Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Evaluace projektu METODIKA II – 2. část

Začátkem října letošního roku byla na stránkách MŠMT publikována zpráva z evaluačního šetření vybraných IPn projektů. Jedním z nich byl i projekt METODIKA II, jehož výstupem byl mimo jiné i Metodický portál RVP.CZ. O číselných údajích z evaluačního dotazníku (všichni registrovaní uživatelé jej obdrželi emailem cca v květnu) jsme už psali v příspěvku Evaluace projektu METODIKA II – 1. část. Snažili jsme se postihnout zajímavá data a porovnat je s údaji, které jsme získali podobnou cestou, tj, oslovením našich uživatelů na konci projektu METODIKA II v závěru roku 2011.

Zpráva se nám zdá natolik zajímavá, že jsme se rozhodli pro několik stručných blogových příspěvků, které budou z této zprávy vycházet.

Klíčová zjištění

Ve zprávě je opakovaně konstatováno, že projekt METODIKA II splnit v zásadě vše, co měl zadáno ve svých cílech. S mírným povzdechem můžeme číst hned v úvodu manažerského shrnutí, že „realizací návazného projektu nebo zvýšením financování by však mohlo být dosaženo opět velmi pozitivních výsledků jako v průběhu realizace projektu METODIKA II.“ (Hruška, s. 7) Jinými slovy – resortní úkol, tj. režim, v kterém je Metodický portál RVP.CZ již druhým rokem, a finance, které jsou s ním spojené, nemohou využít celého potenciálu, jaký Metodický portál RVP.CZ nabízí. To nás samozřejmě mrzí, i když se náš malý (ale výkonný tým) snaží ze všech sil, aby portál neztrácel nic ze své atraktivity.

Z mnoha velmi dobře hodnocených aspektů si dovolujeme vybrat ten, který je pro nás jedním z nejdůležitějších – naši uživatelé…

Jak nás vidíte?

Zpráva konstatuje, že „Z primárního průzkumu v cílové skupině projektu vyplývá, že dopad na přímé příjemce je příznivý. Velké pozitivum projektu tkví ve snadné přístupnosti jeho výstupů i nepřímým příjemcům.“ Předpokládáme, že za nepřímé příjemce můžeme považovat např. veřejnost nebo studenty učitelství. Ze statistik vyhledávání na portálu jasně vyplývá, že Metodický portál sice navštěvují převážně učitelé, ale např. studenti VŠ jsou „jako doma“ v Pedagogickém lexikonu modulu Wiki nebo rodiče velmi často žádají radu v modulu Diskuze.

… a na závěr

… nám dovolte odcitovat jednu větu, která nás prostě zahřála u srdíčka. Posíláme ji jako pozdrav všem našim kolegům, kteří se na projektu METODIKA II podíleli:

„Je možné konstatovat, že projekt byl zpracován dle principů 3E, tedy byl efektivní, hospodárný a účelný.“

Zdroje:

HRUŠKA, Lubor, a kol. HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN: ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA [online]. Ostrava: PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., 24. 7. 2013 [cit. 2013-11-08]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/uploads/OP_VK/Evaluace/Hodnoceni_ukoncenych_IPn_ZaverecnaZprava.pdf


    hodnotil 1 uživatel

2 komentáře k příspěvku

  1. avatar

    Moc pěkné čtení. Portál mi přirostl k srdci, tak doufám, že  v dalším roce bude podpořen tak, aby mohl povyrůst. Držím palce!

  2. avatar

    Pavlíno díky, zahřálo ;-)...
    ...díky mnoha ochotným a pracovitým lidem ten projekt ani nemohl skončit jinak :). Držím palce s dalším financováním a možná i rozvojem. Portál by si to zasloužil.

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.