Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

ONLINE SETKÁNÍ: Záměny písmen ve čtení i psaní – jak na to? | 8. 9. 2016 od 20:00

Mgr. Petra Pšeničková napsala pro Metodický portál RVP.CZ seriál tří článků o tom, jak fixovat tvary podobných písmen, procvičovat zrakovou analýzu a syntézu atp. Nyní nám své náměty a postupy představí osobně.

Cíle setkání:

 • Pomoci žákům snadno a rychle rozlišit tiskací podobu malých písmen b x d x p.
 • Zvýšit kompetence učitelů – osvojení si aktivit pro rozvoj zrakového rozlišování a prostorového vnímání jako předpokladu pro správné rozlišení tvarů písmen.

Stručný program setkání:

 • Co ovlivňuje rozlišování a fixování písmen b x d x p?
 • Zrakové rozlišování a fixování písmene b  izolovaně (ve slově se nevyskytuje písmeno d, p).
 • Zrakové rozlišování a fixování písmene d  izolovaně (ve slově se nevyskytuje písmeno b, p).
 • Zrakové a hmatové porovnávání písmen b x d x p.
 • Zrakové rozlišování a fixování písmen b, d, p hromadně (uvedená písmena se vyskytují v jednom slově).
 • Rozvíjení prostorového vnímání, zrakového rozlišování.

Komu je setkání určeno:

Online setkání je určeno

 • učitelům 1. a 2. běžné třídy ZŠ, ale i vyšších ročníků,
 • učitelům speciálních škol,
 • rodičům dětí, které v této oblasti chybují.

Setkání je ZDARMA.

Lektorka:

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagožka – lektorka kurzů pro předškoláky a děti s odkladem školní docházky; poradenství pro předškoláky, školáky a jejich rodiče; posuzování školní zralosti, intervence u dětí se specifickými poruchami učení a chování; lektorská a poradenská činnost pro pedagogy, autorka článků; vedoucí školního poradenského pracoviště na ZŠ; absolventka magisterského studia speciální pedagogiky na PedfUK v Praze; 10 let praxe v oblasti speciální pedagogiky, z toho 6 let v poradenství.


Užitečné odkazy:

Webinář s názvem Rozvíjejme děti v řeči, percepcích, motorice, orientaci i předmatematice již (a nejen) v MŠ:

Tento multimediální soubor je umístěn v modulu AudioVideo na Metodickém portálu RVP.CZ pod licencí CC-BY-NC-ND
Ilustrační obrázek:

MrsBrown. Pixabay.com: [online]. [cit. 2016-08-30]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/child-read-attention-magazine-girl-1431616/>.


    hodnotil 1 uživatel

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.