Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Nej… z měsíce listopadu

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejúspěšnějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc listopad.

Nejvíce zobrazované články

Sherry Turkle: Mluvme spolu!, autor: Bořivoj Brdička, článek je součástí Učitelského spomocníka.

Zpráva o nové knize psycholožky MIT Sherry Turkle, která varuje před poškozením skutečných sociálních kontaktů nevhodným využitím technologií. Problém má přímý vztah ke školství, protože se týká i vztahu učitelů se studenty či žáky.

Školní zralost II, autor: Petra Pšeničková

Druhý díl seriálu představuje aktivity pro sledování školní zralosti – zejména oblasti grafomotoriky, zrakového vnímání a orientace v čase. Nabízené aktivity využijí pedagogové při individuální i skupinové práci.

Vaříme s pejskem a kočičkou, autor: Veronika Lorgerová

Hlavním cílem tohoto výstupu je obohatit děti o nové informace zábavnou formou – při vaření.

Nejvíce komentované články

Bonnie Stewart – digitální pedagožka sociálních sítí, autor: Bořivoj Brdička

Z komentáře: Kognitivní disonance je termín používaný v sociální psychologii od r. 1957. Zde je tedy přejatý.

Mikroučení – inovativní způsob sebevzdělávání pro síťovou generaci, autor: Filip Soucha

Z komentáře: Posuňme myšlenky uvedené v článku ještě o kousek dále. Představme si člověka připravujícího se na práci v některém z nově vznikajících oborů souvisejících s technologiemi (což se brzy bude asi týkat i učitelství), jak stojí před rozhodnutím, zda trávit 5 let studiem na VŠ nebo zda si za zlomek nákladů nepořídit některý z programů sestavených ze série online mikro-kurzů, které jsou většinou vedeny skutečnými experty pracujícími v příslušném oboru. Jeho absolvování může být v mnoha případech potenciálním zaměstnavatelem vnímáno jako lepší doporučení než diplom (což se zatím učitelství netýká!). Mnoho VŠ začíná brát tuto konkurenci velmi vážně. Že již dnes existuje, lze snadno ověřit.

Základní školství ve Finsku, autor: Lucie Zormanová

Z komentáře: Článek je po obsahové stránce velmi zajímavý. Přináší spoustu dat o typu vzdělávacího systému, kterým je inspirováno také naše školství. Jedná se o článek informativního charakteru, ale autorka připojuje také vlastní postoj k některým údajům, což podněcuje čtenáře k zamyšlení.

Nejvíce zobrazované DUMy

Hmotnost, autor: Mgr. Eva Macháčková

Pracovní listy jsou určeny k prohloubení znalostí učiva o hmotnosti. Žáci vyjádří hmotnost určenou obrázky, doplní číslice na stupnice měřidel, zapíší hmotnost předmětů danou závažími. Vyřeší jednoduchou logickou úlohu zaměřenou na hmotnost.

Poloviny, autor: Mgr. Klára Soldánová

Pracovní listy zaměřené na procvičení grafomotoriky, logického myšlení a základních nejen geometrických tva­rů.

Programovací jazyky, autor: Ing. Jitka Vlčková

Prezentace stručně seznámí s pojmem programovací jazyk, algoritmus, zdrojový kód, spustitelný kód, vyšší a nižší programovací jazyk, datový typ, proměnná.

UFO – Rakety tangram, autor: Mgr. Tereza Chaloupková

Materiál obsahuje matematickou skládačku. Děti rozstříhají čtverec na jednotlivé části a mají za úkol je sestavit do přiloženého tvaru raket (najdete zde verzi složitější i jednodušší). TIP! Jednotlivé části raket (tangramu) mohou děti získat za splněné úkoly s UFO tematikou.

Nejlépe hodnocené DUMy

UFO – Ufíci a planety, autor: Mgr. Tereza Chaloupková

Materiál obsahuje celou řadu doplňkových věcí k vytvoření projektu o vesmíru, ufo apod. Naleznete zde mezigalaktickou mapu, 7 planet a k nim 7 ufonů, diplomy, obrázky ufonů, puzzle s ufounky.

Najdi vetřelce – zlomky, autor: Rostislav Solovský

Jednoduchá úloha na krácení zlomků, program umožňuje přípravu dalších zadání.

Významné evropské stavby, autor: Mgr. Markéta Pravdová

Interaktivní hra inspirovaná kdysi v televizi populárním pořadem. Principem hry je odkrývání fotografií známých evropských staveb. Po odkrytí obrázku vždy následuje ještě soutěžní otázka.

Die Kleidung, autor: Mgr. Otmar Němec

Interaktivní cvičení zaměřená na procvičování názvů oblečení v německém jazyce. On-line cvičení jsou na čas, po skončení práce se žák dozví svůj výsledek.

Nejnavštěvovanější diskuze

Vánoční besídky

Nevíte, co vyrobit s dětmi? Jednoduché nápady.

Čtenářský deník

Plány IVP a PLPP

Vánoční básničky

Matematika prof. Hejného

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Hry, pohybové aktivity a další nápady do hodin matematiky

Setkání nabídlo zásobu pohybových, motivačních a méně obvyklých aktivit do hodin matematiky na 1. stupni ZŠ. Představili jsme si hry na posílení sociálních vazeb, ale i relaxační a protahovací cvičení. Nechyběly nápady z internetu či pestrá škála společenských her, kterými lze hodiny matematiky obohatit. Byly představeny i různé pomůcky, které si mohou učitelé snadno vyrobit. Lektor: Mgr. Jan Horák.

Plán pedagogické podpory – jeho tvorba, realizace a vyhodnocování

Společné/inkluzivní vzdělávání přineslo mnoho diskusí i novinek. Nabídli jsme podrobnější pohled na jednu z nich, kterou je plán pedagogické podpory. Naším přáním bylo, aby si účastníci webináře odnesli jasný názor na to, k čemu PLPP může být pro žáky užitečný a k čemu nikoli. Nabídli jsme postupy, rady a doporučení, která lze použít při tvorbě, realizaci a vyhodnocování PLPP. Lektoři: Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek

Méně obvyklé metody práce s textem pro žáky s diagnózou dyslexie a méně zdatné čtenáře

Někteří žáci bezchybně čtou a zároveň nevnímají obsah čteného? Jak jim pomoci? Na tuto a další otázky spojené s dyslexií a problémy se čtením se pokusil tento webinář nabídnout odpovědi. Lektorka: Mgr. Petra Pšeničková, DiS.

Geometrie v gotické architektuře

Při tomto setkání jsme se podívali na další aplikace matematiky, tentokrát středoškolské planimetrie a stereometrie. Ukázali jsme si, jak souvisí tato relativně pro studenty náročná kapitola s gotickou architekturou a pokusili jsme se rekonstruovat některé gotické prvky. Ukázali jsme, že pojmy jako kružby, klenby a oblouky jsou nádhernou ukázkou planimetrických/stereometrických konstrukcí. Lektor: Mgr. Petr Pupík.

Tento multimediální soubor je umístěn v modulu AudioVideo na Metodickém portálu RVP.CZ pod licencí CC-BY-NC-ND.

Zdroj ilustrativních obrázků:

qimono. Pixabay.com: [online]. [cit. 2016-12-13]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/leaf-winter-golden-orange-alone-1814934/>.

StaffsBadger. Pixabay.com: [online]. [cit. 2016-12-13]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/super-moon-november-2016-supermoon-1827567/>.


    hodnotil 1 uživatel

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.