Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Nej… z měsíce března

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejúspěšnějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc březen.

Nejvíce zobrazované články

Být digitálně gramotný už neznamená jen ovládat počítač, autor: Ondřej Neumajer 

Přehled důvodů, které vyvolávají potřebu transformace školství v důsledku integrace technologií včetně mezinárodních souvislostí a upřesnění stavu naší domácí Strategie digitálního vzdělávání. Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese http://spomocnik.rvp.cz.

8 výukových technik a nástrojů, autor: Josef Vencl 

Článek na základě blogového příspěvku newyorského učitele Kellyho Walshe ukazuje několik výukových metod a spolu s nimi i technologické nástroje umožňující jejich realizaci. Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese http://spomocnik.rvp.cz.

Formative – online hodnocení žáka, autor: Stanislav Havlík 

Recenze jedné volně použitelné aplikace obohacující repertoár nástrojů moderního digitálního učitele. Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese http://spomocnik.rvp.cz.

Zuckerbergův manifest, autor: Bořivoj Brdička 

Zpráva a komentář ke sdělení, které zakladatel a majitel Facebooku Mark Zuckerberg poslal svým přívržencům. Naznačuje v něm další vývoj této platformy. Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese http://spomocnik.rvp.cz.

Nejvíce komentované články

Zuckerbergův manifest, autor: Bořivoj Brdička 

Zpráva a komentář ke sdělení, které zakladatel a majitel Facebooku Mark Zuckerberg poslal svým přívržencům. Naznačuje v něm další vývoj této platformy. Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese http://spomocnik.rvp.cz.

Z komentářů: Přečtěte si dále: Jean-Louis Gassée – Zuckerberg World President. Jason Ditzian – Facebook Goes Full “Black Mirror”: How Facebook Is Making Membership a Prerequisite to Everyday Existence. Zuckerberg’s plan to build a global hegemony through “social credit”.

Dějiny v muzeu, autor: Mgr. Milan Hes Ph.D. 

Předkládáme sérii žákovských pracovních listů, které mohou prohloubit výuku dějepisu, výuku k občanství, společenských věd, zeměpisu a vlastivědy.

Z komentářů: Doprovodný webinář k článku nabízíme spolu s poklady v modulu Digifolio.

Být digitálně gramotný už neznamená jen ovládat počítač, autor: Ondřej Neumajer 

Přehled důvodů, které vyvolávají potřebu transformace školství v důsledku integrace technologií včetně mezinárodních souvislostí a upřesnění stavu naší domácí Strategie digitálního vzdělávání. Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese http://spomocnik.rvp.cz.

Nejvíce zobrazované DUMy

Doplňovačky s obrázky, autor: Mgr. Petra Cemerková Golová

Materiál slouží k procvičování psaní jednoduchých slov. Lze využít na konci 1. ročníku nebo v průběhu 2. ročníku.

Matematické domino – sčítání a odčítání, autor: Mgr. Jarmila Hájková

Domino je logická kombinační hra, která zábavnou formou rozvíjí logické myšlení. Hra má dvacet barevně odlišených kartiček. Úkolem je sestavit z těchto stejně barevných kartiček uzavřený kruh, ve kterém na sebe všechny matematické příklady logicky navazují.

Pranostiky, autor: Mgr. Petra Cemerková Golová

Materiál slouží k procvičení či ověření čtení s porozuměním a učiva o pranostikách. Žáci mohou pracovat ve dvojicích, samostatně nebo ve skupince. Úkolem je přiřadit pranostiku k odpovídající­mu textu.

České bankovky, autor: Mgr. Jaroslava Strejčková

Prezentace – jednotlivé české bankovky a kdo je na nich vyobrazen. Pracovní list – nakresli české bankovky a napiš, co si za ně můžeš koupit. Tento materiál vznikl v rámci Výzvy 2016.

Nejlépe hodnocené DUMy

Afrika – zóna tropické konvergence, autor: Petr Tišl

Pracovní list je možné využít jednak při výuce o atmosféře, počasí a podnebí, nebo jako podporu při výuce regionální geografie Afriky. Žáci jsou vedeni k samostatnému získávání a analýze informací.

Česká koruna za vlády Karla IV., autor: kolektiv autorů ze spolků Doba Karlova a Spiralis

Didaktické materiály „Živá historie do škol“ slouží jako doplňkový materiál k výuce dějepisu. Materiály charakterizují život Karla IV., umění a kulturu v době vlády Lucemburků, každodenní život ve středověku v českých zemích a ukázky středověké hmotné a duchovní kultury. Materiály tvoří cyklus devíti informačních tabulí určených k promítání nebo k tisku v plné velikosti či náhledu a k nim příslušející pracovní listy. Projekt zpracovaly spolky Spiralis a Doba Karlova, z. s.

Slevy, akce, výprodej, autor: Hana Karásková

Vyrážíme na nákup! Sami, nebo s dětmi si připravíme papírové magnetky s různými druhy zboží. Ty pak označíme cenami a můžeme začít nakupovat. První variantou je použití pracovního listu Slevy, akce, výprodej. Žáci podle cen uvedených na tabuli u obrázků počítají, vybírají a odpovídají na otázky. Pracují samostatně, ve dvojicích či ve skupinkách. Ve druhé variantě učitel zadává třídě otázky na způsob těch z první varianty, ale otázky žákům předává ústně a stejně tak mu je odpovídáno. Tato varianta navíc nabízí měnit průběžně ceny. Zlevňovat a zdražovat, porovnávat či rozebírat, co dané změny přinášejí, v čem mohou být zrádné. Tento materiál vznikl v rámci Výzvy 2016.

Afrika – klima, autor: Petr Tišl

Materiál podporuje výuku tématu fyzická geografie Afriky. Žáci vyhledávají a zpracovávají klimatická data, která analyzují za využití poznatků z obecné fyzické geografie.

Nejnavštěvovanější diskuze

Matematika prof. Hejného

Jak zajistit ve třídě kázeň

Školní inspekce – jaké máte zkušenosti?

Dárky k zápisu do 1.ročníku

Počty dětí a učitelek

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

PLE (personal learning environment) učitele

Personal Learning Environment nám se svými nástroji nabízí rozšířené možnosti pro sebevzdělávání. S poznámkovacími systémy můžeme cestovat časem ve svých úvahách, zapisovat na nekonečná pohyblivá plátna, být a nebýt na přednášce z Harvardu, či sdílet své myšlenky a získané poznatky s lidmi po celém světě. Není dnes učení krásné? Lektorka: Hana Tulinská.

Okamžiky rozhodnutí

PANT z.s. vydal na sklonku roku 2016 další publikaci metodické řady Edice Moderních dějin, tentokráte otevírající historické a zároveň aktuální téma rozhodování jednotlivce ve vypjatých, zlomových momentech dějin, v časech narůstající společenské i politické krize, kdy nekontrolovaně narůstá společenské napětí. Lektor: Mgr. Milan Hes, Ph.D.

Jaro s předškoláky

Jak rozvíjet u předškoláků dovednosti v souladu s plynutím kalendářního roku a s ohledem na jevy, které se právě odehrávají v přírodě? Využíváte dostatečně tematicky vhodné metody pro rozvoj zrakového vnímání, sluchového vnímání, jemné motoriky a grafomotoriky, řeči, předmatematických představ, orientace v prostoru a čase u předškoláků? Jarní a červnové aktivity s předškoláky v přírodě pro učitele všech typů mateřských škol si připravila Mgr. Petra Pšeničková, DiS.

Tento multimediální soubor je umístěn v modulu AudioVideo na Metodickém portálu RVP.CZ pod licencí CC-BY-NC-ND.

Hodnocení studentských prací v online prostředí

Hodnocení a zpětná vazba je v rámci jakéhokoliv edukačního procesu nedílnou součástí dobré atmosféry v třídním kolektivu. V rámci webináře jsme se zaměřili nejen na on-line nástroje, které umožňují hodnocení studentských prací efektivně a relativně rychle, ale i na princip otevřeného hodnocení, které vybízí studenty k diskuzi a relativizaci učitelského pohledu/hodnocení. Lektor: Martin Vonášek.

Je naše digitální stopa ještě naše?

Téměř vše, co se na internetu dnes děje, nějakým způsobem přispívá k zostřování soutěže na globálním trhu a růstu antagonizmů. O to složitější to má naše otevřenost i naše potřeba sdílet a předávat poznání bez postranních úmyslů neomezeně každému s cílem zmírnit zvětšující se propast ve vzdělání mezi lidmi. Lektor: Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D.

Zdroj ilustrativních obrázků:

Georg_Satzinger. Pixabay.com: [online]. [cit. 2017-04-18]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/snowdrop-spring-signs-of-spring-2136964/>.

datteber. Openclipart.org: Daffodils-14 [online]. 2017-03-24 [cit. 2017-04-18]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://openclipart.org/detail/276356/daffodils-14>.


    nikdo zatím nehodnotil

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.