Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Metodický portál RVP.CZ se prezentoval na konferenci Počítač ve škole

Konference Počítač ve škole je každoroční akce, které se osobně velmi ráda účastním. Nejen, že zde načerpám nové podněty pro implementaci ICT do výuky, získám zde přehled o nových technologiích a nabídkách různých firem, ale také zde potkám spoustu lidí, kteří mají co říct. A stejně tak jako loni jsem zde měla možnost prezentovat Metodický portál RVP.CZ.

Anotace

Metodický portál RVP.CZ vstoupil rokem 2012 do své nové formy existence. V úvodu vystoupení zazní stručné shrnutí historie a současné situace fungování Metodického portálu RVP.CZ.
Následně si představíme další možnosti spolupráce tohoto odborného portálu s pedagogickou veřejností – ať už formou podpory akcí aktivních učitelů (akce Digital Learning Day nebo Sdílny), propojením s dalšími úspěšnými webovými prostředími (modul Evropské jazykové portfolio) nebo množstvím kvalitních materiálů ke konkrétní výuce. Nebudou chybět praktické ukázky pracovních listů, prezentací, video nebo audio záznamů.

Text ze sborníku

Metodický portál RVP.CZ v roce 2012

Rok 2012 je pro Metodický portál RVP.CZ přelomový. 6. ledna 2012 byl ukončen projekt Metodika II., který  byl financován z projektu OP VK, a nyní má Metodický portál RVP.CZ prokázat svou životaschopnost v nových podmínkách. S čím tedy mohou stávající i noví uživatelé i nadále počítat?
V druhé polovině ledna byl znovu plně obnoven příjem příspěvků v modulu Články. Znamenalo to kontaktovat  autory a recenzenty, zajistit koordinátory a korektory, zprovoznit systém předávání příspěvků mezi všemi  zúčastněnými. Stejný postup jsme zvolili 12. března, kdy jsme otevřeli modul DŮM pro speciální, gymnaziální,  umělecké a právě jazykové vzdělávání. Bez přerušení jsou k dispozici moduly Diskuze, Wiki, Blogy a Digifolio.
O všech novinkách informujeme v blogu Referát Metodického portálu na http://referat.blogy.rvp.cz/.

Nové aktivity Metodického portálu RVP.CZ v roce 2012

Inspiromat 2012
Projekt Inspiromat vznikl v roce 2008 jako elektronická verze stolního kalendáře VÚP. Každoročně uvedl  12 témat, jedno na každý měsíc. V letošním roce pojímáme tento projekt ve stylu „síťové generace“, tj. obsah  bude vznikat spoluprací. 
Témata budou naplňována formou článků, blogových příspěvků, stránek v modulu Wiki, sbírek odkazů na portál  i na jiné weby a také diskuze nad zkušenostmi, otázkami, názory. A samozřejmě společně shromáždíme všechno,  co už na Metodickém portálu RVP.CZ je (a že toho není zrovna málo). Navíc všechny nově vzniklé materiály  v rámci výzvy získají ocenění Inspiromatu 2012.
O vývoji projektu Inspiromat 2012 informujeme průběžně v blogu Inspiromat 2012 na  http://inspiromat2012.blogy.rvp.cz/.
Digital Learning Day 2012
Metodický portál RVP.CZ umožňuje učitelům scházet se např. v modulech Diskuze, Wiki a Digifolio a sdílet  své pedagogické zkušenosti. Hmatatelným výstupem těchto komuntitních snah byla pomoc při zorganizování  Digital Learning Day 1. března 2012. Cílem této akce bylo, aby si žáci vyzkoušeli zapojení ICT technologií smysluplně v rámci tématu Jídlo. 
Závěrečné shrnující online společné akce se nakonec zúčastnilo 5 základních škol a jedno gymnázium. Žáci se  pod vedením netmoderátorky střídali u kamer a mikrofonů a prezentovali své výstupy. Smyslem tohoto online  setkání bylo ukázat nejen CO žáci společně vytvořili, ale také popsat JAK pracovali a PROČ si zvolili zrovna  takové téma a technologii. Bylo neuvěřitelné, že se nám podařilo během 60 minut vystřídat v roli prezentujících  zástupce 10-ti tříd z různých částí ČR. A to nepočítáme žáky, kteří se podíleli na přípravě představovaných  materiálů, jejichž počet jistě přesáhl tři stovky! 
DLD si kladl za cíl seznámit účastníky se smysluplným využitím ICT technologií. Provedli jsme společnou  reflexi mezi zúčastněnými učiteli a jednotliví učitelé pak se svými třídami. V tuto chvíli probíhá podrobné  prohlížení jednotlivých výstupů a implementace zajímavých výzev do výukových plánů. K nahlédnutí v modulu  Wiki na Metodickém portálu RVP.CZ na http://goo.gl/f7F61.

Inspirace pro jazykové vzdělávání na Metodickém portálu RVP.CZ

Modul EJP
Koncem loňského roku byl mezi ostatní tzv. moduly přidán zcela nový  – Evropské Jazykové Portfolio. Nabízí  vstupní bránu do elektronické verze EJP. Tato forma EJP umožňuje propojovat znalosti žáků z hodin  informatiky a anglického jazyka. Počítač ve škole 2012 – celostátní konference učitelů základních a středních škol 3.–5. dubna 2012, Nové Město na Moravě Moderní technologie umožňují individuální výuku, např. nadaných žáků. EJP tak nabízí prostředí, kdy může  učitel komentovat žákovy postupy a úspěchy, a vést ho tak zcela individuálním směrem. Možnost sdílení  materiálů dále nabízí rozšířené možnosti koordinace žákovy činnosti i mimo běžné vyučování. 
Zařazení elektronické verze EJP do výuky cizího jazyka je krokem, který umožní rozvíjet u žáků informační  gramotnost zcela ve shodě s tvrzeními odborníků. “Rozvoj ICT kompetencí nemůže probíhat pouze  v samostatném předmětu, musí být zakotven ve výuce všech předmětů.” [1]. A právě pravidelným využíváním  práce s EJP žáci smysluplně rozvíjí své znalosti a dovednosti.
Více o modulu EJP na http://ejp.rvp.cz
Různé texty, zdroje a výukové materiály
Metodický portál nabízí inspiraci pro učitele jazyků i v dalších modulech. Metodické a didaktické texty  v modulu Články, pracovní listy a prezentace v modulu DUM, tematické plány a náměty učitelů z praxe v modulu Wiki, videoukázky z virtuálních hospitací a audio nahrávky v modulu AudioVideo, komentářů a nápaditých příspěvků v modulu Diskuze nebo sbírky odkazů a materiálů v modulu Digifolio  - http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=5493
V rámci aktivit uživatelů Metodického portálu RVP.CZ byla vytvořena skupina Jazykové vzdělávání, která  sdružuje zájemce o tento okruh vzdělávání – http://digifolio.rvp.cz/group/view.php?id=13. Členové skupiny zde vytvořili několik zajímavých sbírek odkazů a textů.
Citace
[1] Výzkumný ústav pedagogický v Praze. ICT gramotnost v RVP ZV. Metodický portál: Články [online]. 15. 09. 2011,  [cit. 2011-11-30]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZVPE/13397/ICT-GRAMOTNOST-V-RVPZV.html>. ISSN 1802-4785.

    hodnotil 1 uživatel

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.