Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Archiv za Únor 2014

ONLINE SETKÁNÍ: Cesta za žákovskými projekty | 6.3.2014

Středa 6. 3. 2014, 20:00

Děti se realizací projektů začaly zajímat o společenské problémy a možnost jejich zlepšení, pokoušely se hledat možné řešení, diskutovaly, jednaly, přinášely návrhy – což byla určitě významná životní zkušenost. Já sama jsem se naučila nepodceňovat jejich nápady.

citace pedagoga, který se účastnil projektu Klíčový rok (realizován Prázdninovou školou Lipnice)

Jak vyhledávat v modulu DUM

Modul DUM je jedním ze základních pilířů Metodického portálu RVP.CZ. Má nejvyšší návštěvnost z celého portálu (např. první listopadový týden navštívilo modul více než 32 600 jedinečných návštěvníků a počet zobrazení stránek DUM bylo více než 265 000), týdně nabízí uživatelům cca 20 nových materiálů. Ve snaze o maximální uživatelský komfort byla zavedena nová funkce zjednodušeného vyhledávání materiálů v modulu DUM, která uživatelům usnadní orientaci ve vyhledaných příspěvcích. Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Jak vymýtit mýty? Skepsí a kritickým myšlením | 26.2.2014

Středa 26. 2. 2014, 20:00

Očkování způsobuje u dětí autismus. Útok na Světové obchodní centrum zorganizovaly americké tajné služby. Už Jan Hus psal, že „Cikáni jsou plémě nečisté, mravů hanebných, práce se štítící.“ A holokaust nikdy nebyl.

Společné pro tyto výroky je, že nejde jen o lidové fámy nebo mediální smyšlenky, ale že k nim najdeme spoustu vědecky vyznívajících podkladů. Naštěstí ale také velkou zásobu protiargumentů. Mnohé mýty si však přesto žijí vlastním životem.


ONLINE SETKÁNÍ: Multikulturní výchova: Projevy předsudků, rasismu a násilí z nenávisti

Středa 19. 2. 2014, 20:00

Dnešní děti se stále více setkávají s kulturními, národnostními či náboženskými odlišnostmi. Publikací Já a oni jsme my jsme chtěli pedagogům pomoci pěstovat v žácích, žákyních, studentech a studentkách dovednosti a postoje potřebné k životu v různorodé společnosti, jako je citlivost k negativním stereotypům o určitých skupinách, odhalování vlastních předsudků či respekt k ostatním bez ohledu na jejich vzhled či původ. [1]


Drobná úprava hlavní lišty s přehledem modulů portálu

Metodický portál RVP.CZ nabízí mnoho materiálů a zdrojů, které jsou řazeny do tzv. modulů (modul Články, DUM apod.). S ohledem na rozvíjející se spolupráci s dalšími projekty (Evropské jazykové portfolio, Evaluační nástroje a nově nyní Pohyb a výživa) jsme mírně upravili hlavní lištu Metodického portálu RVP.CZ. Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Poruchy autistického spektra, typické chování žáků s PAS

Středa 12. 2. 2014, 20:00

Poruchy autistického spektra, někdy též nazývané pervazivní vývojové poruchy, patří k nejzávažnějším poruchám dětského mentálního vývoje. Spektrum představuje skupinu specifických odchylek ve vývoji, které se vyskytují u každého jedince s poruchou autistického spektra v různé míře a intenzitě a zároveň v různé míře ovlivňují fungování člověka v životě. [1]