Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Archiv za Prosinec 2013

Integrace moderních technologií do výuky není jen doménou učitelů informatiky – příspěvek do sborníku konference Digitální škola dneška

Výsledky výzkumů nám v posledních 15 letech jasně ukazují zřetelný vliv učitelských ICT kompetencí na výukové výsledky žáků. Proto je velice důležité, aby byli učitelé schopni technologie integrovat do své každodenní praxe… [1]

B. Brdička ve svém článku ICT ve vzdělávání 2013 – nový průzkum Evropské komise [2] uvádí data ze zprávy ICT in Education Benchmarking Access, Use and Attitudes to Technology in Europe’s Schools [1], kde se píše, že “36 %* našich učitelů používá technologie ve více než 25 % hodin (EU 32 %). V dostupnosti ICT žákům i učitelům přímo ve výuce jsme se s 88 % dokonce vyhoupli až na 3. místo hned za Švédsko a Dánsko (EU 69 %).” Celý příspěvek »