Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

ONLINE SETKÁNÍ: Kazuistický seminář – edukační proces a jeho specifika u žáků se zrakovým postižením | 10. 12. 2014

Středa 10. 12. 2014, 20:00

Již počtvrté máme možnost rozšířit si své znalosti o práci s žákem se zrakovým postižením a zeptat se na cokoli k tomuto tématu lektorky PhDr. Kateřiny Stejskalové, Ph.D. 

Stručná anotace:

Setkání si klade za cíl seznámit účastníky s problematikou zrakového postižení z ryze praktického a konkrétního úhlu pohledu prostřednictvím případové studie. Pokusíme se nastínit specifika osobnosti jedince se zrakovým postižením v rámci edukačního procesu s akcentem na psychosociální aspekty zrakového postižení a vše ilustrovat na konkrétní případové studii.

Otázky, které v průběhu setkání zodpovíme:

  • Kdo je osobou se zrakovým postižením?
  • Jaké stupně může mít zrakové postižení? Jaké jsou důsledky zrakového postižení?
  • Co je to kazuistika, jakou má strukturu a funkci?

Komu je setkání určeno:

Setkání je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří pracují nebo potencionálně mohou pracovat s dětmi, žáky či studenty se zrakovým postižením napříč jednotlivými věkovými skupinami i typy a stupni zrakového postižení.
Setkání je zdarma.

Lektorka:

PhDr. Kateřina Stejskalová, Ph.D., Ústav speciálněpedagogických studií, PdF Univerzity Palackého v Olomouci.


Užitečné odkazy:                                                                             

Podívejte se na předchozí setkání s názvem Dítě se zrakovým postižením v procesu edukace - 1. část2. část, 3. část.


    nikdo zatím nehodnotil

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.