Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

ONLINE SETKÁNÍ: Výuka dějepisu podle alternativní verze | 23. 4. 2015 OD 20:00

Výuka dějepisu podle alternativní verze
Čtvrtek 23. 4. 2015, 20:00

Progresivnost výuky podle NAV spatřuji v několika oblastech. Žáci jsou motivovanější zapojit se do diskuze, jsou schopnější v oblasti projektové práce a mnohem efektivněji pracují ve skupinách. Tematické pojetí umožňuje mnohem častější aktualizaci výuky, a žáci proto vnímají smysluplnost a nutnost historických souvislostí. Výhodou je spolupráce v online prostředí a relativně časté opakování – v každém tématu se objevují pojmy, události a typické znaky, které je zapotřebí vždy znovu ukotvit, tj. s žáky datovat, spojit s dalšími pojmy z jiných témat. Tímto způsobem se proto znovu a znovu dotýkáme klíčových zlomů v dějinách.[1]

Anotace:

Nejprve se zaměříme na cíle a obecnou charakteristiku NAV, poté se budeme věnovat obsahu NAV, tj. „co a jak jsme v rámci NAV učili“ a v závěru webináře bychom otevřeli diskuzi nad pozitivy/negativy představené varianty.

Naším cílem není prosazovaní NAV „za každou cenu“, ale naopak hledání možných způsobů výuky dějepisu na střední škole.

Komu je setkání určeno:

Setkání je určeno nejen učitelům všech typů středních škol, ale i zájemcům ze škol základních. Setkání je zdarma.

Lektor:

Martin Vonášek – učitel na střední škole, vyučující dějepisu a mediální výchovy, příležitostný hráč a zájemce o oblast indie game.


 Užitečné odkazy:
… a citát na závěr:

Pro žáky by se měla prezentace školního dějepisu stát určitým dobrodružstvím, hledáním příběhů, které nikdy nejsou uzavřené a které stále přinášejí nová zjištění a konfrontace dobových faktů, jevů a procesů. Metoda pojetí historie jako příběhu umožňuje konfrontaci tzv. „velkých dějin“ prezentovaných v učebnicích a encyklopediích a již zmíněných „malých dějin“, tj. dějin osobních a rodinných, které se dotýkají konkrétních rodinných příběhů a regionálních lokalit, k nimž člověka váže nějaké zvláštní osobité pouto. Historická fakta tak dostávají v této konfrontaci konkrétní rozměr, který je často nutný pro jejich hlubší pochopení.[2]

Zdroje a citace:

[1] VONÁŠEK, Martin. Celkové zkušenosti z výuky alternativního dějepisu v roce 2014. Metodický portál: Články [online]. 12. 02. 2015, [cit. 2015-04-17]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/19587/CELKOVE-ZKUSENOSTI-Z-VYUKY-ALTERNATIVNIHO-DEJEPISU-V-ROCE-2014.html>. ISSN 1802-4785.

[2] HERINK, Josef. Ověřování alternativní verze vzdělávacího oboru Dějepis v RVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň víceletého gymnázia ve školní praxi.(úvodní text). Metodický portál: Články [online]. 23. 02. 2015, [cit. 2015-04-17]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/19677/OVEROVANI-ALTERNATIVNI-VERZE-VZDELAVACIHO-OBORU-DEJEPIS-V-RVP-PRO-CTYRLETE-GYMNAZIUM-A-VYSSI-STUPEN-VICELETEHO-GYMNAZIA-VE-SKOLNI-PRAXIUVODNI-TEXT.html>. ISSN 1802-4785.


    nikdo zatím nehodnotil

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.