Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

ONLINE SETKÁNÍ: Multikulturní výchova: Projevy předsudků, rasismu a násilí z nenávisti

Středa 19. 2. 2014, 20:00

Dnešní děti se stále více setkávají s kulturními, národnostními či náboženskými odlišnostmi. Publikací Já a oni jsme my jsme chtěli pedagogům pomoci pěstovat v žácích, žákyních, studentech a studentkách dovednosti a postoje potřebné k životu v různorodé společnosti, jako je citlivost k negativním stereotypům o určitých skupinách, odhalování vlastních předsudků či respekt k ostatním bez ohledu na jejich vzhled či původ. [1]

Přijměte pozvání na setkání, které se bude věnovat rozvoji kompetencí vyučujících potřebných k zapojení multikulturní výchovy do výuky. Dále bude zaměřen na odhalování vlastních předsudků, prevenci jejich projevů v chování a podporu prodemokratických občanských postojů ve škole.

Stručně z plánovaného obsahu:

  • Představení a vysvětlení základních pojmů: předsudek, stereotyp, rasismus, násilí z nenávisti.
  • Ilustrace projevů předsudků, rasismu a násilí z nenávisti ve škole i mimo ni.
  • Ukázka aktivit z oblasti průřezového tématu Multikulturní výchova.

Setkání je primárně určeno vyučujícím druhého stupně základní školy a odpovídajících ročníků SŠ. Vhodný je též pro školní metodiky prevence.
Setkání je zdarma.

Lektor: Mgr. Šárka Kadlecová vystudovala Pedagogickou fakultu UK, obor Učitelství pro druhý stupeň ZŠ a SŠ s aprobací anglický jazyk a literatura – společenské vědy. Absolvovala stáž na University of Minnesota v USA, kde se věnovala tématům kultury, etnicity a vzdělávání. Pracuje v organizaci In IUSTITIA jako vedoucí vzdělávacích programů.


Užitečné odkazy:                                 

 

[1] Kadlecová, Š a kol. Zakotvení programu Já a oni jsme my v Rámcových vzdělávacích programech. Metodický portál: Články [online]. 13. 11. 2013, [cit. 2014-02-14]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/GL/17777/ZAKOTVENI-PROGRAMU-JA-A-ONI-JSME-MY-V-RAMCOVYCH-VZDELAVACICH-PROGRAMECH.html>. ISSN 1802-4785.


    hodnotil 1 uživatel

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.