Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Archiv za Prosinec 2012

Opakování je matka moudrosti aneb Zase tu máme Vánoce

Vánoce byly pro mne vždy velkou výzvou a záleželo na tom kterém školním roce, zda jsem si dala za úkol pouze přetrpět toto období ve škole nebo je udělat nějak jinak a netradičně. Obojí se mi dařilo s nepravidelnou frekvencí a střídavou úspěšností. Tentokrát bych tedy poslední letošní blogový přípěvek v blogu Referát Metodického portálu pojala v duchu malé předvánoční procházky modulem Blogy jako takovým. A začnu hned ukázkou z příspěvku, který byl publikován v roce 2009 Oldřichem Suchoradským:

Ale tou nejmilejší vzpomínkou je pro mne překvapení, které mi přichystali moji bývalí žáci o Vánocích, kdy jsem musel po revolučních změnách odejít nejen z funkce, ale i ze školy. Na Štědrý den večer někdo zaťukal na okno a celá moje rodina vyšla ven, pod zápražím stála a zpívala koledy roková kapela mých bývalých žáků, kteří nelitovali několikakilometrové cesty, aby v zimě a mrazu přijeli a zahráli pod oknem svému učiteli. Nezapomenutelný zážitek na vskutku neopakovatelné Vánoce. Takové zážitky může mít jen a jen ten, kdo pracuje s dětmi a právě takové chvíle jsou pro nás učitele, tou nejkrásnější a jedinečnou odměnou. (1)

Patří takové vzpomínky minulosti, nebo se s nimi ještě setkáváme i u dnešních žáků? A nebo už můžeme být rádi, když dostaneme emailem elektronickou pohlednici?

Pan Suchoradský se také vyjadřuje k organizaci vánočních besídek. To může být pro učitele velká výzva. Jednou jsem vánoční besídku pojala ve stylu minulého století – vařili jsme si šípkový čaj (šípky si děti pochopitelně samy nasbíraly a usušily), k jídlu jsme měli brambory na loupačku a zdobili stromek přírodninami a sušeným ovocem. A jindy jsem to nechala čistě na dětech – zábavná vystoupení, předávání dárečků, diskotéka.

Samozřejmě jsem v rámci zklidnění žáčků také používala knihu nebo poslech kazety (fejetony pana F. Nepila k tématu Vánoc jsou prostě v jeho podání dokonalé).

Ať zvolíme jakoukoli formu zakončení kalendářního roku se svými žáky, měli bychom se stále snažit poukazovat na kouzlo Vánoc a pokoušet se přehlušit hlasité “Hou, hou, hou” blikajících reklam v supermarketech. Jak píše O. Hausenblas ve svém blogu Ireneus:

Kdysi bývaly Vánoce i s adventem hlavně svátky rozjímání (dnešní žáci by spíše znali slovo „meditace‟, ale nejspíše by pro ně bylo něčím stejně cizím jako to rozjímání). Když však jsou u nás svátky, soboty a neděle trvale otevřené pro konzum, nemůžeme se divit, když se žaludku daří mlaskáním přehlušit tiché pozastavení, přemýšlení, rozvažování. (2)

Zvláštní, že v letech 2010 a 2011 bylo vánočních příspěvků pomálu – a když, pak to bylo především o nestíhání, stresu a “vánočním běsnění” (3). Tak to tu rozebírat nebudu, chci udržet poetickou náladu.

A tak zakončím tento předvánoční příspěvek ukázkou z básničky P. Stanjurové, že které čiší radost a pohoda – a totéž přeji i vám za celý tým Metodického portálu:

Vánoce jsou svátky blaha, 
ať je vidět naše snaha.
Ať se všechno vydaří,
kuchařky nám navaří.
Sejdeme se tady znovu,
opět rádi, opět spolu. (4)

PS: A pokud vám chybí nějaké povídání o vyhlídkách Metodického portálu pro rok 2013, tak si počkejte do prvního lednového týdne ;)

 

Zdroje:

(1) Suchoradský, O.: VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ …  • Dědův poškolníček. Metodický portál: Blogy [online]. 2009. [cit. 2012-12-13]. Dostupný z WWW: <http://dedvseved.blogy.rvp.cz/prispevky/vanoce-vanoce-prichazeji.html>

(2) Hausenblas, O.: Vánoce, četba a čas rozjímání • Ireneus. Metodický portál: Blogy [online]. 2009. [cit. 2012-12-13]. Dostupný z WWW: <http://ireneus.blogy.rvp.cz/2009/12/25/vanoce-cetba-a-cas-rozjimani/>

(3) Hublová, P.: Šťastné a veselé? Pěkná dřina! • … a zase ten PEPOUŠ! Metodický portál: Blogy [online]. 2011. [cit. 2012-12-13]. Dostupný z WWW: <http://pepous.blogy.rvp.cz/prispevky/drina.html>

(4) Stanjurová, P.: Vánoce • Holky z naší školky.  Metodický portál: Blogy [online]. 2009. [cit. 2012-12-13]. Dostupný z WWW: <http://holkyznasiskolky.blogy.rvp.cz/2009/12/14/vanoce/>


Pozdrav od nového koordinátora DUMů

Dobrý den,

dovolte mi, abych se představil. Mé jméno je Ivo Krobot a jsem novým koordinátorem DUM Metodického portálu. Na této pozici nahrazuji Terezu Hubenou, která je momentálně na mateřské dovolené (tímto jí gratulujeme ke krásnému zdravému chlapečkovi!).

Obracet se na mě mohou všichni DUMaři. Mou snahou bude dodržovat nastavenou standardní kvalitu. Samozřejmě jsem připraven kdykoli pomoci. Stále přijímáme materiály, které vzniknou v rámci ESF projektu. V roce 2013 plánujeme publikaci několika takových materiálů.

Takže Metodickému portálu zdar, DUMům zvláště!

Těším se na vás.

Srdečně zdraví Ivo Krobot.

 


Metodický portál měl prezentační týden

V týdnu 3. – 9. prosince jsem měla možnost dvakrát prezentovat Metodický portál. Protože vím, že každé kladné zviditelnění aktivit portálu důležitá, moc si obou pozvání vážím. O co šlo?

Celý příspěvek »