Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Nej… v měsíci září

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejúspěšnějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ v měsíci září…

Nejvíce zobrazované články

Stezka Ferdy Mravence, autor: Blanka Zelenková

Cílem článku je motivovat děti k přečtení této knihy a netradičním způsobem příběh ve zkrácené formě s Ferdou prožít. Zároveň celá akce seznamuje i upevňuje kolektiv, podporuje pomoc druhému, rozvíjí sociální cítění dětí.

Přichází druhá počítačová revoluce, autor: Bořivoj Brdička

Zpráva o nejnovějším vývoji v oblasti umělé inteligence, která se dostává na úroveň, kdy bude schopna s lidmi spolupracovat. Tento vývoj přinese další revoluční změny na trhu práce a má vliv i na školství. Článek je součástí Učitelského spomocníka.

Hry a aktivity vhodné pro děti s ADHD školního věku (primárně 1. stupně) – inspirace do školního i domácího prostředí – 4. část, autor: Martina Hájková

Soupis možných podpůrných a rozvojových aktivit je určený pro skupiny, ve kterých je přítomno dítě s ADHD, či pro individuální podporu těchto dětí. K mnohým aktivitám lze přistupovat tvořivě – dále je propracovávat a modifikovat tak, aby co nejlépe posloužily cíli – rozvoji dané dovednosti, kompetence či vlastnosti dítěte/dětí.

Licence Creative Commons pro podporu otevřeného vzdělávání, autor: Ondřej Neumajer

Článek popisuje autorskou licenci Creative Commons využívanou při tvorbě výukových materiálů, u nichž má být umožněno volné sdílení. Je na nich založeno i otevřené vzdělávání. Článek je součástí Učitelského spomocníka.

Nejvíce komentované články

Kdo a proč utíká?, autor: Petra Slámová

Z komentáře E. Kocourka: “A pak je tu ještě možnost, že ve skutečnosti je to trošku jiné, nežli v článku. Žáčci by si mohli uspořádat experiment a pokusit se svobodně migrovat – dejme tomu – do Austrálie. Třeba se cestou něco dozví.”

Neurovědecké mýty ve vzdělávání, autor: Bc. Martin Gebhart

Z komentáře B. Brdičky: “Podle mě velmi fundovaně dynamicky vysvětluje problematiku učících stylů na svém blogu Matt Bury – Learning Styles, Mindsets, and Adaptive Strategies. I on říká, že je třeba vždy volit výukové postupy nejen podle preferencí dané osoby, ale též v závislosti na situaci a výukových cílech. Kdo by to byl řekl?”

Nejvíce zobrazované DUMy

Hravá násobilka s čertíkem Kvítkem, autor: Phdr. Romana Suchá, Radek Suchý

Materiál obsahuje příklady a slovní úlohy k procvičení malé násobilky číslem 8. Součástí jsou navíc „kouzelné karty“, které pro děti vyčaroval jejich kamarád čertík Kvítko. Ten je provází i všemi úkoly, s ním je učení hračka. Karty jsou založené na vizualizaci příkladů. Každý příklad je vlastně kratičký příběh. Číslicím od jedné do deseti je vždy přiřazen jeden obrázek a výsledek je pak namalovaný na druhé straně jako jeho kratičké dokončení. Stačí, když si děti budou karty postupně procházet a ty, které si zatím nepamatují, odloží stranou a vrátí se k nim ještě jednou nebo i vícekrát.

Čtení s porozuměním – Luisa a Lotka, autor: Mgr. Ivana Spěváčková

Výukový materiál obsahuje úkoly pro žáky ke všem 12 kapitolám knihy Luisa a Lotka. (Kästner, E. Luisa a Lotka. 8. vyd. Praha: Albatros, 2004. ISBN 80–00–01271–5.) Výukový materiál obsahuje zároveň řešení zadaných úkolů. Materiál lze použít také na ZŠ praktické v závislosti na individuálních schopnostech žáků.

Interaktivní prvouka pro žáky 3. ročníku ZŠ, autor: Zdeněk Hanzelín

Žáci si interaktivní formou procvičí znalosti prvouky. Dokáží rozlišovat města, určovat denní dobu, poznávat lidské tělo, třídit odpad, určovat látky, skupenství vody, základní jednotky délky, objemu, teploty.

Nejlépe hodnocené DUMy

Příběhy několika katolíků (léta padesátá), autor: Mgr. Marcela Svejkovská

Pracovní list s metodikou je určen jako rozšiřující učivo např. do hodin volitelných společenskovědních seminářů. Obsahuje několik dokumentů – vzpomínek, dopisů, ukázek vězeňské poezie, citací Rudého práva. Studenti pracují ve skupinkách, skrze osudy čtyř vybraných katolíků nahlížejí na situaci v 50. letech v totalitním Československu. Zamýšlejí se i nad postavením rodin odsouzených. Úryvky z Rudého práva jim odkrývají dobovou propagandu i totalitní slovník.

Dýchání bezobratlých, autor: Petr Tišl

Žáci řeší teoretické úlohy s vyhledáváním informací a měří za pomocí přístroje změnu v koncentraci kyslíku při dýchání bezobratlého živočicha. Úloha obsahuje návod, pracovní list a řešený pracovní list.

Německo – socioekonomická charakteristika státu, autor: Mgr. Jan Zicha

Interaktivní prezentace pro práci na PC. Přílohou je pracovní list. Pro bezchybné zobrazení doporučujeme tento DUM spustit v programu Microsoft Office 2003.

Nejnavštěvovanější diskuze

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Analýza webových dat pro učitele, lektor: J. Růžička.

Účastnící tohoto online setkání si budou schopni samostatně opatřit webová data a provádět jednoduché analýzy s cílem pochopit online chování žáků/studentů pro podporu samostatně motivovaného vzdělávání. Ukázali jsme si, jak propojovat formální a neformální vzdělávání a informální učení a hledali jsme odpovědi na otázku, zda získávat a analyzovat webová data v samotné výuce.

Svědectví pamětníků ve výuce pro 21. století, lektor: M. Šmok

Cílem webináře bylo seznámit pedagogy s možnostmi vzdělávacího využití největší digitální databáze filmových svědectví pamětníků, Archivu Vizuální Historie USC Shoah Foundation. Zazněla také základní úskalí práce s filmovou orální historií, obzvláště při vzdělávacím využití svědectví přeživších Holocaustu a dalších genocid.

Výběr z modulu Blogy


Zdroje obrázků:

dassel. Pixabay.com : [online]. [cit. 2015-10-14]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/for-reading-granny-grandmother-813666/>.

CopyrightFreePictures. Pixabay.com : [online]. [cit. 2015-10-14]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/creative-commons-cc-characters-785334/>.


    hodnotili 2 uživatelé

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.