Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Nej… z měsíce ledna

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejúspěšnějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc leden.

Nejvíce zobrazované články

Čtyři chybné představy o pedagogické profesi, které je třeba vyvrátit, Milan Svoboda

Být učitelem je sice krásný, ale náročný a odpovědný úkol. Bohužel povědomí veřejnosti o tomto povolání, stejně jako o dění uvnitř našich škol, je nezřídka povrchní. Snaha zvýšit bezpečnost žáků ještě více prohlubuje propast mezi školami a veřejností. Zkreslené představy o školním prostředí jsou příčinou řady mýtů. Slova zlehčující práci pedagogů jsou častou reakcí na stížnosti učitelů, kteří kritizují problémy ve školství, počty žáků ve třídách, jejich chování či nízké finanční ohodnocení. Pedagog je pak terčem ironických průpovídek, které jsou většinou ve formě mírného popíchnutí, ale mohou být i hluboce zraňující.

Byl rok 2016 skutečně tím virtuálním?, Pavel Janíček

První ze dvou článků věnovaných virtuální (a rozšířené) realitě shrnující stav na konci roku 2016, který měl být pro tuto technologii převratným. Článek se zabývá především popisem dostupných HW a SW produktů. Článek je součástí učitelského Spomocnika na adrese http://spomocnik.rvp.cz.

HZS Středočeského kraje, videoprojekt OČMU: Prodlužovací kabely mohou zkazit vánoční pohodu, Ing. Mgr. Hynek Černý – HZS Středočeského kraje

V zimním období vám představujeme další výukový film z cyklu OČMU HZS Středočeského kraje na téma prodlužovací kabely. Klip se zaměřuje na zvýšení opatrnosti obyvatel při zapojování a manipulaci s prodlužovacími kabely a vánočním osvětlením. Nesprávnou manipulací může dojít k nebezpečí vzniku požáru.

Analýza dat v rukou koordinátora technologií, Bořivoj Brdička

Článek na základě informací z amerického Wisconsinu rozebírá problematiku zavádění digitální analýzy výukových výsledků do činnosti učitelů z pohledu koordinátora (metodika) ICT. Článek je součástí učitelského Spomocnika na adrese http://spomocnik.rvp.cz.

Nejvíce komentované články

Dezinformace vítězí!?, Bořivoj Brdička

Shrnutí stavu, v němž se na začátku roku 2017 svět nachází a který je popisován jako doba postfaktická. Důsledkem pro školství je růst významu rozvoje informační gramotnosti. Z komentářů: Bořivoj Brdička: Obama: „Ideální vlastností demokracie není stav, kdy věříme nějaké zprávě proto, že ji sděluje vědec, politik či kněz, je to stav, kdy věříme proto, že jsme pravdivost sami rozpoznali vlastním zkoumáním a porovnáním s jinými poznatky.“

PISA 2018 a globální kompetence, Bořivoj Brdička

Příspěvek se v souvislosti s nedávným Kulatým stolem SKAV a EDUin zabývá modifikací cílů mezinárodního šetření OECD PISA směrem ke kompetencím pro 21. století a naší připraveností na tyto změny reagovat. Z komentářů: Bořivoj Brdička: „Má-li pravdu dnešní bEDUin, je možná má poslední věta přímo prorocká. Do zjišťování globální gramotnosti se nezapojíme a totéž platí i pro další běh ICILS (což je známo již delší dobu). Skoro se nabízí jako další krok zrušení Strategie digitálního vzdělávání. Je nesplnitelná! Rád bych se mýlil.“

Přišel čas přesunout žáky do další reality?, Pavel Janíček

Druhý díl seriálu o virtuální (a rozšířené) realitě shrnuje stav na konci roku 2016. Tentokrát se článek věnuje využití těchto technologií ve výuce. Z komentářů: Jan Maršák: „Třeba budou samotné školy jednou jen digitálními objekty….“. Co si máme představit pod tímto tvrzením? Nebo přesněji: jaký význam je zde přisuzován pojmu (resp. termínu) „digitální objekt“?

Nejvíce zobrazované DUMy

Jazykové prostředky, Mgr. L. Gregoríková

Prezentace seznamuje žáky se základními jazykovými prostředky, které následně použijí pro sestavení prvního jednoduchého popisu pracovního postupu. Součástí je PL pro mírně pokročilého (A2–B1) ŽOMJ (žáka s odlišným mateřským jazykem), který na konci hodiny také píše pracovní postup.Tento materiál vznikl v rámci Výzvy 2016.

Nakupujeme, Mgr. Lucie Barillová

Prezentace rozvíjí finanční gramotnost žáků. Žák se orientuje v reálném světě a pracuje s konkrétními čísly. Tento materiál vznikl v rámci Výzvy 2016.

Savci – ploutvonožci, kytovci, chobotnatci, Mgr. Věra Vlková

Žáci se seznamují se savci, konkrétně s ploutvonožci, kytovci, chobotnatci a s jejich zástupci.

Co je to zlomek?, Mgr. Marie Beďačová

Motivační úvod do světa zlomků.

Nejlépe hodnocené DUMy

Karel IV., Mgr. Jovanka Rybová, Mgr. Tomáš Koten

Materiál je určen pro skupinovou i samostatnou práci ve více dnech. Je možno využít ve více ročnících, učivo je odstupňované. Karty k doprovodným aktivitám doporučuji zalaminovat. Součástí jsou i prověřovací práce různé úrovně. Materiál je doplněn i o návrh dalších činností. Lze využít v projektovém vyučování.

Zprávy svědků času, PaedDr. Jaroslava Šiftová

Předložené výukové materiály (metodický list a 4 pracovní listy) jsou zaměřeny na výuku regionálních dějin 1968–1989 (Liberecko). Jsou inspirovány vzpomínkami pamětnic, posluchaček kurzů U3V TUL v Liberci, zapojených do projektu Zprávy svědků času (Erasmus+). Na základě obsahu jednotlivých vzpomínek a v souladu s již existujícími prameny a programy pro výuku moderních dějin (portály Moderní dějiny a Dotkni se 20. století) jsou výukové materiály zaměřené na vybrané události či jevy sledovaného období na Liberecku (lze je
modifikovat na jakýkoliv jiný region):

  • 21. srpen 1968 na Liberecku očima pamětníků
  • Paměť místa – Liberec 1968 ve fotografii
  • Hranice, emigrace a cestování v době normalizace
  • Všední den v normalizační „šedé zóně“
  • Pracovní listy využívají především skupinovou nebo párovou práci, kombinují různé didaktické postupy, zdůrazňují badatelské aktivity žáků.

Afrika – povrch, geologie a vodstvo, Petr Tišl

Pracovní list slouží jako podpora výuky tématu regionální geografie Afriky. Žáci pracují s mapami a grafy, analyzují získané informace a odpovídají na otázky.

Bludiště s písmeny, Mgr. Klára Soldánová

V pracovním listu žák prochází jednoduchým bludištěm na základě vyhledání konkrétního písmena mezi ostatními. K dispozici jsou 3 různé obtížnosti.

Nejnavštěvovanější diskuze

Průvodce RVP PV

Plat učitele na ZŠ

Pololetní hodnocení třídy

Co venku v zimě?

Školní inspekce – jaké máte zkušenosti?

Začínající učitel

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Technologie v rukou začínajícího učitele

Jaké výzvy čekají (nejen) na začínajícího učitele, chce-li (teoreticky připraven) dospět k maximálně inovativní formě využití technologií ve své praxi? Kde může hledat pomoc? Webinář je součástí kurzu Technologie v práci učitele UK PedF. Lektoři: Mgr. Jaroslav Mašek, Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D.

Zima s předškoláky

Jak rozvíjet u předškoláků dovednosti v souladu s plynutím kalendářního roku a s ohledem na jevy, které se právě odehrávají v přírodě? Využíváte dostatečně tematicky vhodné nástroje pro rozvoj zrakového vnímání, sluchového vnímání, jemné motoriky a grafomotoriky, řeči, předmatematických představ, orientace v prostoru a čase u předškoláků? Lektorka: Mgr. Petra Pšeničková, DiS.

Tento multimediální soubor je umístěn v modulu AudioVideo na Metodickém portálu RVP.CZ pod licencí CC-BY-NC-ND.

Technologické hračky ve škole

Ukázka, co vše se ve školách dá využít nejen v informatice (roboti, robůtci, 3D tiskárny, programování, stavebnice, čidla…). A jako bonus Den off-line na škole aneb jak se dá učit bez jediného “kusu železa”. Lektoři: Zdeněk Heteš a Mgr. Václav Fišer

Školské rady

Jak zařídit, aby byly školské rady přínosem? Jak vybírat jejich členy? Jak tyto členy motivovat a zapojovat? Odpovědi na tyto i další otázky ohledně školských rad můžete najít v tomto webináři. Lektor: Ing. Václav Kugler. 

 

Zdroj ilustrativních obrázků:

Waldo93. Pixabay.com: [online]. [cit. 2017-02-15]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/lantern-frozen-lantern-winter-1268246/>.

matuska. Pixabay.com: [online]. [cit. 2017-02-15]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/winter-park-pad-snow-serenity-1995198/>.


    hodnotili 2 uživatelé

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.