Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

ONLINE SETKÁNÍ: Kázeň ve třídě: Já jako učitel aneb Co mohu a mám ovlivnit, a jak mi může pomoci supervize

Čtvrtek 9. 1. 2014, 20:00

Supervize je důležitou součástí profesního růstu, protože pomáhá rozvíjet reflexi a sebereflexi toho, co dělám (jaké používám metody, proč a jaké to má výsledky) a co prožívám. [1]

Přijměte pozvání na setkání, které se zaměří na pomoc učitelům (nejen) s kázeňskými problémy prostřednictvím supervize.
Učitel je ve třídě sám a je nakonec jen na něm, jak se vyrovná se vztahy s žáky, dynamikou skupiny i kázní ve třídě. Pomoci a podpořit ho může právě supervize, která není kontrolou, ale prostorem pro kladení si otázek, hledání, otevírání nových možností a mnohdy i řešení.

Co je supervize a co může nabídnout školám a učitelům? Možná nejlepší odpovědí na tuto otázku jsou přímé zkušenosti a reflexe supervidovaných učitelů: „Možnost podělit o své problémy s ostatními a vyslechnout názory a zkušenosti kolegů“, „Jiný pohled na události a problémy, získání nadhledu, vyčištění hlavy“, „Podělím se o problémy a zjistím, že je nemám jen já“, „Ujasnění a potvrzení správnosti řešení a rozhodnutí“, „Pomohla mi získat nadhled“, „Smysl je přivést paní učitelku do lepšího psychického stavu a nálady, uklidnit ji, že v tom není sama“.[1]

Stručně z plánovaného obsahu:

  • Kázeň a autorita.
  • Spolehlivá metodická doporučení a návody, jak kázně dosáhnout (a proč je zde nenajdete).
  • Pár tipů, co naopak spolehlivě nefunguje.
  • Supervize, co od ní můžeme čekat, jak se liší od jiných metod práce s lidmi či vztahy. 

Webinář je primárně určen pedagogům základního a středního vzdělávání, ale inspiraci jistě načerpají i pedagogové zájmového a speciálního vzdělávání.
Webinář je zdarma.

Lektor: RNDr. Renata Svobodová


Užitečné odkazy:                     

[1] SVOBODOVÁ, Renata. Supervize pro učitele jako cesta k řešení náročných situací. Metodický portál: Články [online]. 19. 11. 2013, [cit. 2014-01-02]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/17755/SUPERVIZE-PRO-UCITELE-JAKO-CESTA-K-RESENI-NAROCNYCH-SITUACI.html>. ISSN 1802-4785.


    hodnotil 1 uživatel

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.