Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Archiv za Květen 2014

ONLINE SETKÁNÍ: Výchova k podnikavosti | 4.6.2014

Středa 4. 6. 2014, 20:00

„V posledních letech vznikla v České republice, na základě požadavků Evropské komise, potřeba zařadit do kurikula všech typů škol vzdělávací strategie, které by pomohly rozvíjet u žáků ducha podnikavosti. Dané problematice se lze věnovat například v rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Obsah učiva je možné zařadit do výuky jako uplatnění tematických okruhů stávajících oborů (kterým může být zvýšena hodinová dotace využitím disponibilních hodin), využít projektového vyučování, organizovat besedy nebo exkurze atp.“[1]

Přijměte pozvání na online setkání, jehož cílem je přinést podněty a inspiraci, jak u žáků rozvíjet jednu ze základních schopností potřebných pro uplatnění se v globální soutěži, ať už na trhu práce nebo v podnikání. 


Rozšířené vyhledávání aneb Prohledávejte všechny moduly

Nejčastěji vyhledáváme na Metodickém portálu RVP.CZ dvěma základními způsoby:

  1. v rámci zvoleného modulu a podle struktury rámcového vzdělávacího programu daného stupně vzdělávání;
  2. fulltextem.

V tomto příspěvku se tedy podíváme trochu blíž právě na fulltextové vyhledávání.  

Celý příspěvek »


Z krátkého průzkumu o webinářích II.

Metodický portál RVP.CZ nabízí od roku 2012 online setkání – webináře. Tyto online vzdělávací semináře vychází z konceptu, kdy lektor i účastníci akce mohou z pohodlí domova sledovat přednášku včetně sdílené prezentace, komunikovat prostřednictvím chatu nebo ve svém volné čase zhlédnout celý cca hodinový záznam.

V propagačním pohledu k webinářům máte možnost vyplnit krátký dotazník, kterým zjišťujeme momentální názor našich uživatelů na online setkávání, která probíhají na Metodickém portálu RVP.CZ . V první části jsme se věnovali zájmu o webináře obecně včetně vhodného dne pro jejich konání. V této druhé části bychom vám rádi ukázali, jak rozmanité jsou zájmy našich uživatelů, kteří dotazník vyplnili. Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století | 28.5.2014

Středa 28. 5. 2014, 20:00

„Pak nás odvezli do Osvětimi, a samozřejmě, že to bylo horší, než v Lodži, ale pro mě byl život nejhorší v Lodži. V Osvětimi to už nebyl život, tam už jsme nebyli lidmi.“

Věra Šlesingerová, vzpomínky pamětníků [1]

Přijměte pozvání na online setkání, jehož cílem bude seznámit vás s projektem Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století a jeho výstupy. 


ONLINE SETKÁNÍ: Poruchy autistického spektra, legislativní podpora inkluze v praxi | 21.5.2014

Středa 21. 5. 2014, 20:00

Přijměte pozvání na druhé setkání s lektorkou Věrou Čadilovou. Hlavním tématem tohoto setkání je shrnutí legislativní podpory inkluze a její uplatňování v praxi u žáků s PAS. 


ONLINE SETKÁNÍ: Kuchařka marketingu pro vzdělávací instituce | 15.5.2014

Středa 15. 5. 2014, 20:00

Přijměte pozvání na setkání, kde si představíme e-learningový kurz „Kuchařským mistrem v marketingu pro vzdělávací instituce“, který umožňuje frekventantům osvojit si základy marketingových postupů a metod. Současně nabídneme praktické příklady využití klíčových principů marketingu a aktuální trendy v marketingu vzdělávacích institucí.