Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Nej… z měsíce dubna

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejúspěšnějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc duben.

Nejvíce zobrazované články

Tři současné trendy schopné zničit web, autor: Bořivoj Brdička 

Článek informuje o tom, jak vidí současný vývoj internetu a webu jeho vynálezce sir Tim Berners-Lee. Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese http://spomocnik.rvp.cz.

Propaganda podle Chomského, autor: Bořivoj Brdička 

Článek srovnává současné možnosti mocných ovlivňovat veřejné mínění s tím, jak tutéž věc viděl známý vědec MIT Noam Chomsky před 30 lety. Vývoj je přinejmenším varující! Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese http://spomocnik.rvp.cz.

Tvořivá dramatika v mateřské škole, Autor: Michael Novotný  

Článek je reflexí webináře ze dne 1. 2. 2017 a nabízí vhled do tvořivé dramatiky v mateřské škole.

Pomalé učení podle Pernille Ripp, Autor: Bořivoj Brdička 

Výzva jedné mezinárodní učitelky, která připomíná, že technologie nemohou ve výuce nahradit to, co umí jen dobrý učitel – vcítění do potřeb žáků. Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese http://spomocnik.rvp.cz.

Nejvíce komentované články

Hodnocení kvality výukových aktivit s mobilním zařízením, autor: Ondřej Neumajer 

Popis evaluačního nástroje iPAC vyvinutého evropským projektem MTTEP, jehož cílem je ukázat, jak by měly vypadat výukové aktivity využívající mobilní digitální zařízení. Jedná se o velmi důležitý nástroj, který pomáhá učitelům modernizovat výuku směrem k naplňování výukových cílů budujících kompetence nezbytné pro budoucí uplatnění žáků. Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese http://spomocnik.rvp.cz.

Z komentářů: E. Kocourek „S technologiemi se učí jinak.“ Prosím, upřesněte tento výrok.

20 let Spomocníka, autor: Bořivoj Brdička 

Zamyšlení ke kulatému výročí narození našeho Spomocníka. Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese http://spomocnik.rvp.cz.

Z komentářů: Lenka Urbanová „Děkujeme za Spomocníka! Je to naprosto nenahraditelný zdroj. A rozhodně má smysl. Ještě jednou (a mnohokrát) díky!“

Jaroslav Mašek: „To, co byl pro Apple Steve Jobs, to je pro učitele Bořivoj Brdička. Díky moc (nejen) za Spomocníka. A všechno nejlepší!“

Co bychom měli vědět o botech, autor: Bořivoj Brdička 

Základní informace o aktuálním stavu vývoje aplikací, které disponují umělou inteligencí, existují v online prostoru a chovají se jako člověk (robot bez těla). Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese http://spomocnik.rvp.cz.

Z komentářů: Bořivoj Brdička Why bots aren’t the real AI disruption Zajímavé doplňkové čtení, v němž Jensen Harris vysvětluje, proč současné boty řadí do kategorie bezhlavé umělé inteligence – posilují to, co vymýšlejí lidé. Jejich hlava rozhoduje!

Nejvíce zobrazované DUMy

Násobky čísel 7, 8, 9, autor: Mgr. Věra Kundratová

Žáci si s pomocí tabulky opakují násobkové řady 7, 8, 9. Počítají příklady na násobení, dělení a +, – do 100. Vyhledávají a spojují příklady se stejným výsledkem.

Život Karla IV., autor: kolektiv autorů ze spolků Doba Karlova a Spiralis

Didaktické materiály „Živá historie do škol“ slouží jako doplňkový materiál k výuce dějepisu. Materiály charakterizují život Karla IV., umění a kulturu v době vlády Lucemburků, každodenní život ve středověku v českých zemích a ukázky středověké hmotné a duchovní kultury. Materiály tvoří cyklus devíti informačních tabulí určených k promítání nebo k tisku v plné velikosti či náhledu a k nim příslušející pracovní listy. Projekt zpracovaly spolky Spiralis a Doba Karlova, z. s.

Počítáme do 100, autor: Mgr. Věra Kundratová

V pracovním listě žáci procvičují sčítání a odčítání do 100, porovnávají čísla a odpovídají na otázky. Početní příklady mají 3 stupně náročnosti.

Učíme se počítat, autor: Bc. Lucie Sirůčková

Tento učební materiál rozvíjí matematické představy a logické myšlení předškolních dětí. Dítě počítá, přiřazuje a výsledek porovnává s číselnou hodnotou.

Nejlépe hodnocené DUMy

Hra – Karel IV., autor: Ing. Tomáš Koukolík

Materiály jsou určeny k seznámení se s životem a dílem Karla IV. Samostatnou i skupinovou práci žáků rozvíjí pracovní list spolu s hrou motivovanou známým televizním pořadem, kde je možno soutěživou formou ověřit znalosti žáků. Tento materiál vznikl v rámci Výzvy 2016.

Rozpočet – příprava na společný víkend, autor: Hana Karásková

Materiál je vhodný pro rozvíjení finanční gramotnosti žáků ZŠ. Spočívá v plánování tří společných dnů a hlavně se zaměřuje na to, kolik by takový prodloužený víkend stál. Na výběr jsou dvě možnosti zpracování. Buď práce s připraveným přehledem nabídek, nebo vyhledávání nabídek a možností na internetu, v katalogu cestovní kanceláře apod. Vhodné pro práci ve skupinách. Pracovní listy jsou zakončeny rozšiřujícími otázkami k tématu finanční gramotnosti a cestování. Tento materiál vznikl v rámci Výzvy 2016.

Znázorňování zlomků 1, autor: Mgr. Marie Beďačová

Žáci procvičují znázorňování zlomků v diskrétním a spojitém prostředí.

Jak je to s časy v angličtině…, autor: Šimon Daníček

Účelem tohoto materiálu je ujasnit uživatelům, jak vypadá v angličtině struktura gramatických časů.

Nejnavštěvovanější diskuze

Tipy na školní výlet

Velikonoce

Den matek

Vzdělávání dvouletých dětí

Dítě s ADHD na ZŠ

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Pohybové chvilky a hry v MŠ

Webinář byl zaměřen na aplikaci pohybových her a činností do vzdělávací nabídky mateřské školy. Tyto hry a činnosti jsou směřovány k rozvoji fyzické zdatnosti, rozvíjení lokomočních dovedností (chůze, běh, lezení, poskok aj.) a také rozvíjejí manipulační dovednosti a zlepšují koordinaci pohybů. Činnosti se dají aplikovat ve školní třídě, na zahradě mateřské školy nebo v přírodním prostředí. Nabízené aktivity jsou vhodné pro děti předškolního věku a jsou v praxi ověřeny. Lektor: Mgr. Michael Novotný.

Žák s PAS v kolektivu třídy: práce s kolektivem spolužáků, prevence šikany, podpora vztahů

Integrace dítěte s PAS ve třídě je zásadní pro jeho celkový vývoj a socializaci. Proto by práce s třídním kolektivem měla být základem prevence šikany a podpory začlenění těchto žáků. Jednou z možností, jak podpořit pozitivní klima ve třídě, jsou besedy pro spolužáky dětí s autismem. Při nich je třeba respektovat určité zásady vedení. Jinak probíhá beseda na prvním stupni škol, jinak na stupni druhém či střední škole. Mnohdy je potřeba organizovat i besedy s pedagogy a mimořádné třídní schůzky. Lektorka: Mgr. Lenka Bittmannová.

Scientix – inspirace ze světa přírodních věd

Scientix je evropský projekt, který se zaměřuje na podporu vzdělávání v oblasti matematiky, přírodovědných a technických oborů (www.scientix.eu). Učitelům nabízí volně dostupné výukové materiály, projektům možnost zveřejnit své výstupy a všem příležitost nechat se inspirovat a vzájemně sdílet své nápady, zkušenosti a postřehy. Na webináři jsme si ukázali možnosti, které projekt Scientix nabízí učitelům, a představili také několik konkrétních výukových aktivit. Lektorka: Ing. et Mgr. Vladimíra Pavlicová.

Možnosti využití mediálních dovedností

Co si představíte pod pojmem Turistickomediální kurz? Ing. Martin Blatoň, PhD. dodal podrobnosti a nabídl inspiraci ke zvýšení mediálních a ICT dovedností (nejen) u vašich žáků.

Tento multimediální soubor je umístěn v modulu AudioVideo na Metodickém portálu RVP.CZ pod licencí CC-BY-NC-ND.

Zdroj ilustrativních obrázků:

JANE, Pavlina. flickr.com: Meadow [online]. 2013-06-29 [cit. 2017-05-15]. Dostupný pod licencí CC-BY-SA na WWW: <https://www.flickr.com/photos/pavlinajane/9164945101/>.

hpgruesen. Pixabay.com: [online]. [cit. 2017-05-15]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/smock-flowers-bud-umbel-2236075/>.


    hodnotil 1 uživatel

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.