Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

ONLINE SETKÁNÍ: Dítě se zrakovým postižením v edukačním procesu

Středa 22.5.2013, 20:00 – 21:00

Webinář je zaměřen na učitele, kteří pracují nebo potencionálně mohou pracovat s dětmi, žáky či studenty se zrakovým postižením napříč jednotlivými věkovými skupinami, typy a stupni zrakového postižení.
Je samozřejmě zdarma.

Seznamte se s problematikou zrakového postižení prostřednictvím dvou na sebe navazujících online setkání!

Na prvním setkání lektorka prezentovala vstupní klíčové poznatky o zrakovém postižení, jeho příčinách, projevech a důsledcích s akcentem na oblast vzdělávání a nastíní stěžejní specifika jedince se zrakovým postižením napříč jednotlivými stupni a typy zrakového postižení.

Materiály:

Při druhém setkání lektorka nastíní stěžejní specifika jedince se zrakovým postižením v edukačním procesu a prezentované informace bude ilustrovat  na konkrétních příkladech z praxe v podobě kazuistických studií.

Obsah:

  • Zraková hygiena jako klíčový princip práce s dítětem/žákem se zrakovým postižením.
  • Poruchy binokulárního vidění jako specifická kategorie z hlediska přístupu v edukačním procesu.
  • IVP – tři písmena s důležitým obsahem.
  • Specifika v jednotlivých vzdělávacích oblastech při edukaci žáků se zrakovým postižením.
  • Faktory podílející se na procesu integrace dítěte se zrakovým postižením a jejich vzájemná interakce.
  • Příklady „dobré praxe“ – kazuistické studie.

Lektorka:

PhDr. Kateřina Stejskalová, Ph.D., Ústav speciálněpedagogických studií, PdF Univerzity Palackého v Olomouci


 Užitečné odkazy:                            


Mýty o osobách se zrakovým postižením (výběr)     

Ztráta zraku s sebou automaticky nese úplnou závislost na pomoci ostatních. Mnoho nevidomých se snaží o dosažení maximální míry soběstačnosti. Činnosti jako studium, cestování a zaměstnání většinou zvládají samostatně, případně  s drobnou dopomocí.K dosažení maximální míry samostatnosti zrakově  postižených přispívají také speciální kompenzační pomůcky.

Na nevidomého člověka musíte mluvit nahlas a zřetelně. Nevidomý člověk přece není neslyšící, pouze nevidí. Hlasitou mluvu je vhodné použít u osob s postižením sluchu.

Zdroj:

MACHÁČEK, P., JANEČKA, Z.: Zásady správné komunikace s osobamise zrakovým postižením. 2012. Dostupné online: http://www.nejsmevsichnistejni.cz/node/9

 


    nikdo zatím nehodnotil

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.