Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Nej… v měsíci únoru

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejúspěšnějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc únor…

Nejvíce zobrazované články

Rozvoj přírodovědné gramotnosti v předškolním vzdělávání, autor: H. Splavcová, M. Kaslová, spoluautor: Hana H. Vatalová

Přírodovědná gramotnost je poměrně nový pojem, který bývá využíván v souvislosti se vzděláváním. V předškolním vzdělávání se jedná v podstatě o poznávání přírody, naplňované vzdělávacími cíli uvedenými v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Uvedené náměty by měly pomoci učitelkám MŠ při jejich přípravě, nastavování vzdělávacích cílů a volbě konkrétních činností.

Metodické doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních – Minimální standard bezpečnosti, autor: MŠMT

Celkové zkušenosti z výuky alternativního dějepisu v roce 2014, autor: Martin Vonášek

Cílem následujícího příspěvku není jen obhajoba Návrhu alternativní verze vzdělávacího oboru Dějepis v RVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň víceletého gymnázia (didaktická inovace dějepisného kurikula) – dále jen NAV, ale také otevření věcné debaty ke struktuře výuky dějepisu na středních školách.

Nejvíce komentované články

Šest činností, při kterých učiteli pomůže tablet, autor: Michal Černý

Vybraný komentář: Výborný podklad pro to, jak vysvětlit (po stopadesáté), že tablet není náhradou aktivit na PC, ale jejím užitečným doplněním a hlavně nástrojem, díky kterému se můžeme jednodušeji zaměřit na vzdělávací cíle, které digitální společnost potřebuje – komunikace, online spolupráce odkudkoliv a kdykoliv, pohodlné a rychlé sdílení a publikace výsledků, mobilita… děkuji (Lenka Říhová)

Konec síťové neutrality?, autor: Tomáš Chrstoš  (článek je součástí Učitelského spomocníka)

Výběr z komentáře: Internet jak je známe je něco jako první láska. Fikce. Cosi, co přestalo existovat v tom okamžiku, kdy to vzniklo. Nevěřícím doporučuji experiment: vymyslete si nějaký zajímavý dotaz a každý rok ve stejný den – třeba 29. října – ten dotaz zadejte do vyhledávače. Myslíte, že každý rok dostanete stejnou odpověď? (E. Kocourek)

Únorové novinky v modulu Digifolio:

Pozvánka na konferenci Počítač ve škole

Srdečně vás zveme na 12. ročník konference Počítač ve škole, která se koná ve dnech 31. března – 2. dubna 2015 na gymnáziu v Novém Městě na Moravě. Seznamte se s novinkami a trendy ve využívání digitálních technologií ve výuce.

Co nabízí Metodický portál RVP.CZ v roce 2015 pro předškolní vzdělávání

Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015

Metodický portál RVP.CZ v souvislosti s Rokem průmyslu a technického vzdělávání dává všem školám příležitost, jak zviditelnit své projekty a nápady v podobě videí, obrazových a edukačních materiálů či reflexí (zajímavých článků).

Nejvíce zobrazované DUMy

Sovičkové úkoly pro bystrá očička, autor: Mgr. Tereza Chaloupková

Materiál obsahuje 10 pracovních listů k procvičení schopnosti potřebné pro čtení a psaní. Jedná se o zrakovou percepci a diferenciaci, pojmy: velký/malý, nahoře/dole, pravá/levá.

Příkladové domino, autor: Rostislav Solovský

Hra k procvičení jednoduchých výpočtů. Žáci si rozstříhají kartičky domina a sestaví je tak, aby výsledky jednotlivých kartiček na sebe navazovaly. Program umožňuje připravit další verze domina.

Zimní sněhuláčkové úkoly, autor: Mgr. Tereza Chaloupková

Materiál obsahuje 10 úkolů pro předškoláky a mladší školáky na téma zimy a Vánoc. Rozvíjí základní schopnosti: zrakovou percepci a diferenciaci, analýzu a syntézu, pozornost, logické myšlení.

Nejlépe hodnocené DUMy

Veselé počítání, autor: Mgr. Věra Kundratová

Pracovní listy vhodné do hodin matematiky rozvíjejí učivo 4. ročníku. Formou šifrovaných čísel si žáci procvičují sčítání a odčítání do 100. Úkoly rozvíjejí logické myšlení a prostorovou orientaci. Materiál lze nejlépe využít při procvičování učiva.

Růst člověka, autor: Petr Tišl

Pracovní list je aktivitou směřující k porovnání růstu člověka v různých věkových intervalech.

Nejnavštěvovanější diskuze


    nikdo zatím nehodnotil

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.