Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Nový doporučený e-learningový kurz

V modulu E-learning doporučujeme kromě kurzů, které vznikly v průběhu projektu METODIKA II (a jsou volně dostupné), také další kurzy, které by mohly být pro vás užitečné. Nově jsme přidali:

„Kuchařským mistrem v marketingu pro vzdělávací instituce“

Kurz sestává ze dvou samostatných modulů. První modul „Kuchařka marketingu“ umožňuje frekventantům osvojit si základy uplatnění marketingových postupů a metod. Představuje marketing jako účinný nástroj zviditelnění instituce na vzdělávacím trhu, zvýšení její konkurenceschopnosti a zlepšení komunikace se současnými i budoucími klienty. Autoři hledají odpovědi na okruhy problémů, které musí vzdělávací organizace v oblasti marketingu řešit:

  • jak efektivně komunikovat a co nejlépe zjišťovat potřeby klientů – hlavních cílových skupin i jednotlivců
  • jakým způsobem profilovat svoji nabídku na vzdělávacím trhu
  • jak vzbudit zájem o vzdělávací produkty na základě zjištěných vzdělávacích potřeb    

Kurz je důsledně zaměřen na aplikaci – praktické využití teoretických poznatků v činnosti vzdělávacích institucí. „Kuchařka marketingu“ obsahuje nutné teoretické penzum, základní pilíře marketingu pro vzdělavatele, podstatnou část však tvoří příklady dobré praxe.

Autoři zohlednili také kritérium finanční náročnosti doporučených postupů. Školy nemají prostředky a časový prostor na nákladné a sofistikované marketingové strategie.  Modul se proto zaměřuje na finančně dostupné marketingové nástroje založené na využití nejnovějších trendů v dané oblasti a možností daných rozvojem komunikačních technologií.

Modul obsahuje šest navazujících kapitol:

  1. Od strategie k taktice: Marketingový cyklus vzdělávací instituce
  2. Základní pilíře marketingu pro vzdělávací instituce
  3. Komunikace vzdělávací instituce
  4. Marketingové nástroje
  5. V jakém rybníce lovíme a jaké ryby chytáme?
  6. Závěrem: Uloveno – a co dál? (a co když neuloveno …)

Každá dílčí část marketingové problematiky obsahuje odkazy na zdrojové internetové servery vztahující se k danému tématu. Výkladový text je oživen vloženými videi – např. ukázkami marketingových kampaní v oblasti vzdělávání. Nedílnou součást každé kapitoly tvoří úlohy a cvičení. Uživatel je veden k aktivním vstupům do kurzu.

Druhý modul „Tvoříme vzdělávací programy“ se skládá ze dvou samostatných částí. První část představuje praktický postup tvorby vzdělávacího programu v jednotlivých krocích. Účastník je vtažen do všech fází tvorby a podílí se na přípravě konkrétního vzdělávacího programu. Druhá část tohoto modulu seznamuje uživatele s tvorbou vzdělávacího programu podle Kirkpatrickova modelu.       

Koncepce kurzu je založena na samostudiu účastníků s podporou tutora. Frekventanti kurzu mají možnost sledovat výsledky své práce v kurzu, diskutovat navzájem mezi sebou i s tutorem. Kurz je přístupný na adrese: http://kucharka.nuv.cz  Pro registraci do kurzu je třeba kontaktovat ing. Kateřinu Mackovou na e-mailové adrese katerina.mackova@nuv.cz


    hodnotil 1 uživatel

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.