Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Archiv za Říjen 2012

ONLINE SETKÁNÍ: Souvislý písemný projev žáka

Srdečně Vás zveme na další setkání pod záštitou resortního úkolu Metodický portál, tentokrát na téma „Souvislý písemný projev žáka“. Konat se bude ve čtvrtek 8. listopadu 2012 v čase 20:00 – 21:00.


Setkání nabídne osobní zkušenost lektora v roli žáka dobrých hodin zaměřených na psaní, připomene některé zásady, na něž se zapomíná, upozorní na detaily významné pro úspěch strategie, jak učit žáky písemně komunikovat a navrhne způsob, jak pracovat s médiem psané komunikace v ŠVP.

Dále webinář představí několik výukových situací vedoucích při určitém nasazení učitele a dobré motivaci žáků k úspěchu v podobě osvojených dovedností. V závěru zbude určitě čas pro diskusi a sdílení dobrých nápadů a postupů z Vaší praxe.

Předpokládaná osnova setkání:
 1. část – Věra Chudobová: opakování, matka mistrovství, práce s chybou a spolupráce jako účinný nástroj sebekontroly,
  a třídní soudržnosti;
 2. část – komunikační situace a slohotvorní činitelé jako průvodci;
 3. část – od potřeby něco sdělit nebo se k něčemu vyjádřit, přes analýzu dat a rešerše paměti a zdrojů po koherentní písemný projev;
 4. část – jak žákovi neplést hlavu aneb píšeme společně v celé škole;
 5. část – píšeme na body aneb kritéria psaného projevu jako nástroje hodnocení, zkušenosti s maturitou;
 6. prostor pro návštěvníky semináře pochlubit se vlastními zkušenostmi a úspěchy, pochybami a otázkami – společný závěr.

Co dostanete – otázky, prostor pro přemýšlení a pro počátek nové kvality spolupráce ve škole; dostanete ale i tipy na čtení.
Co lektor očekává – zajímavé zkušenosti, zejména takové, kde se žáci v psaní viditelně zlepšili (postojově i výkonově) díky nějakému dobrému nápadu či didaktickému postupu


Stáhněte si pozvánku a nabídněte setkání kolegům ve sborovně.
Vstup se otevře čtvrt hodiny před začátkem na této stránce, v den konání akce bude také zobrazen vstupní banner na titulní straně portálu.


Kde můžete najít podrobnější informace k SETKÁVÁNÍ:
 • modul Diskuze: zeptejte se lektorů na to, co vás k tématu zajímá.
 • modul Digifolio: prohlédněte si kalendář a naplánujte si SETKÁNÍ s námi; podívejte se, jakým tématům jsme se věnovali v 1. pololetí.

NOVINKY – Propojené vyhledávání v modulu DUM

Modul DUM disponuje další NOVINKOU, a to v oblasti propojeného vyhledávání materiálů mezi jednotlivými portály. Dnešním dnem Vám nabízíme vyhledávání didaktických materiálů nejen na Metodickém portálu RVP.CZ a v LRE, ale i na portálu ACTIVUCITEL.CZ a JAZYKY-BEZ-BARIER.CZ.

Vyhledávání materiálů mezi jednotlivými uložišti je velice jednoduché. Do fulltextového vyhledávání stačí zadat hledané heslo. Kliknutím myši označit uložiště či více uložišť, poté se Vám zobrazí výsledek hledání. Další možností je    do fulltextového vyhledávání zadat hledané heslo a zvolit volbu „Zkusím štěstí“. Zobrazí se Vám náhodně vybraný materiál. Tato volba je možná pouze pro RVP.CZ . 

1

Modul DUM – Uživatelům nabízí digitální učební materiály volně a bezplatně ke stažení uveřejněné pod licencí CC Creative Commons. Materiály jsou před publikací kontrolovány po stránce obsahové, didaktické a po stránce dodržování Autorského zákona.

LRE for.Schools – Systém propojených evropských národních úložišť DUM http://lreforschools.eun.org/ . Prostřednictvím tohoto portálu můžete nahlédnout do více než 25 národních úložišť digitálních učebních materiálů, kde máte k dispozici několik desítek tisíc materiálů využitelných zdarma.

ActivUcitel – Databáze a uložiště DUM na bázi interaktivní výukové platformy PHOMETHEAN http://www.activucitel.cz/ . ActivUcitel nabízí kreativní přístup k interaktivní výuce pomocí nástrojů, které zaujme žáky a pedagogy.

Jazyky bez bariér – Portál a uložiště DUM na podporu jazykové výuky s využitím jazykového programu Jazyky bez bariér http://jazyky-bez-barier.cz/ . Jedná se o způsob jazykové výuky, kde počítačový program Jazyky bez bariér pomáhá zmenšovat potíže dyslektiků se sluchovým a zrakovým vnímáním mluvené a psané řeči.

 

Věřím, že si rozšířené vyhledávání oblíbíte a loučím se heslem „DUMejte s námi“.

Příjemný den Vám přeje Tereza Hubená Koordinátor modulu DUM

 


Pokud Vás v modulu DUM zaujalo propojené vyhledávání mezi jednotlivými portály, neváhejte kontaktovat vedoucí referátu paní P. Hublovou mobil: +420 777 769 418, e-mail: pavlina.hublova@nuv.cz, www: www.nuv.cz, http://rvp.cz, která Vám poskytne podrobnější informace.


ONLINE SETKÁNÍ: Jak na finanční gramotnost ve škole

Jak jsme avizovali už na konci loňského školního roku, připravili jsme pro vás letos cyklus webinářů o finanční gramotnosti, ve spolupráci s projektem Rozumíme penězům. Ve čtvrtek 18.10.2012 ve 20:00 vás pozveme k prvnímu inovovanému setkání tohoto cyklu.

V červnu jsme se poprvé sešli nad úvodními tématy, která souvisí s výukou finanční gramotnosti ve školách. Ve čtvrtek 18.10. toto setkání zopakujeme s tím, že poprvé pozveme lektorku Rozumíme penězům paní PeadDr. Alenu Kotrbovou, ředitelku základní školy v Kutné Hoře. Tato energická dáma už řadu let zabývá finanční gramotností, prošla projektem Investland a v Rozumíme penězům pracuje a lektoruje už čtvrtým rokem. Sama říká, že ji výuka finanční gramotnosti zajímá a baví dlouhodobě. A tak naším hostem k tomuto tématu bude osobnost vskutku zkušená a erudovaná.

Zveme vás tedy tímto nejen k prvnímu online setkání, ale i k dalším plánovaným schůzkám nad tématy k finanční gramotnosti. První setkání bude věnováno různým podobám finančního vzdělávání ve školách, jeho formám (projekty, výukové bloky, volitelné předměty, samostatné předměty, výuka v rámci stávajících předmětů…), možnostem, kladům i záporům, postavení finančního vzdělávání v Rámcových vzdělávacích programech, Standardům finanční gramotnosti. Zároveň na setkání budeme sbírat náměty na další témata pro ostatní setkání.

Webinář je určen učitelům druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a také vedení škol. Je samozřejmě zdarma.

Prosíme vás o tipy na témata, která byste rádi při online setkáních k finanční gramotnosti slyšeli. K dispozici je vám k tomu diskuzní téma věnované prvnímu setkání. Můžete tam zároveň klást lektorce otázky předem.

Další informace o setkání najdete v digifoliu.

Vstup se otevře čtvrt hodiny před začátkem na této stránce, v den konání akce bude také zobrazen vstupní banner na titulní straně portálu.


Užitečné odkazy:

 • Rozcestník všech online setkání Metodického portálu RVP.cz
 • Kompletní informace o setkání „Jak na finanční gramotnost ve škole
 • Diskuze k setkání “Jak na finanční gramotnost ve škole I.“
 • Diskuzní fórum ke všem online setkáním 
 • Web projektu Rozumíme penězům

 • ONLINE SETKÁNÍ: Co je to projekt?

  Srdečně Vás zveme na další podzimní setkání pod záštitou resortního úkolu Metodický portál, tentokrát na téma „Co je to projekt?“. Konat se bude 10. října 2012 v čase 20:00 – 21:00.

  Projektová výuka je explicitně zařazena do RVP, aniž by bylo dále rozváděno, co projekt je. Příprava  učitelů v této oblasti se zpravidla sestává z teoretického úvodu do projektové výuky v některém z předmětů univerzitního základu, v oborových didaktikách však často zcela chybí.

  Přestože se v současnosti do popředí dostávají konstruktivizmus, kooperativní a kolaborativní přístup ke vzdělávání, badatelsky orientované vyučování apod., málokdo si uvědomuje, jak všechny tyto vzdělávací strategie souvisejí s projektovým vyučováním. Na projektové vyučování tak bývá nahlíženo jako na přežitou metoda. Objevují se i názory, že jde o neefektivní „hraní si“.

  Cílem semináře je ukázat, že projektové vyučování je stále aktuální vyučovací metodou, která ovšem vyžaduje také schopného, zkušeného a kreativního učitele, spoustu času, dostupnost ICT a v neposlední řadě i spolupracující třídu.

  Program:

  • úvod
  • přednáška odborníka Teorie projektové výuky, kurikulární rámec, současné trendy
  • praktická ukázka aneb Co projekt je a co není? Jak na to?
  • závěr + diskuze
  Lektoři:
  PhDr. Martin Rusek
  Mgr. Zdeněk Dlabola

  Stáhněte si pozvánku a nabídněte webinář kolegům ve sborovně.

  Kde můžete najít podrobnější informace k SETKÁVÁNÍ:
  • modul Diskuze: zeptejte se lektorů na to, co vás k tématu zajímá.
  • modul Digifolio: prohlédněte si kalendář a naplánujte si SETKÁNÍ s námi; podívejte se, jakým tématům jsme se věnovali v 1. pololetí.