Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Evaluace projektu METODIKA II – 3. část

Předchozí díl jsme ukončili optimistickou citací (resp. pochvalou) pro všechny, kteří se na projektu podíleli. Tento díl bychom rádi věnovali tzv. analýze SWOT, která je součástí manažerského shrnutí.

Silné stránky

 1. Vysoký zájem cílové skupiny o účast v projektu.
 2. Zapojení cílové skupiny do tvorby obsahu Metodického portálu RVP.cz. 
 3. Užitečnost obsahu ve zkvalitňování výuky. 
 4. Propojení metodického portálu se systémem LRE. 
 5. Dobrá publicita projektu. 
 6. Spokojenost uživatelů s projektem. 
 7. Vznik metodických materiálů.

ad 4. Můžeme se v současnosti pochlubit nejen propojením se systémem LRE, ale také s dalšími portály, které nabízejí výukové materiály. Toto tzv. propojené vyhledávání je k dispozici v modulu DUM na titulní straně a lze takto prohledávat portály Aktivní učitel, DUMy.cz, Jazyky bez bariér, Ve škole a Školský portál Karlovarského kraje. Pochopitelně jsme otevřeni dalším portálům, pokud se na nás obrátí.

ad 7. Metodický portál RVP.CZ stál nejen u zrodu pojmu DUM a jeho specifikace, ale také byl jedním z prvních „testovacích“ prostředí pro tvůrce učebních materiálů z řad učitelů – řešily se otázky kolem tvorby materiálů v projektech EU PES (a používání obrázků zvlášť) nebo vznikaly tzv. tematické vstupy, které reagovaly na aktuální potřeby uživatelů z řad pedagogické veřejnosti.

Slabé stránky

 1. Mírná nepřehlednost Metodického portálu RVP.cz. 
 2. Pomalé vyhledávání materiálů. 
 3. Nízká kvalita některých materiálů. 
 4. Nezájem některých pedagogů o výstupy projektu.

ad 1 a 2. Čím víc materiálů a informací (a modulů) na Metodickém portálu vznikalo, tím náročnější bylo vše zakomponovat tak, aby se běžný uživatel na portálu orientoval. Jistou variantu nabízel návrh „personifikace titulky“, kdy jsme uvažovali o možnosti nastavit si, které sekce, vzdělávací oblasti nebo témata (a v jakém množství) se budou každému jednotlivému uživateli zobrazovat. Rádi bychom tuto službu nabídli v průběhu nadcházejícího roku. Je ale jisté, že tato varianta bude dostupná pouze registrovaným uživatelům (registrace nezabere víc než 20 vteřin a vyžaduje pouze jméno a email). Doufáme, že to bude užitečná funkce pro naše pravidelné návštěvníky a že jim usnadní orientaci v nabízených modulech a materiálech.

Příležitosti

 1. Další zvyšování kvality počátečního vzdělávání uplatněním moderních technologií. 
 2. Zvýšení využívání ICT technologií učiteli a zvyšování jejich počítačové gramotnosti. 
 3. Tvorba dalších komunit, sdílení zkušeností a materiálů mezi uživateli. 
 4. Metodický portál je vhodný k provazbě s dalšími projekty a jejich propagaci.

ad 1 a 2. Jsme přesvědčeni, že ti učitelé, kteří k nám chodí pravidelně, mají mnoho možností, jak rozvíjet své dovednosti a znalosti o využívání moderních technologií ve výuce. Prohlídku můžeme začít v modulu Články, který nabízí aktuální zdroje informací pro integraci moderních technologií do výuky, jimiž se zabývá Ing. Bořivoj Brdička, který publikuje několikrát týdně články ve Spomocníkovi. Naše exkurze může pokračovat komunitními moduly Blogy nebo Wiki, které mohou učitelé využívat (nejen) k rozvoji svých dovedností zacházení s moderními technologiemi, ale třeba také ke spolupráci na projektech, k inspiraci pro využití některého nástroje či přístroje ve své hodině nebo třeba jen jako informaci o ostatních zajímavých metodách či postupech.

ad 3. Učitel, který vyzkoušel mobil, tablet či jen online aplikaci ve výuce, a má potřebu se nejen podělit o svou zkušenost, ale dále ji vylepšovat, potřebuje svou “osobní vzdělávací síť” – komunitu kolegů, kteří s ním budou jeho zkušenost sdílet a dále ji rozvíjet. Není vždy snadné ve svém okolí nalézt kolegy “naladěné na stejnou notu”. Internet nám nabízí širokou škálu prostředí, která jsou vhodná a bezpečná pro komunikaci – jednou z nabídek může být i Metodický portál RVP.CZ a jeho moduly Diskuze nebo Digifolio.

ad 4. Průběžně oslovujeme zajímavé projekty, weby či autory a snažíme se s nimi navázat spolupráci. Z těchto zajímavých kontaktů pak mohou vznikat např. Setkávání (online webináře), nové skupiny a pohledy v modulu Digifolio nebo seriály článků z metodických příruček a brožur.

Hrozby

 1. Úpadek Metodického portálu ve fázi udržitelnosti.
 2. Nízká ochota pedagogů odborných škol a základních uměleckých škol ke sdílení zkušeností a publikaci materiálů (obava z konkurenčního prostředí a ztráty vlastního know-how). 
 3. Nedůvěra učitelů k novým informačním a komunikačním technologiím.

ad 1. Pochopitelně se někde musí odrazit finanční možnosti Metodického portálu – nejvíce to pocítili autoři modulu DUM a Odkazy, kde již nevyplácíme autorské honoráře; a autoři článků, pro které máme velmi omezené prostředky a využíváme spíše časově a tematicky omezených výzev. Nicméně i tak se snažíme, aby byl portál pro uživatele atraktivní a přinášel užitečné a aktuální informace a materiály pro pedagogy (ale i ostatní veřejnost). Odměňováni jsme stále velmi vysokou návštěvností (cca 230 000 zobrazení stránek týdně v modulu DUM nebo 80 000 v modulu Články).

Zdroje:

HRUŠKA, Lubor, a kol. HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN: ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA [online]. Ostrava: PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., 24. 7. 2013 [cit. 2013-11-13]. Dostupné z:<http://www.msmt.cz/uploads/OP_VK/Evaluace/Hodnoceni_ukoncenych_IPn_ZaverecnaZprava.pdf>


    hodnotil 1 uživatel

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.