Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Archiv za Březen 2013

ONLINE SETKÁNÍ: Škola? V pohodě!

Čtvrtek 4.4.2013, 20:00 – 21:00

Chcete získat náměty na hry a postupy které aktivizují žáky tak, aby se u nich v průběhu školní docházky vytvářel pozitivní vztah k učení? Chcete poznat metody a vzdělávací strategie, kterými můžete rozvíjet kompetence svých žáků? Chcete se blíže seznámit s možnostmi rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti napříč předměty?
Nabízíme vám online webinář se zkušeným lektorem a učitelem z praxe Tomášem Kotenem.  

Setkání je určeno všem učitelům ZŠ a nižších ročníků gymnázií, kteří chtějí dosáhnout toho, aby:

  • vyučování nebyla nuda
  • děti i učitelé chodili rádi do školy
  • výuka byla pestrá, hravá a zajímavá
  • děti podávaly maximální výkon
  • ve třídě bylo příjemné a nestresující klima

Webinář je samozřejmě zdarma.

Lektor:

Mgr. Tomáš Koten – učitel na ZŠ Děčín, učitel UJEP Ústí nad Labem katedra primárního vzdělávání, lektor NIDV, PAU, ASOCIACE PEDAGOGŮ ZŠ…( semináře se týkají 18 oblastí – Tvorba projektů, projektové vyučování, hodnocení žáků, kooperativní učení, aktivizační metody ….), školitel koordinátorů ŠVP.

Pokud máte pro lektora již nyní dotazy či prosby, neváhejte je napsat do diskuzního fóra.


Užitečné odkazy:                     


Nová funkce náhledu v modulu DUM

Vážení přátelé našeho portálu,

ve snaze o Váš maximální uživatelský komfort jsme zavedli novou funkci zjednodušeného náhledu materiálů v modulu DUM, který Vám velmi usnadní zběžné prohlížení příspěvků. Věříme, že tato novinka bude pro Vás přínosem a že Vám ušetří čas při prohlížení zajímavých materiálů v tomto modulu.

Poté, co si na našich stránkách vyhledáte v modulu DUM konkrétní materiál, najdete dole na stránce v sekci soubory materiálu vedle ikonky stáhnout rovněž ikonku náhled, po jejímž rozkliknutí se Vám objeví náhled na dotyčný soubor. Vpravo nahoře můžete materiálem libovolně listovat či si jej zvětšit.

Dále si Vás dovolím upozornit na aktuální zajímavé materiály v modulu DUM z tohoto týdne. Jedná se především o Rozvoj porozumění nesouvislému textu a Mechanické kmitání a vlnění.

V dubnu pak hodláme odměnit autory nejkvalitnějších materiálů v modulu DUM za první tři měsíce letošního roku hodnotnými knižními tituly z internetového knihkupectví www.KNIHCENTRUM.cz.

Zůstaňte nám věrni i nadále.

Srdečně zdraví Ivo Krobot.


ONLINE SETKÁNÍ: Děti s dyslexií a výuka anglického jazyka na 1. stupni ZŠ

Středa 20.3.2013, 20:00 – 21:00

„V čem jsme stejní, to nás spojuje a v čem jsme odlišní, to nám pomáhá růst a rozvíjet se.“

Ve školních třídách jsou začleněni žáci s různým stupněm znalostí i předpokladů, včetně dětí s dyslexií. Společnost i rodiče očekávají, že škola bude rozvíjet potenciál dětí s ohledem na individuální dispozice každého dítěte. K tomu učitelé potřebují odpovídající pomůcky, které pomohou uspokojit potřeby jak žáků nadaných tak žáků se specifickými výukovými poruchami.

Na setkání s paní Dagmar Rýdlovou vám chceme zprostředkovat situace a pocity dětí s dyslexií, popsat potíže dyslektiků na základě osobních zkušeností lektorky – dospělé dyslektičky a předat informace o speciálních pomůckách pro školní výuku i domácí přípravu. 

Tento webinář je určen učitelům angličtiny na 1. stupni základních škol, případně vedení škol a rodičům dětí s dyslexií. Je samozřejmě zdarma.

Lektorka:

Ing. Dagmar Rýdlová, dospělá dyslektička a autorka speciálních výukových materiálů. Vývojem učebních pomůcek a metod se zabývá od roku 1991. Je autorkou dvou průmyslových vzorů, členkou DYS-centra Praha a Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů.
Paní Rýdlová spolupracuje či spolupracovala s British Council, SPN-pedagogickým nakladatelstvím, Oxford University Press, Národním ústavem odborného vzdělávání, Národním institutem pro další vzdělávání pedagogických pracovníků aj.
Je autorkou programu Jazyky bez bariér. Materiály z portálu Jazyky bez bariér můžete vyhledávat i z prostředí modulu DUM na Metodickém portálu.

Budeme rádi, když lektorce předem položíte dotazy v diskuzi. Bude mít tak čas přizpůsobit setkání vašim požadavkům.


 Užitečné odkazy:                     


ONLINE SETKÁNÍ: Školní parlament jako nedílná součást života školy

Středa 13.3.2013, 20:00 – 21:00

„Organizační struktura parlamentu umožňuje všem žákům podílet se na životě školy, a to formou návrhů a připomínek k různým aspektům života školy. Zástupci žáků v parlamentu se pravidelně setkávají, přednášejí návrhy a připomínky žáků ke vzdělávacímu procesu, k prostředí, vzájemnému soužití ve škole. Společně je projednají, vyjadřují se k nim a realizují potřebná opatření. Parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy, jednotlivým učitelům, kteří na ně reagují. Probíhá vzájemný dialog pro nalezení optimálního řešení.“

Základními otázkami jistě je Proč zakládat a podporovat žákovský parlament na škole? a Co při zakládání školního parlamentu neopomenout? Věříme, že vás toto setkání naladí natolik, že si na ně odpovíte v závěru webináře sami.

 Na setkání si mimo jiné představíme rady a tipy, jak si zajistit podporu vedení, inspiraci z praxe (metody, aktivity, usazení ve školním životě, úspěšné projekty). Řekneme si jak postupovat při založení parlamentu a jaké jsou základní podmínky pro bezproblémové fungování parlamentu. 

Tento webinář je určen učitelům a ředitelům všech stupňů škol, kteří uvažují o založení školního parlamentu nebo by se rádi dozvěděli o smyslu fungování této školní aktivity. Je samozřejmě zdarma.

Lektoři:

Petr Chaluš pracoval jako poradenský pracovník na ZŠ Londýnská Praha 2, kde v letech 2002 – 2007 koordinoval činnost školního parlamentu. Petr Chaluš byl i lektorem Akcí na zakázku „individualizace vzdělávacího procesu“ pro koordinátory ŠVP, kde součástí byl i blok o školním parlamentu. Je také autorem Příkladu dobré praxe o školním parlamentu, vytvářené VÚP mezi pilotními školami apublikované v roce 2006. Text má název „Školní parlament – spolurozhodování žáků o životě školy“ a celý jej naleznete zde .  

Filip Hotový - metodické a organizační vedení CEDU - http://cedu.cz/zakovske-parlamenty. CEDU se ve své činnosti zaměřuje především na podporu práce se žákovskými parlamenty (zakládání parlamentů, rozvoj činnosti, metodická podpora, semináře DVPP). Chce pomáhat školám, které se s tímto nejednoduchých nástrojem demokracie v životě školy potýkají, hledají cesty, řeší problémy. 

Budeme rádi, když lektorům předem položíte dotazy v diskuzi. Budou mít tak čas přizpůsobit se vašim požadavkům.


 Užitečné odkazy: