Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

ONLINE SETKÁNÍ: Zraková hygiena – teoretická východiska a praktické aplikace | 12.11.2014

Středa 12. 11. 2014, 20:00

Nabízíme náhradní termín setkání s lektorkou PhDr. Kateřinou Stejskalovou, Ph.D. Webináře vedené paní Stejskalovou jsou již pravidelným účastníkům dobře známá, protože nám již ve dvou online setkáních s názvem Dítě se zrakovým postižením v procesu edukace (1. část, 2. část) dala mnoho užitečných rad. Přijďte pobýt spolu s námi a získejte další užitečné informace. 

Stručná anotace:

Setkání si klade za cíl seznámit pedagogické pracovníky s problematikou zrakové hygieny v jejích základních souvislostech. Vstupní a klíčové poznatky o zásadách a principech zrakové hygieny budou prezentovány s akcentem na oblast vzdělávání.

Vybíráme z obsahu:

  • Vymezení základních pojmů a teoretických východisek.
  • Světelné klima, ergonomie pracovního místa a další charakteristiky interiéru.
  • Specifika práce s textovým a obrazovým materiálem, specifika v písemném projevu. Práce s PC a její zrakově-hygienické nároky.
  • Korekční a kompenzační pomůcky jako součást zrakové hygieny

Komu je setkání určeno:

Setkání je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří pracují nebo potencionálně mohou pracovat s dětmi, žáky či studenty se zrakovým postižením napříč jednotlivými věkovými skupinami i typy a stupni zrakového postižení.
Setkání je zdarma.

Lektorka:

PhDr. Kateřina Stejskalová, Ph.D., Ústav speciálněpedagogických studií, PdF Univerzity Palackého v Olomouci.


Užitečné odkazy:                                                                            

Podívejte se na předchozí setkání s názvem Dítě se zrakovým postižením v procesu edukace - 1. část2. část.


    hodnotil 1 uživatel

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.