Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

ONLINE SETKÁNÍ: Jak učit výslovnost cizího jazyka tak, aby žáky to bavilo? | 29. 9. 2016 od 20:00

Mgr. Sylvie Doláková si už svými hravými metodami a náměty získala mnoho vděčných diváků webinářů. Může být výuka výslovnosti cizího jazyka zábavnou a veselou součástí lekcí? Nechte se přesvědčit!

Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Jak začít podnikat | 22. 9. 2016 od 20:00

Podnikání je jednou z klíčových kompetencí v Evropském rámci kompetencí. Některé členské země již představily své národní strategie pro výchovu k podnikání nebo podnikatelské učení zařadily do osnov jako povinný předmět. V ČR je věnována výchově k podnikání také patřičná pozornost a proto jsme připravili setkání na téma Jak začít podnikat.

Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Průvodce Průvodcem upraveným RVP ZV | 21. 9. 2016

Provedeme vás jako průvodci webovou aplikací „Průvodce upraveným RVP ZV“. Ukážeme všechny její možnosti, které při zběžném prohlédnutí mohou zůstat skryty. Seznámíme vás se všemi jejími funkcemi a nabídneme pohled do budoucna, co dalšího se připravuje a co můžete očekávat.

Celý příspěvek »


Nej… v měsících červenec a srpen

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejúspěšnějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za prázdninové měsíce… Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Jak zlepšovat školní vzdělávací program (ŠVP) | 14. 9. od 20:00

Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek pro nás opět připravili sérii široce komponovaných webinářů na palčivá témata dneška. Podívejte se, proč jsou jejich vystoupení vždy skvěle hodnocena.

Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Záměny písmen ve čtení i psaní – jak na to? | 8. 9. 2016 od 20:00

Mgr. Petra Pšeničková napsala pro Metodický portál RVP.CZ seriál tří článků o tom, jak fixovat tvary podobných písmen, procvičovat zrakovou analýzu a syntézu atp. Nyní nám své náměty a postupy představí osobně.

Celý příspěvek »


Otevřené dveře pro školní rok 2016/2017

Opět nastává ta chvíle, kdy většina pedagogů alespoň jednou (někteří vícekrát) vysloví větu: „To nám to zase uteklo!“. Prázdniny za sebou zavírají pomyslné dveře a před námi se otevírají nové… ty do školních tříd. A je to tu! První zvonění, první vyučovací hodina a první pohlédnutí do třídy plné vzorně připravených prvňáčků nebo zdánlivě divokých, ale jistě po znalostech toužících studentů, kteří si po letních prázdninách sdělují své zážitky.

Není to tak dávno, co jsem byla jednou z nich a dívala se na tyto dveře z druhé strany. Paní učitelka vcházela do třídy každý rok svátečně oděná, plná pedagogického optimismu a nadšení. Na první poprázdninový den ráda vzpomínám nejen proto, že jsme měli pouze jednu vyučovací hodinu. To, co každého z nás 1. září potěšilo a zahřálo u srdce (ačkoli se to někteří báli/styděli přiznat), byl fakt, že nás paní učitelka ráda vidí i přes všechny ty lumpárny, co jsme jí během roku prováděli.

Pro každého pedagoga představuje nový školní rok řadu výzev a možnost znovu, případně lépe využít svůj učitelský talent, motivovat žáky a pomoci jim v rozvoji. Nejen inspiraci, ale i oporu při zvládání všech úkolů, které doprovázejí učitele, najdete i nadále u nás na Metodickém portálu RVP.CZ například v těchto modulech:
  • V modulu AudioVideo najdete záznamy z webinářů, které se zaměřují na témata ze života pedagoga.
  • Nejen v přípravách na výuku, ale i ve vlastním profesnímu rozvoji vám napomohou Články a DUMy.
  • Odpovědi na dotazy z pedagogické praxe můžete najít v modulu Diskuze.
  • Modul Blogy slouží pro sdílení vašich pocitů, problémů, ale i radostí ze školního prostředí.
  • Pro vlastní prezentaci, prezentaci instituce, projektu či vzdělávacího týmu využijte modul Digifolio.
Tímto vám přejeme úspěšný start do nového školní roku 2016/2017, mnoho zážitků a úspěchů nejen v profesním, ale i v osobním životě.
Tým Metodického portálu RVP.CZ 

 


Nej… z měsíce června

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejúspěšnějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc červen 2016… Celý příspěvek »


Klasifikace uzavřena, prázdniny za dveřmi

V srpnu, kdy se scházíme při přípravném týdnu, máme před sebou mnoho úkolů a deset měsíců perné práce. Povinná dokumentace, úprava ŠVP, zdobení tříd, nákup nových didaktických pomůcek… Ani se nenadějeme a školu máme plnou známých i neznámých žáčků či studentů. A je to tu! Všichni hurá po hlavě do toho!

V červnu jsme sice vyčerpaní, ale zároveň se podivujeme nad tím, jak ten školní rok zase tak rychle utekl! Je to vůbec možné? Nedávno vánoční prázdniny a teď tropická vedra! Jakmile se nám podaří školní rok uzavřít, uvědomujeme si, kolik jsme toho za ten rok prožili, kolik jsme odvedli práce, vyřešili problémů, a že jsme s úspěchem přijali nové žáky a rozloučili se s absolventy. Prázdniny můžou začít! 

Mnohé ale čekají pracovní povinnosti i v těchto letních měsících. Zmiňme například úpravy v ŠVP spojené s inkluzí či přípravy projektů z nových výzev.

Týmu Metodického portálu RVP.CZ tento rok také rychle utekl. Připravili jsme novou, vylepšenou titulní stranu našeho portálu, Průvodce úpravami RVP ZV, realizovali řadu online setkání a zkontrolovali velké množství nových učebních materiálů. Nebudeme polevovat ani v dalším školním roce, protože Vám chceme nadále dělat kvalitního partnera ve výchovně vzdělávacím procesu a v sebevzdělávání. 

Přejeme všem – pedagožkám a pedagogům, ředitelkám a ředitelům, zástupkyním a zástupcům, žákyním i žákům, studentkám i studentům léto takové, jaké si přejí mít, plné slunce a pohodových lidí kolem sebe. A pokud byste chtěli, můžete využít naši prázdninovou fotogalerii CESTUJTE S NÁMI

Těšíme se na další společnou práci v novém školním roce 2016/2017!

Za tým Metodického portálu RVP.CZ
Jana Eliášová 


Nej … z měsíce května

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejúspěšnějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc květen 2016… Celý příspěvek »