Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

ONLINE SETKÁNÍ: Výchova k podnikavosti | 4.6.2014

Středa 4. 6. 2014, 20:00

„V posledních letech vznikla v České republice, na základě požadavků Evropské komise, potřeba zařadit do kurikula všech typů škol vzdělávací strategie, které by pomohly rozvíjet u žáků ducha podnikavosti. Dané problematice se lze věnovat například v rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Obsah učiva je možné zařadit do výuky jako uplatnění tematických okruhů stávajících oborů (kterým může být zvýšena hodinová dotace využitím disponibilních hodin), využít projektového vyučování, organizovat besedy nebo exkurze atp.“[1]

Přijměte pozvání na online setkání, jehož cílem je přinést podněty a inspiraci, jak u žáků rozvíjet jednu ze základních schopností potřebných pro uplatnění se v globální soutěži, ať už na trhu práce nebo v podnikání. 

Stručně z obsahu:

  • Podnikavost v kontextu RVP;
  • Role učitele při výchově k podnikavosti;
  • Jak učit a rozvíjet podnikavost napříč předměty a věkovými kategoriemi + příklady dobré praxe.

Setkání je určeno učitelům ZŠ a SŠ, kteří chtějí u svých žáků rozvíjet schopnosti a dovednosti potřebné k tomu, aby úspěšně zvládli nároky dnešní doby a uplatnili se v globálně fungujícím světě.
Setkání je zdarma.

Lektorky: Jana Merunková, yourchance o.p.s., Ing. Kateřina Lichtenberková, yourchance o.p.s. – portál Finanční gramotnost do škol, Markéta Javorská, Junior Achievement


Užitečné odkazy:                                                               

Mohlo by se vám hodit:

Zdroje:

[1] MACKOVÁ, . Výchova k podnikání a podpora ducha podnikavosti. Metodický portál: Články [online]. 10. 11. 2006, [cit. 2014-05-30]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/964/VYCHOVA-K-PODNIKANI-A-PODPORA-DUCHA-PODNIKAVOSTI.html>. ISSN 1802-4785.

 


    hodnotil 1 uživatel

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.