Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Archiv za Květen 2013

ONLINE SETKÁNÍ: Setkání s projektem Finanční gramotnost do škol II – Jak se zajistit na stáří

Středa 29. 5. 2013, 20:00

Aktuálním tématem dnešní doby je důchodová reforma. Hovoří se také o tom, že až zestárne dnešní generace mladých lidí, bude se muset o sebe postarat sama, protože stát už nebude mít prostředky na financování důchodů stále stárnoucí populace. Na webináři se na toto téma zaměříme podrobněji a podíváme se na to, jaké mají (nejen) mladí lidé možnosti zajistit se na stáří.

Přijměte pozvání na druhé setkání se seriálu k tématu finanční gramotnosti, který jsme pro vás připravili ve spolupráci s projektem Finanční gramotnost do škol. 

http://www.financnigramotnostdoskol.cz/

V březnu jsme se poprvé sešli nad úvodními tématy, která souvisí s výukou finanční gramotnosti ve školách (podrobnosti včetně záznamu najdete v pohledu modulu Digifolio). Ve středu 29. 5. na toto setkání navážeme s tématem více než zajímavým: jak pracovat s informacemi o důchodové reformě.

Z obsahu setkání vybíráme:

 • životní cyklus a proč je důležité myslet na budoucnost
 • klasické metody zajištění na stáří – jaké finanční produkty můžeme použít
 • moderní metoda zajištění si pohodlného stáří – budování pasivního příjmu
 • finanční zdraví a finanční svoboda

Webinář je určen učitelům druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a všem zájemcům o informace k důchodové reformě. Je samozřejmě zdarma.

Prosíme o registraci na tento webinář: http://www.financnigramotnostdoskol.cz/products/a29-5-2013-webinar-k-tematu-jak-se-zajistit-na-stari-/
Registrace je zdarma a umožňuje pak dále získávat informace z projektu včetně upozornění na další zajímavé akce.


Užitečné odkazy:

 

 • Finanční gramotnost s projektem Finanční gramotnost do škol I – informace a záznam předchozího webináře
 • Rozcestník všech online setkání Metodického portálu RVP.cz
 • Diskuze k setkání Jak se zajistit na stáří
 • Diskuzní fórum ke všem online setkáním 
 • Web projektu Finanční gramotnost do škol s podrobnostmi k tomuto tématu (včetně pracovních materiálů)

 • ONLINE SETKÁNÍ: Dítě se zrakovým postižením v edukačním procesu

  Středa 22.5.2013, 20:00 – 21:00

  Webinář je zaměřen na učitele, kteří pracují nebo potencionálně mohou pracovat s dětmi, žáky či studenty se zrakovým postižením napříč jednotlivými věkovými skupinami, typy a stupni zrakového postižení.
  Je samozřejmě zdarma.

  Seznamte se s problematikou zrakového postižení prostřednictvím dvou na sebe navazujících online setkání!

  Na prvním setkání lektorka prezentovala vstupní klíčové poznatky o zrakovém postižení, jeho příčinách, projevech a důsledcích s akcentem na oblast vzdělávání a nastíní stěžejní specifika jedince se zrakovým postižením napříč jednotlivými stupni a typy zrakového postižení.

  Materiály:

  Při druhém setkání lektorka nastíní stěžejní specifika jedince se zrakovým postižením v edukačním procesu a prezentované informace bude ilustrovat  na konkrétních příkladech z praxe v podobě kazuistických studií.

  Obsah:

  • Zraková hygiena jako klíčový princip práce s dítětem/žákem se zrakovým postižením.
  • Poruchy binokulárního vidění jako specifická kategorie z hlediska přístupu v edukačním procesu.
  • IVP – tři písmena s důležitým obsahem.
  • Specifika v jednotlivých vzdělávacích oblastech při edukaci žáků se zrakovým postižením.
  • Faktory podílející se na procesu integrace dítěte se zrakovým postižením a jejich vzájemná interakce.
  • Příklady „dobré praxe“ – kazuistické studie.

  Lektorka:

  PhDr. Kateřina Stejskalová, Ph.D., Ústav speciálněpedagogických studií, PdF Univerzity Palackého v Olomouci


   Užitečné odkazy:                            


  Mýty o osobách se zrakovým postižením (výběr)     

  Ztráta zraku s sebou automaticky nese úplnou závislost na pomoci ostatních. Mnoho nevidomých se snaží o dosažení maximální míry soběstačnosti. Činnosti jako studium, cestování a zaměstnání většinou zvládají samostatně, případně  s drobnou dopomocí.K dosažení maximální míry samostatnosti zrakově  postižených přispívají také speciální kompenzační pomůcky.

  Na nevidomého člověka musíte mluvit nahlas a zřetelně. Nevidomý člověk přece není neslyšící, pouze nevidí. Hlasitou mluvu je vhodné použít u osob s postižením sluchu.

  Zdroj:

  MACHÁČEK, P., JANEČKA, Z.: Zásady správné komunikace s osobamise zrakovým postižením. 2012. Dostupné online: http://www.nejsmevsichnistejni.cz/node/9

   


  Snadné ovládání a individuální nastavení v modulu Články

  Modul Články nabízí příjemné usnadnění při prohlížení článků. Pokud byl příspěvek delší, bylo po jeho přečtení nutné posunout celý článek pomocí myši či klávesnice nahoru, aby mohl uživatel dál pokračovat v prohlížení obsahu modulu Články nebo vstoupit do dalších nabízených modulů Metodického portálu RVP.CZ. Nyní je k dispozici v pravém dolním roku tlačítko “Na začátek článku”. Po kliknutí se právě otevřený článek automaticky převine na začátek, čímž se nejen zobrazí základní údaje o článku a možnost vložit jej do své kolekce či zobrazit články se stejným očekávaným výstupem, ale také hlavní lišta, přes kterou může uživatel pokračovat v prohlížení Metodického portálu RVP.CZ.

   

   

  Registrovaní uživatelé mají k dispozici mnoho dalších nástrojů, jak si zpříjemnit využívání Metodického portálu RVP.CZ, např. tvorbu kolekcí zajímavých materiálů napříč celým portálem, přehled svých příspěvků ve všech základních modulech nebo možnost sledovat zajímavá diskuzní témata a nechat si zasílat připomenutí, pokud je v tématu něco nového. Trochu skrytou funkcí na titulní straně modulu Články je možnost uživatelského nastavení, jaké příspěvky se mají zobrazovat, např. oblíbené články, vlastní články nebo filtr podle typu článků.

   

   

  Standardně je nastaveno zobrazení nejnovějších článků, dění v článcích a výše zmiňovaný skok na začátek. Všechna nastavení najde registrovaný uživatel v administračním panelu modulu Články v odkazu “Vzhled stránky”.