Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Nej… z měsíce února

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejúspěšnějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc únor.

Nejvíce zobrazované články

10 zásad moderní školy podle Willa Richardsona a Bruce Dixona, autor: Bořivoj Brdička

Informace o studii odborníků stojících za portálem Educating Modern Learners, jejíž náplní je formulace 10 doporučení pro transformaci současné školy v souladu s vývojem světa. Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese http://spomocnik.rvp.cz.

HZS Stř. kraje, videoprojekt OČMU: Bezpečné lyžování na sjezdových tratích, autor: Ing. Mgr. Hynek Černý – HZS Středočeského kraje

Hasiči ze Středočeského kraje společně s odborníky ze Ski areálu Monínec připravili pro žáky a studenty soubor bezpečnostních doporučení ke klidnému strávení zimní dovolené na horách podle souboru pravidel chování Mezinárodní lyžařské federace. Cyklus začíná kapitolou výběru správného lyžařského a snowboardového vybavení.

Kuchyňské náčiní I, autor: Petra Pšeničková

Příspěvek nabízí přiblížení tématu kuchyňské náčiní předškolákům. V první části děti čeká motivační příběh, pojmenovávají a popisují běžné i méně obvyklé druhy kuchyňského náčiní. Hrou hod na cíl procvičují předmatematické představy – množství, sluchově rozlišují podobná slova, posilují oční pohyby a rozvíjejí jemnou motoriku i grafomotoriku.

Nejvíce komentované články

Kdo má prospěch z MOOC kurzů a proč?, autor: Petra Černá

Popis aktuálního vývoje MOOC kurzů na základě výzkumů Coursery a nejnovějších dat Class Central, z nichž vyplývá tendence zpoplatňování těchto služeb. Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese http://spomocnik.rvp.cz.

Z komentářů: „Eliminace růstu propasti mezi bohatými a chudými v oblasti vzdělání se tedy zatím nedočkáme.“ — Zatím? Té eliminace se nedočkáte nikdy. Rovnostáři by udělali dobře, kdyby ve svém nutkavém úsilí pomáhat žákům na „horším“ břehu dbali, aby neškodili těm ostatním. BTW, domnívám se, že ona propast – zejména v Česku – zvýrazňuje ani ne tolik majetkové rozdíly jako rozdíly v zájmu žáků o vzdělání. Tedy nejde o to, kolik kdo má peněz, ale kolik je ochoten věnovat na vzdělání.

Od kultury konektivity k platformním společnostem, autor: Bořivoj Brdička

Představení vrcholné představitelky holandské vědy José van Dijck, která se zabývá sociálními médii a digitální kulturou. Seznámení s obsahem jejího vystoupení na konferenci internetových vědců v Berlíně s diskuzí závěrů snažících se zmapovat, které síly v současnosti řídí internet.

Z komentářů: Současný stav evropských zákonů v oblasti práva na automatické zpracování velkých osobních dat a profilování vysvětluje tato studie: Bryce Goodman, Seth Flaxman – European Union regulations on algorithmic decision-making and a “right to explanation”, 2016.

Nejvíce zobrazované DUMy

Geometrické tvary, symboly a barvy 1, autor: Mgr. Alena Koňaříková

Procvičování zrakového vnímání a koordinace ruky, nácvik učení se číst, nácvik paměťových schopností.

Bajka – znaky, autor: Mgr. L. Gregoríková

Pomocí prezentace se žáci seznámí se znaky bajky, které si procvičí v přiloženém pracovním listě. Součástí je také pracovní list pro ŽOMJ s manuálem, jak poznat bajku. Tento materiál vznikl v rámci Výzvy 2016.

Kružnice, kruh, autor: Mgr. Eva Macháčková

Prezentace slouží jako doplněk výkladu učiva – kružnice, kruh, poloměr a průměr. Obsahuje také cvičení k ověření pochopení učiva.

Poprázdninový trénink čtení s porozuměním, autor: Mgr. Petra Cemerková Golová

Pracovní listy slouží k procvičení čtení s porozuměním. Žáci budou dle písemných pokynů a pokynů učitele tvořivě pracovat s textem. Materiál obsahuje tři úrovně obtížnosti pro žáky s rozdílnými možnostmi a předpoklady ve vzdělávání.

Nejlépe hodnocené DUMy

České památky UNESCO v Google Earth, autor: Mgr. Markéta Pravdová

Materiál, jehož cílem je, aby se žák/student seznámil s prostředím práce v Google Earth a zároveň, aby získal základní informace o českých památkách na seznamu Unesco.

Obrázkové čtení, autor: Mgr. Petra Cemerková Golová

Materiál slouží k procvičení čtení a k procvičení čtení s porozuměním.

Zapamatuj si a sestav stejně, autor: Mgr. Petra Cemerková Golová

Materiál slouží k tréninku paměti a orientaci na ploše. Děti si procvičí pojmy vpravo, vlevo, uprostřed. Naučí se rozlišovat řádek a sloupec. Cílem je zapamatovat si, kde leží 9 předmětů na jednoduchých obrázcích a uložit je na správná místa v prázdné tabulce. Materiál obsahuje velké tabulky k zapamatování, menší tabulky k doplnění a hrací karty k rozstříhání a následné manipulaci. Návod: Učitel zvolí jednu z tabulek pro zapamatování a řekne dětem, aby si zapamatovaly obrázky a místo, kde leží. Poté velkou tabulku s obrázky schová a rozdá prázdnou tabulku a rozstříhané kartičky. Děti obrázky umístí na správná místa. Společně se pak přesvědčí, zda pracovaly správně. TIP: Nadané nebo rychle pracující děti mohou obrázky do tabulek kreslit.

Vláda přemyslovských králů, autor: Mgr. Ivana Pekárková

Učební materiál je určený k procvičování a opakování. DUM vhodný pro jednotlivce, dvojice nebo skupiny. Součástí materiálu jsou pracovní listy, domina a skládačky.

Nejnavštěvovanější diskuze

Průzkumy, dotazníky…

Výuka slovíček pomocí “myšlenkových map”

Pomůcky pro výuku cizích jazyků

Jak využít WordPress ve školském prostředí / 15. 2.

Zakázat mobily ve škole kvůli ochraně zdraví?

Využití partnerského přístupu podle dr. Nováčkové na ZUŠ

Vzdělání pro učitelku v MŠ

Anglický jazyk v malotřídce

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Tvořivá dramatika v mateřské škole

Setkání bylo zaměřeno na prezentaci metod a technik dramatické výchovy s názornými ukázkami různých druhů her, na strukturu dramatické lekce a na význam dramatických činností pro děti předškolního věku. Lektor: Mgr. Michael Novotný.

Tento multimediální soubor je umístěn v modulu AudioVideo na Metodickém portálu RVP.CZ pod licencí CC-BY-NC-ND.

Učitel – kurátor digitálního obsahu

Online setkání se věnovalo tématu digitálního informačního kurátorství a možnostem jeho využití pro učitele. Spolu s lektorem Michalem Černým jsme si ukázali, co má tento koncept společného s konektivismem a proč může být pro učitele praktickým a užitečným přístupem ke správě digitálního obsahu.

Jak využít WordPress ve školském prostředí

Během setkání jsme si představili možnosti využití Wordpressu ve školním prostředí: jako stránky školy, nástroje pro podporu výuky nebo platformy pro blogování učitelů i žáků/studentů. Lektor: Mgr. Vlastimil Ott.

Dějiny v muzeu – muzeum v dějinách

Setkání je možno chápat jako metodickou inspiraci pro práci se školním historickým pramenem, konkrétní ukázku exkurzního vyučování i pozvánku k návštěvě místa paměti. Lektor: Mgr. Milan Hes, Ph.D.

 

Zdroj ilustrativních obrázků:

lukasbieri. Pixabay.com: [online]. [cit. 2017-03-15]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/mountains-winter-abendstimmung-2098408/>.

Dann04. Pixabay.com: [online]. [cit. 2017-03-15]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/mountain-snow-sun-landscape-nature-1250085/>.


    hodnotil 1 uživatel

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.