Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

ONLINE SETKÁNÍ: Děti s dyslexií a výuka angličtiny na 2. stupni ZŠ

Středa 17.4.2013, 20:00 – 21:00

„V čem jsme stejní, to nás spojuje a v čem jsme odlišní, to nám pomáhá růst a rozvíjet se.“

Ve školních třídách jsou začleněni žáci s různým stupněm znalostí i předpokladů, včetně dětí s dyslexií. Společnost i rodiče očekávají, že škola bude rozvíjet potenciál dětí s ohledem na individuální dispozice každého dítěte. K tomu učitelé potřebují odpovídající pomůcky, které pomohou uspokojit potřeby jak žáků nadaných tak žáků se specifickými výukovými poruchami.

Na druhém setkání s paní Dagmar Rýdlovou (první setkání bylo věnováno dyslektikům 1. stupně) vám chceme zprostředkovat situace a pocity dětí s dyslexií, popsat potíže dyslektiků na základě osobních zkušeností lektorky – dospělé dyslektičky, předat informace o speciálních pomůckách pro školní výuku i domácí přípravu. Současně se budeme věnovat také psychosociální podpoře učitelů a rodičů dětí s dyslexií – jejími možnostmi a nabídneme i některé užitečné zdroje.

Tento webinář je určen učitelům angličtiny na 2. stupni základních škol, případně vedení škol a rodičům dětí s dyslexií. Je samozřejmě zdarma.

Lektorka:

Ing. Dagmar Rýdlová, dospělá dyslektička a autorka speciálních výukových materiálů. Vývojem učebních pomůcek a metod se zabývá od roku 1991. Je autorkou dvou průmyslových vzorů, členkou DYS-centra Praha a Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů.
Paní Rýdlová spolupracuje či spolupracovala s British Council, SPN-pedagogickým nakladatelstvím, Oxford University Press, Národním ústavem odborného vzdělávání, Národním institutem pro další vzdělávání pedagogických pracovníků aj.
Je autorkou programu Jazyky bez bariér. Materiály z portálu Jazyky bez bariér můžete vyhledávat i z prostředí modulu DUM na Metodickém portálu.

Budeme rádi, když lektorce předem položíte dotazy v diskuzi. Bude mít tak čas přizpůsobit setkání vašim požadavkům.


 Užitečné odkazy:                       


    hodnotil 1 uživatel

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.