Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

ONLINE SETKÁNÍ: Poruchy autistického spektra, typické chování žáků s PAS

Středa 12. 2. 2014, 20:00

Poruchy autistického spektra, někdy též nazývané pervazivní vývojové poruchy, patří k nejzávažnějším poruchám dětského mentálního vývoje. Spektrum představuje skupinu specifických odchylek ve vývoji, které se vyskytují u každého jedince s poruchou autistického spektra v různé míře a intenzitě a zároveň v různé míře ovlivňují fungování člověka v životě. [1]

Přijměte pozvání na setkání, které bude zaměřeno na objasnění pojmu poruchy autistického spektra a typického chování žáků s PAS (deficity v oblasti sociální interakce a sociálního chování, komunikace a představivosti).

Stručně z dalšího obsahu:

  • Poradenství a metodická pomoc pro klienty s PAS.
  • Zařazování žáků s PAS do systému škol a školských zařízení.
  • Jak podpořit integraci, vytváření podmínek pro integraci žáků s PAS.
  • Spolupráce s rodinou žáka s PAS.

Setkání je určeno všem, kteří se v rámci svých pracovních povinností věnují žákům s poruchami autistického spektra. Praktické informace mohou prostřednictvím webináře získat i rodiče a široká veřejnost.
Setkání je zdarma.

Lektor: PaedDr. Věra Čadilová, speciální pedagog, metodik; místopředsedkyně sdružení APLA.


Užitečné odkazy:                                 

 

[1] Knotová, L. Autismus: Poruchy autistického spektra. Metodický portál: Wiki [online]. [cit. 2014-02-07]. Dostupný z WWW: <http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogick%C3%BD_lexikon/A/Autismus%3A__Poruchy_autistick%C3%A9ho_spektra>. ISSN 1802-4785.


    hodnotil 1 uživatel

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.