháň

Materiál k procvičování úprav výrazů, včetně tříbení logického myšlení a doplnění logické řady. Základy programování, práce s Ozobotem.

Čtení s porozuměním – Houby, autor: Mgr. Vendula Dovole

Materiál obsahuje text týkající se sběru hub a následné úkoly, které prověřují porozumění textu. Materiál je součástí ucelené řady.

Honba za pokladem – rovnice, autor: RNDr. Jitka Rambousková

Hra je určena k procvičovaní lineárních rovnic. Žáci řeší sadu příkladů schovaných v QR kódu a podle výsledků luští tajenku.

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Rozvoj digitální gramotnosti pro 2. stupeň ZŠ

Praktické příklady rozvíjení digitální gramotnosti na 2. stupni ZŠ napříč předměty. Na jednotlivých aktivitách vysvětlujeme, jakým způsobem je rozvíjena digitální gramotnost, která její tematická oblast, případně který očekávaný výsledek učení. Lektorky: Eva Fanfulová, Markéta Čonková.

Čtenářská gramotnost – osvobozování mladého čtenáře (námořníka)

Seznámení s materiálem projektu PPUČ Očekávané výsledky učení v čtenářské gramotnosti. Účastníci jsou provedeni jednotlivými OVU pro druhý stupeň ZŠ za metodické podpory dostupné na Metodickém portálu RVP.CZ. Lektor: Petr Koubek.

Rozvoj digitální gramotnosti pro 1. stupeň ZŠ

Praktické příklady rozvíjení digitální gramotnosti na 1. stupni ZŠ napříč předměty. Na jednotlivých aktivitách vysvětlujeme, jakým způsobem je rozvíjena digitální gramotnost, která její tematická oblast, případně který očekávaný výsledek učení. Lektorky: Eva Fanfulová, Markéta Čonková.

Moderní aplikace ve Windows II

Možnosti nákupu aplikací jednotlivcem i školou a podíváme se na celou řadu dalších aplikací. Setkání je určeno všem, kteří využívají PC nebo tablet s operačním systémem Windows 10 a chtějí svou výuku obohatit o nové možnosti. Lektor: Miroslav Kotlas.

Rozvoj informatického myšlení s využitím robotických hraček

Praktické příklady rozvíjení informatického myšlení v mateřské škole a na 1. stupni, představení 3 druhů robotických pomůcek včetně věkového doporučení, odkazy na vznikající materiály pro podporu rozvoje informatického myšlení. Lektorka Eva Fanfulová.

Zdroj ilustrativních obrázků:

Missvain. Wikimedia.org: Goodlife Cafe and Bakery – Aug 2018 – Stierch [online]. 2019-02-10 [cit. 2019-04-15]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 na WWW: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Goodlife_Cafe_and_Bakery_-_Aug_2018_-_Stierch.jpg>.

ONLINE SETKÁNÍ: Diferencovaná výuka aneb Jak pracovat s nadanými žáky v běžné třídě | 18. 4. 2019 od 20:00

Doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. si pro nás připravila zcela praktický webinář, který bude formou otázek a odpovědí z praxe formulovat zásadní body práce s nadanými žáky.
Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Rozvoj gramotností pomocí YouTube | 11. 4. 2019 od 20:00

Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D. nás seznámí se serverem YouTube optikou didaktiky, rozvoje gramotností a výuky (nejen) výchovy k občanství. Nenechte si ujít příklady konkrétních aktivit a činností do výuky, které využívají obsah webové platformy YouTube!
Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Lidová píšťala koncovka a její využití ve výuce | 10. 4. 2019 od 20:00

Víte, jaké jsou technické možnosti bezdírkové píšťaly koncovky jako hudebního nástroje vhodného k podněcování tradiční lidové hudebnosti? Naši hudební kreativitu v souvislosti s národní lidovou tradicí, hudebností a tvořivostí otestuje Petr Drkula.
Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Biodiverzita | 3. 4. 2019 od 20:00

S osvědčenou lektorkou Lenkou Skoupou se podíváme na dopady současné monokulturní krajiny na přírodu a její obyvatele. Řekneme si, jaký vliv má diverzita, jak ji může ovlivnit jednotlivec nebo jaká jsou dostupná opatření pro udržení biodiverzity. Celý příspěvek »