Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Archiv za Říjen 2013

ONLINE SETKÁNÍ: Občanem v Evropské unii

Čtvrtek 7. 11. 2013, 20:00

Přijměte pozvání na další webinář z oblasti společenskovědních oborů. Tentokrát jsme pro vás připravili představení lekcí a materiálů Občanem v Evropské unii, které vznikly ve spolupráci Zastoupení Evropské komise v ČR a Centra občanského vzdělávání.

Celý příspěvek »


EDUÍNA 2013: Hlasujte pro váš Metodický portál RVP.CZ

Společnost EDUin vyhlásila soutěž, která si klade za cíl nalézt projekty, které nabízejí nový přístup ke vzdělávání, využití moderních technologií nebo projekty s pozitivními důsledky pro vzdělávací proces – soutěž EDUÍNA. V průběhu minulých týdnů probíhala veřejná nominace projektů. Odborná porota následně vybrala 9 projektů, které postoupily do veřejného hlasování. A hádejte co! Metodický portál RVP.CZ je mezi vybranými projekty!

Veřejné hlasování probíhá od 14. 10. do 24. 10. a my vás prosíme o podporu

Pokud si tedy myslíte (stejně jako my), že Metodický portál RVP.CZ

  • předkládá materiály a zdroje, které obohacují vaši výuku;
  • informuje vás o nejnovějších trendech v implementaci moderních technologií do vzdělávání;
  • nabízí vám prostor pro spolupráci a sdílení zkušeností, rad a námětů;
  • je pro vás užitečným pomocníkem, rádcem a partnerem,

pak nám dejte svůj hlas a podpořte šíření dobré věci.


ONLINE SETKÁNÍ: Občanské vzdělávání

Čtvrtek 23. 10. 2013, 20:00

Namísto jakéhokoli povídání o obsahu setkání si dovolíme předat vám vzkaz přímo od lektora:

Demokratem, učencem nebo mistrem světa v atletické disciplíně hod oštěpem se člověk nerodí. Daleko více máme v sobě lenošení vyšších savců a primátů (jak mě nedávno poučil kolega biolog). Vyslechnout druhého, znát kontext nějaké situace a umět v něm správně reagovat a nepoškodit při tom druhé, snažit se zlepšovat věci kolem sebe ovlivňováním lidí a jejich jednání a rozhodování; to vše a mnohé další patří ke konceptu demokrat. Demokrat je v jazyce RVP člověk vybavený občanskými kompetencemi, aktivní občan.

Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Syndrom vyhoření a psychohygiena

Středa 16. 10. 2013, 20:00

Přijměte pozvání na již druhé setkání s koučem, psychoterapeutem a lektorem Mgr. Petrem Růžičkou, který nás tentokrát seznámí s problematikou syndromu vyhoření a naučí nás rozpoznat jeho projevy. Současně nabídne základní informace a dovednosti k prevenci syndromu vyhoření.

Celý příspěvek »


Inspirace pro jazykové vzdělávání

Když děti vystavíte cizímu jazyku, osvojí si ho přirozeně, stejně jako se naučí jíst příborem, když právě nemají po ruce lžíci. Učí se druhému jazyku zároveň se svým mateřským jazykem a nijak to neřeší. Nevadí jim, že něčemu nerozumějí. Papouškují a napodobují to, co vidí a slyší, neomrzí je říkat jednu (pro nás dospělé nesmyslnou) říkanku pořád dokola, vystačí si s málem, ale to ‚málo‘ obvykle velmi kreativně využívají a rozvíjejí. A pořád dál nasávají další slova a výrazy – pokud jim k tomu dáte příležitost,“ říká Ivana Chmelařová ve svém článku Angličtina a děti v předškolním a mladším školním věku – tipy a triky pro učitele i rodiče, který je zveřejněn na Metodickém portálu.

Učení cizímu jazyku může probíhat různými formami. Metodický portál RVP.CZ nabízí jednak teoretické informace o krocích, jak integrovat cizí jazyk do výuky (tematické vyučování, metoda CLIL, Evropské jazykové portfolio aj.), a samozřejmě praktickou podporu pro výuku.

Zdroje a výukové materiály

Metodický portál RVP.CZ nabízí inspiraci a náměty k jazykové výuce napříč všemi moduly.Metodické a didaktické texty v modulu Články, pracovní listy a prezentace v modulu DUM, tematické plány a náměty učitelů z praxe v modulu Wiki, videoukázky z virtuálních hospitací a audio nahrávky v modulu AudioVideo, komentáře a nápadité příspěvky v modulu Diskuze nebo sbírky odkazů a materiálů v modulu Digifolio – http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=5365. Všechny materiály a náměty mohou registrovaní uživatelé shromažďovat v tzv. kolekcích– sbírkách odkazů, které si sami vytvoří a třídí.

Od jara letošního roku přibyla novinka – sbírky lze tvořit společně s dalšími registrovanými uživateli Metodického portálu RVP.CZ, které si autor (zakladatel kolekce) zvolí. Lze tak velmi snadno „sesbírat“ zdroje, které mohou používat učitelé jednoho ročníku. Ukázka jedné sbírky pro 2.–3. období ZV: http://profil.rvp.cz/kolekce/395.

V rámci aktivit uživatelů Metodického portálu RVP.CZ byla také vytvořena skupina Jazykové vzdělávání, která sdružuje zájemce o tento okruh vzdělávání – http://digifolio.rvp.cz/group/view.php?id=13. Členové skupiny zde vytvořili několik zajímavých sbírek odkazů a textů.

Citace:

CHMELAŘOVÁ, Ivana. Angličtina a děti v předškolním a mladším školním věku – tipy a triky pro učitele i rodiče. Metodický portál: Články[online]. 16. 05. 2013, [cit. 2013-10-07]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/17491/ANGLICTINA-A-DETI-V-PREDSKOLNIM-A-MLADSIM-SKOLNIM-VEKU—TIPY-A-TRIKY-PRO-UCITELE-I-RODICE.html>. ISSN 1802-4785.


Článek vyšel v příloze časopisu VZDĚLÁVÁNÍ, čtvrtletníku Národního ústavu pro vzdělávání, ročník 2, číslo 3/2013, ISSN 1805-3394. Ke stažení na http://nuv.cz/publikace/vzdelavani-3-2013.


ONLINE SETKÁNÍ: Být odlišný je normální

Středa 9. 10. 2013, 20:00

Být odlišný je normální aneb Jak u žáků rozvíjet toleranci a pochopení pro postižené osoby (nejen spolužáky)

Celý příspěvek »