Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Nej… z měsíce prosince

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejúspěšnějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc prosinec.

Nejvíce zobrazované články

Mladí lidé opouštějí Facebook a Twitter, autor: Luboš Soldát

Pohled doktorky Felicity Duncanové z Cabrini College v americké Pensylvánii na současný stav využívání sociálních sítí a na důvody snižování jejich obliby u mladé generace. Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese http://spomocnik.rvp.cz.

Trochu jiné ověřování způsobilosti učitelů, autor: Bořivoj Brdička

Informace o jednom z programů certifikace amerických učitelů za účelem získání licence pro práci ve veřejných školách v rámci jednotlivých států Unie. Zde popisovaná metodika edTPA využívá online prostředí a vyvolává potřebu digitálních kompetencí. Proto má zřejmý vztah k naší SDV. Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese http://spomocnik.rvp.cz.

Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání: Český jazyk a literatura – Minimetodiky, autor: Mgr. Ivana Kolářová

Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání jsou určeny pro učitele českého jazyka na 1. a 2. stupni základní školy. Metodické komentáře obsahují ilustrativní úlohy k očekávaným výstupům RVP ZV na úrovni minimální, optimální a excelentní. Východiskem pro nastavení tří úrovní obtížnosti ilustrativních úloh se stala Bloomova taxonomie kognitivních cílů. Pro lepší představu a orientaci byly pro praktické využití vytvořeny Minimetodiky, které jsou k dispozici v elektronické podobě.

Nejvíce komentované články

Terénní výuka ve formálním vzdělávání, autor: Jan Činčera

Z komentáře: U článků v popularizujících médiích se zpravidla (podle mých zkušeností s několika z nich) literatura neuvádí. Je možné, že vnímáme portál RVP odlišně, tj. Vy jako akademický, já jako popularizující zdroj.

Mladí lidé opouštějí Facebook a Twitter, autor: Luboš Soldát

Z komentáře: Postačí děsivý případ Justine Sacco k tomu, aby špatní rádcové (včetně zdejších špatných rádců!) přestali nabádat nezkušené studenty, aby na Internetu místo mlhavé a neidentifikovatelné digitální stopy záměrně vyrývali brázdu velikosti coloradského Velkého kaňonu?

New Learning na pedagogické fakultě University of Illinois, autor: Bořivoj Brdička

Z komentáře: Děkuji za poznámku. Myslím, že k teorii mnohočetné inteligence, vícenásobné gramotnosti či mnohonásobné osobnosti (Sherry Turkle) je třeba přistupovat se selským rozumem a prostě přijmout skutečnost, že každý je jiný a v různých situacích se chová různě. Tedy, jde tu o to, umožnit každému, aby k vytyčeným výukovým cílům šel svou vlastní cestou. Ne vždy je to možné.

Nejvíce zobrazované DUMy

Celá čísla – puzzle, autor: Rostislav Solovský

DUM slouží k procvičení operací s celými čísly. Vytvořeno v programu Tarsia.

Vyjmenovaná slova po B, L a M, autor: Bc. Naděžda Salačová

Aktivizační prezentace a dva testy (lehčí a těžší) pro výuku českého jazyka, zaměřené na vyjmenovaná slova po B, L a M. Primárně jsou určeny žákům s lehkým mentálním postižením, ale jako základní informační materiály je lze využít i pro jiné skupiny žáků.

Vnitřní a vnější geologické děje, autor: Mgr. Věra Vlková

Žáci se seznamují s vnitřními geologickými ději (pohyby litosférických desek, zemětřesení, vrásy, zlomy, sopečná činnost) a s vnějšími geologickými ději (zvětrávání, činnost tekoucí a mořské vody, činnost větru).

Poznej bankovky a mince, autor: Mgr. Lucie Barillová

Prezentace rozvíjí finanční gramotnost žáků. Pracuje s pojmy hodnota, mince a bankovka. Tento materiál vznikl v rámci Výzvy 2016.

Nejlépe hodnocené DUMy

Loutkové divadlo, autor: Mgr. Vendula Dovole

Materiál slouží po vytištění jako motivační a doplňková pomůcka k učivu o loutkovém divadle. Materiál obsahuje skupinový/kolek­tivní úkol, kterým je doplňovačka, otázky k doplňovačce a její správné řešení, pomocné fotografie k výkladu, individuální úkol a jednoduchý střih pro výrobu maňáska z textilu.

Afrika – krvavé diamanty, autor: Petr Tišl

Pracovní list seznámí žáky se základními informacemi o vzniku diamantů. Zabývá se problematikou souvislosti těžby diamantů s politickou nestabilitou v afrických zemích.

Programovací jazyk C, praktické příklady, autor: Ing. Jitka Vlčková

Praktické příklady na procvičení programování v jazyku C.

Povrch, vodstvo, podnebí, rostlinstvo a živočišstvo Evropy, autor: Mgr. Miloslav Došek

  1. Prezentace zaměřená na povrch, vodstvo a podnebí Evropy – konkrétně na různé specifické druhy povrchu evropského kontinentu (hory, fjordy, …), vodní toky a plochy a dále rozdělení evropského podnebí na jednotlivé podnebné pásy.
  2. Prezentace zaměřená na rostlinstvo a živočišstvo Evropy – konkrétně na různé specifické rostlinné a živočišné druhy evropského kontinentu, jejich rozdělení podle jednotlivých podnebných pásů a biotopů. Také se zabývá způsoby jejich ochrany.

Obě prezentace jsou primárně určeny žákům s lehkým mentálním postižením, ale jako základní informační materiály je lze využít i pro jiné skupiny žáků.

Nejnavštěvovanější diskuze

Vánoční besídky

Plat učitele na ZŠ

Matematika prof. Hejného

Filmy ze školního prostředí

Jak citovat RVP ZV

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Metody výuky jako podpůrná opatření

Setkání bylo určeno pedagogům všech aprobací. Jeho smyslem bylo podívat se společně na metody práce ve výuce optikou podpůrných opatření a pokusilo se dát reálný obsah slovům „úprava metod vzdělávání“. Lektoři: Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek

Tento multimediální soubor je umístěn v modulu AudioVideo na Metodickém portálu RVP.CZ pod licencí CC-BY-NC-ND

 

Kam na školu – jak při výběru oboru pomůže informační systém Infoabsolvent

Informační systém Infoabsolvent nabízí všechny informace podstatné pro odpovědnou volbu vzdělávací a profesní dráhy. Webinář ukázal, jak se systémem pracovat, jak jej mohou využít učitelé, rodiče, žáci nebo výchovní a kariéroví poradci. Lektor: Mgr. Martin Úlovec – oddělení pro analýzy trhu práce a vzdělávání NÚV.

Žáci vynechávají, přidávají, přesmykují písmena či slabiky? Jak na to?

Co vše ve čtení a psaní ovlivňuje nedostatečné rozvinutí sluchové analýzy a syntézy? Jak pomoci žákům zvládnout čtení a psaní bez větších obtíží? Máte dostatečnou zásobu aktivit pro rozvoj sluchové analýzy a syntézy? Nejen na tyto otázky se webinář pokusil odpovědět. Lektorka: Mgr. Petra Pšeničková, DiS.

Podpůrná opatření pro nadané a mimořádně nadané žáky

Myslíte si, že se o naše nadané a mimořádně nadané žáky staráme dostatečně? Je vůbec potřeba podporovat nadané žáky nebo se o sebe postarají sami? A kdy lze mluvit o mimořádně nadaném žákovi a jak s ním pracovat? Společně jsme se v tomto webináři podívali na podpůrná opatření, která jsou využitelná pro rozvoj nadaných a mimořádně nadaných žáků. Lektoři: Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek

 

Zdroj ilustrativních obrázků:

langll. Pixabay.com: [online]. [cit. 2017-01-16]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/winter-scarf-cold-season-girl-1102086/>.

langll. Pixabay.com: [online]. [cit. 2017-01-16]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/magical-childhood-christmas-fantasy-1090663/>.


    hodnotili 2 uživatelé

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.