Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Inspirace pro jazykové vzdělávání

Když děti vystavíte cizímu jazyku, osvojí si ho přirozeně, stejně jako se naučí jíst příborem, když právě nemají po ruce lžíci. Učí se druhému jazyku zároveň se svým mateřským jazykem a nijak to neřeší. Nevadí jim, že něčemu nerozumějí. Papouškují a napodobují to, co vidí a slyší, neomrzí je říkat jednu (pro nás dospělé nesmyslnou) říkanku pořád dokola, vystačí si s málem, ale to ‚málo‘ obvykle velmi kreativně využívají a rozvíjejí. A pořád dál nasávají další slova a výrazy – pokud jim k tomu dáte příležitost,“ říká Ivana Chmelařová ve svém článku Angličtina a děti v předškolním a mladším školním věku – tipy a triky pro učitele i rodiče, který je zveřejněn na Metodickém portálu.

Učení cizímu jazyku může probíhat různými formami. Metodický portál RVP.CZ nabízí jednak teoretické informace o krocích, jak integrovat cizí jazyk do výuky (tematické vyučování, metoda CLIL, Evropské jazykové portfolio aj.), a samozřejmě praktickou podporu pro výuku.

Zdroje a výukové materiály

Metodický portál RVP.CZ nabízí inspiraci a náměty k jazykové výuce napříč všemi moduly.Metodické a didaktické texty v modulu Články, pracovní listy a prezentace v modulu DUM, tematické plány a náměty učitelů z praxe v modulu Wiki, videoukázky z virtuálních hospitací a audio nahrávky v modulu AudioVideo, komentáře a nápadité příspěvky v modulu Diskuze nebo sbírky odkazů a materiálů v modulu Digifolio – http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=5365. Všechny materiály a náměty mohou registrovaní uživatelé shromažďovat v tzv. kolekcích– sbírkách odkazů, které si sami vytvoří a třídí.

Od jara letošního roku přibyla novinka – sbírky lze tvořit společně s dalšími registrovanými uživateli Metodického portálu RVP.CZ, které si autor (zakladatel kolekce) zvolí. Lze tak velmi snadno „sesbírat“ zdroje, které mohou používat učitelé jednoho ročníku. Ukázka jedné sbírky pro 2.–3. období ZV: http://profil.rvp.cz/kolekce/395.

V rámci aktivit uživatelů Metodického portálu RVP.CZ byla také vytvořena skupina Jazykové vzdělávání, která sdružuje zájemce o tento okruh vzdělávání – http://digifolio.rvp.cz/group/view.php?id=13. Členové skupiny zde vytvořili několik zajímavých sbírek odkazů a textů.

Citace:

CHMELAŘOVÁ, Ivana. Angličtina a děti v předškolním a mladším školním věku – tipy a triky pro učitele i rodiče. Metodický portál: Články[online]. 16. 05. 2013, [cit. 2013-10-07]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/17491/ANGLICTINA-A-DETI-V-PREDSKOLNIM-A-MLADSIM-SKOLNIM-VEKU—TIPY-A-TRIKY-PRO-UCITELE-I-RODICE.html>. ISSN 1802-4785.


Článek vyšel v příloze časopisu VZDĚLÁVÁNÍ, čtvrtletníku Národního ústavu pro vzdělávání, ročník 2, číslo 3/2013, ISSN 1805-3394. Ke stažení na http://nuv.cz/publikace/vzdelavani-3-2013.


    hodnotil 1 uživatel

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.