Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Archiv za Duben 2015

ONLINE SETKÁNÍ: Využití orální historie pro tvorbu výukového dokumentu | 6. 5. 2015 od 20:00

Středa 6. 5. 2015, 20:00

“Aktivity orální historie směřují k získání ústních informací, jejich analýze a ke kritickému zpracování takto získaných pramenů v oblasti nejnovějších dějin představujících přibližně dvě generace lidí,” říká J. Herink ve svém článku Orální historie. Jak využít tuto metodu při tvorbě DUM nám představí Mgr. Monika Horsáková. Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Podpora učitele v jeho práci | 29. 4. 2015 od 20:00

ZMĚNA! Středa 29. 4. 2015, 20:00

V tomto setkání vám naše lektorská dvojice Anna Doubková a Karel Tomek nabídne zkušenosti s podporou učitelů v jejich nelehké, ale úžasné práci. Společně si utřídíme, ve kterých oblastech mohou učitelé podporu potřebovat a jak by měla taková podpora vypadat, aby byla užitečná. Odlišíme skutečnou podporu od dalších povinností a skryté zátěže. Připomeneme si, co hrozí, pokud jen dáváme a neobnovujeme svoje síly. Ukážeme si, kde užitečnou podporu hledat a jak si ji zabezpečit, kde jsou možnosti a příležitosti k jejímu získání. Celý příspěvek »


Nej… v měsíci březnu

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejúspěšnějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc březen… Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Výuka dějepisu podle alternativní verze | 23. 4. 2015 OD 20:00

Výuka dějepisu podle alternativní verze
Čtvrtek 23. 4. 2015, 20:00

Progresivnost výuky podle NAV spatřuji v několika oblastech. Žáci jsou motivovanější zapojit se do diskuze, jsou schopnější v oblasti projektové práce a mnohem efektivněji pracují ve skupinách. Tematické pojetí umožňuje mnohem častější aktualizaci výuky, a žáci proto vnímají smysluplnost a nutnost historických souvislostí. Výhodou je spolupráce v online prostředí a relativně časté opakování – v každém tématu se objevují pojmy, události a typické znaky, které je zapotřebí vždy znovu ukotvit, tj. s žáky datovat, spojit s dalšími pojmy z jiných témat. Tímto způsobem se proto znovu a znovu dotýkáme klíčových zlomů v dějinách.[1]
Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Zelená třída – podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj | 15. 4. 2015 od 20:00

Zelená třída – podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj
Středa 15. 4. 2015, 20:00

Další z ekologických témat ve spolupráci se SEV Toulcův dvůr nám představí Ing. Václav Kugler. Podívejte se na jeho předchozí setkání s názvem Využití školních zahrad a pozemků – praktická ekologie.
Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Možnosti spolupráce školy a školského poradenského zařízení | 8.4.2015 od 20:00

Možnosti spolupráce mezi školou a školským poradenským zařízením
Středa 1. 4. 2015, 20:00

Obsahem setkání s Mgr. Janou Šarounovou bude např. stávající legislativa týkající se školských poradenských zařízení (ŠPZ), základní přehled o jednotlivých zařízeních ŠPZ a jejich činnostech nebo vhled do legislativního vztahu škola–ŠPZ–zákonný zástupce.
Celý příspěvek »