Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

ONLINE SETKÁNÍ: Levák a psaní aneb Jakou metodu psaní pro leváky zvolit | 19.3.2014

Středa 19. 3. 2014, 20:00

…někdy v padesátých letech, kdy už v některých zemích směli leváci psát levou, nikdo nevěděl, jak vlastně levák správně psát má. Takže metodikové psaní (M. M. Clarková, u nás to přejímá M. Sovák a po něm ostatní) usoudili, že když levá a pravá ruka jsou zrcadlově opačné, tak že levák má psát „jakoby stranově opačně“, tedy otočit sešit levým rohem nahoru a rukou jet po papíře jako pravák (= dolní psaní) …  Písmo je konstruováno pro praváky a levák pak musí jet psacím prostředkem „proti srsti“, což je pro leváky velmi obtížné a navíc si nevidí do písma. Proto většina leváků volí raději horní psaní… .[1]

Přijměte pozvání na setkání, při kterém si vysvětlíme podstatu psaní levou rukou v pravostranném prostředí a posoudíme jednotlivé metody psaní dolním a horním způsobem. Budeme hledat odpovědi na otázky, proč leváci intuitivně a dlouhodobě preferují metodu horního psaní (drápání) a co tato metoda přináší samotným leváků i jejich učitelům ve výuce..

Stručně z obsahu:

  • Kdy a jak byla vytvořena metoda psaní pro leváky (metoda dolního psaní).
  • Metoda horního psaní leváků (drápání) a jejího oprávnění na základě rozboru tahu a tlaku v písmu. Výhody horního psaní ve srovnání s psaním dolním.
  • Psací pomůcky pro leváky a jejich použití při dolním a horním způsobu psaní.
  • Špetkový a pěstičkový úchop a jeho opodstatnění při psaní – spojité a nespojité písmo a jejich vztah k úchopu a volbě psacích prostředků

Setkání je určeno učitelům mateřských škol, zejména však učitelům elementaristům, kteří stojí u výuky písma, pracovníkům PPP a rodičům leváků.
Setkání je zdarma.

Lektor: Ivo Vodička – autor alternativní metody psaní pro leváky (Nechte leváky drápat, Portál, 2008) a provozovatel jediných českých webových stránek věnovaných problematice leváků a jejich leváctví. 


Užitečné odkazy:                                          

Mezi praváky a leváky nebyl zaznamenán žádný rozdíl v práci na počítači, pokud máme na mysli intelektuální i jiné dispozice pro ovládání programů, vkládání a tvorbě dat, v přístupu a zpracování informací. V zásadě jedinou diskutovanou otázkou, která se týká leváků, je uspořádání pracoviště u počítače a ovládání externích zařízení…[2]

Citace:

[1] VODIČKA, Ivo. Metodický portál: Diskuze [online]. 26. 2. 2010, [cit. 2014-03-14]. Dostupné na WWW: <http://diskuze.rvp.cz/viewtopic.php?p=16099#p16099>.

[2] VODIČKA, Ivo. Levák a počítač. Metodický portál: Články [online]. 12. 03. 2014, [cit. 2014-03-14]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/18329/LEVAK-A-POCITAC.html>. ISSN 1802-4785.


    hodnotil 1 uživatel

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.