Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

ONLINE SETKÁNÍ: Extremismus a škola: přístup k žákovi s radikálními postoji a k jeho třídě | 24.9.2014

Středa 24. 9. 2014, 20:00

Lektorka Mgr. Marie Zahradníková bude hovořit o výstupech projektu sdružení ASI-MILOVANÍ. Seznamte se blíže s tímto projektem prostřednictvím informací v modulu Digifolio. 

Mezi žáky se v současnosti můžeme nezřídka setkat s netolerantními postoji založených na předsudcích a stereotypech. U některých žáků je vlivem okolností jen malý krůček k sympatiím s extremismem, více či méně skrytým. K radikálním postojům mohou inklinovat nejen žáci i v jiných ohledech problémoví, ale často také žáci s dobrým školním prospěchem a mezi spolužáky oblíbení, kteří mají na své spolužáky podstatný vliv.

Jak rozpoznat v třídním kolektivu žáka s radikálními postoji a jak s ním vést diskusi? Jakým způsobem pracovat se třídou, v níž se takový žák objeví?

Webinář představí projekt o. s. Asi-milovaní s názvem „Hrozby extremismu/ Příležitosti demokracie. Výchova k aktivnímu občanství“ a jeho výstupy využitelné ve výuce. Podá stručné informace o podobách extremismu v ČR, procesu socializace zejména pravicového radikála a zaměří se na postupy, které mohou učitelé ve školách využít.  

Stručný obsah:

 1. O projektu – cíle, cílové skupiny, klíčové aktivity, výstupy a aktuální nabídka.
 2. Nástin současných podob extremismu v České republice.
 3. Žák s radikálními postoji.
 4. Extremismus a škola – jak pracovat s extremismem v rámci školy, osobnost pedagoga, diskuse s extremisty v třídním kolektivu.
 5. Aktivity do výuky, nabídka kurzů v rámci DVVP6.) Diskuse, výměna zkušeností

Komu je webinář určen:

 • učitelům společenskovědných předmětů druhého stupně základních (dějepis, občanská nauka, jazyky, výtvarná a hudební výchova)
 • učitelům společenskovědných předmětů všech typů středních škol (dějepis, občanská nauka, jazyky, výtvarná a hudební výchova)
 • třídním učitelům
 • školním metodikům prevence
 • vedoucím školních zájmových kroužků a klubů
 • výchovným poradcům
 • metodikům pedagogicko-psychologických poraden
 • ředitelům škol a zástupcům vedení škol
 • pedagogogům volného času

Lektorka:

Mgr. Marie Zahradníková - absolventka historie, hebraistiky a pedagogiky pro učitele na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a řady vzdělávacích kurzů (Holocaust Studies v Jad Vašem v Jeruzalémě, výcvik multiplikátorů pro multikulturní výchovu, Škola muzejní propedeutiky, Jak vyučovat o holocaustu, Facing History and Ourselves, Pedagog a sociokulturní specifika romských žáků, seminář Amnesty International ad.). V letech 2000–2007 lektorka pro otázky šoa a antisemitismu v Židovském muzeu v Praze, kde se podílela na vzniku interaktivních programů, vzdělávacích výstav, projektů (Zmizelí sousedé, Neztratit víru v člověka… Protektorát očima židovských dětí aj.) a odborných publikací. V současnosti působí v o. s. Asi-milovaní a v Institutu Terezínské iniciativy.


Užitečné odkazy:                                                                 

Podívejte se na předchozí webinář z dílny sdružení ASI-MILOVANÍ s názvem Jak vymýtit mýty? Skepsí a kritickým myšlením!


    nikdo zatím nehodnotil

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.