Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Nej… z měsíce května

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejúspěšnějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc květen.

Nejvíce zobrazované články

Sněhové království – sněhové vločky. Co se dá dělat v zimě, autor: Veronika Lorgerová

Lekce je seřazená od ranní činnosti až po pobyt venku. Nabízím mnoho ozkoušených aktivit, říkadel, písniček a tělovýchovných aktivit. Je zimní období, a to si zaslouží svou pozornost.

Třetí prostor jako podnikatelský záměr, autor: Bořivoj Brdička

Informace o britském projektu, který s pomocí soukromé firmy a vzdálených, z indického subkontinentu působících učitelů pomáhá žákům z okolí Londýna prostřednictvím technologií dohnat zpoždění v matematice. Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese http://spomocnik.rvp.cz.

Leadership v základním uměleckém vzdělávání, autor: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o.

Uplatňování leadershipu ve školství je v současnosti aktuálním tématem, které se objevuje především při hodnocení kvality školy z pohledu jejího řízení. Přinášíme ukázku z publikace Ředitel moderní ZUŠ.

PaGamO – učení hrou, autor: Radek Vinický

Informace o zajímavé volně dostupné výukové aplikaci, pomocí níž lze hravým a soutěživým způsobem učit a procvičovat faktické znalosti čehokoli, co si učitel sám do systému vloží. K dispozici je i moderní funkce analýzy výsledků. Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese http://spomocnik.rvp.cz.

Nejvíce komentované články

Plickers, autor: David Lukáš

Z komentáře O. Neumajera: “Mnozí skvělí učitelé používají digitální technologie jen velmi ostražitě. Pokud jim Plickers pomůže tento stav posunout do roviny, že se budou cítit silnější v kramflecích a didakticky digitální technologie vezmou na milost, jsem rád i za Plickers. Jejich hlavní výhoda je výše popsána: stačí jedno počítačové zařízení, dokonce v situaci ve třídě i bez připojení k internetu. Tedy situace, kdy se může porouchat mnohem méně věcí, nežli při výuce 1:1. A navíc je použití Plickers oproti Kahoot! a obdobným aplikacím násobně rychlejší.”

Hodnocení kvality výukových aktivit s mobilním zařízením, autor: Ondřej Neumajer

Z komentáře E. Kocourka: “Pro mne jsou mobilní počítačová zařízení podmnožinou (obecných) počítačových zařízení, a domnívám se, že v nejbližších letech budou ta mobilní zařízení suplovat chybějící desktopy. A že to bude primární role těch mobilních zařízení. Vždyť která škola by budovala datové a napájecí rozvody ve třídách, když (v jistých rolích) mohou desktopy být nahrazeny tablety, s bezdrátovou datovou sítí a s jistou výdrží bez napájení.”

Nejvíce zobrazované DUMy

Rozvoj fonematického sluchu, autor: Mgr. Věra Gošová

Prezentace – hra slouží k nácviku fonematického sluchu v oblastech ostrých sykavek, konkrétně S vs C.

Systematické třídění organismů, autor: Petr Tišl

Pracovní list seznamuje žáky se základy systematického třídění organismů formou práce s textem a přiřazování charakteristických znaků jednotlivým říším.

Berušky, autor: Mgr. Eva Macháčková

Pracovní listy jsou zaměřeny na rozvíjení představ o čísle (vizualizace počtu). Žáci sestaví a zapíší příklady součtu dvou čísel a vypočítají je.

Kde trávíme dovolenou, Petr Tišl

Pracovní list geograficky analyzující fenomén dovolené. Vhodný pro zařazení po prázdninách nebo při výuce geografie cestovního ruchu.

Nejlépe hodnocené DUMy

Asie – kvalita života, autor: Petr Tišl

Pracovní list s prvky metody CLIL slouží jako podpora výuky regionální geografie Asie, ale může být využit i při výuce obecné socioekonomické geografie. Důraz je kladen na samostatné vyhledávání a analýzu informací. Součástí je i tvorba grafu.

Penzijní připojištění, autor: Mgr. Kamil Novák

Cílem DUMu je seznámit žáky s formou spoření na důchod, základem je nastínění důchodové situace v souvislosti s demografickým vývojem a potřebou řešit tuto situaci. Dále DUM seznamuje žáky s jednotlivými prvky penzijního připojištění, jako je spořicí doba, vhodná volba spořicí částky, podpora ze strany státu, podpora ze strany zaměstnavatele, daňové výhody, kontrolní úloha státu, možnosti a varianty penzijního připojištění. Dalším cílem je tedy komplexním způsobem vyhodnotit jak klady, tak i zápory tohoto finančního instrumentu. Tento DUM vznikl v rámci Výzvy 2016.

Lucemburkové na českém trůně, autor: Mgr. Ivana Pekárková

Učební materiál je určený k procvičování a opakování. DUM vhodný pro jednotlivce, dvojice nebo skupiny. Součástí materiálu jsou pracovní listy, domina a skládačky. Tento materiál vznikl v rámci Výzvy 2016.

Rozcvičky s kontrolou, autor: Mgr. Eva Macháčková

Pracovní listy jsou zaměřeny na procvičení písemného sčítání a odčítání. Žáci počítají se sebekontrolou, výsledky doplní do tabulek.

Nejnavštěvovanější diskuze

Plat učitele na ZŠ

Slavnostní rozloučení s předškoláky – šerpování

Pololetní hodnocení třidy

Matematika na 1. stupni ZŠ – vhodná učebnice?

Začínající učitel

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Experiment v MŠ

Setkání se zabývalo nabídkou experimentů, experimentálních a badatelských činností v mateřské škole, které mohou být aplikovány do vzdělávací nabídky v rámci environmentální výchovy. Všechny nabízené inspirativní činnosti jsou velice lehce aplikovatelné do praxe za podmínek dodržování bezpečnostních pravidel. Experimentální a badatelské činnosti jsou důležitou složkou vzdělávání dětí předškolního věku. Lektor: Mgr. Michael Novotný.

Vzdělávání žáků s PAS ve středních školách

Setkání se zabývalo možnostmi vzdělávání žáků s PAS ve středních školách, vhodným výběrem škol v souladu s možnostmi žáka a dalšími okolnostmi. Důležitá podpůrná opatření: úprava podmínek k zahájení a ukončování studia, personální zajištění – role asistenta pedagoga, individuální vzdělávací plán. Lektorka: PaedDr. Věra Čadilová – speciální pedagog, metodik; místopředsedkyně sdružení APLA.

Tento multimediální soubor je umístěn v modulu AudioVideo na Metodickém portálu RVP.CZ pod licencí CC-BY-NC-ND.

Voda z kohoutku, voda v krajině

Kde najdeme vodu na Zemi a jaké jsou její koloběhy? Je voda z kohoutku samozřejmostí? Význam vody v krajině a význam krajiny pro vodu. Lektorka: Ing. Lenka Skoupá.

Zdroj ilustrativních obrázků:

NEVEN, Johan. flickr.com: Hesbania in early autumn [online]. 2016-09-27 [cit. 2017-06-19]. Dostupný pod licencí CC-BY na WWW: <https://www.flickr.com/photos/enneafive/29845165412/>.

SCHWEN, Daniel. Wikimedia.org: Baker Beach 2 [online]. 2010-04-23 [cit. 2017-06-19]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 na WWW: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baker_Beach_2.jpg>.


    hodnotili 2 uživatelé

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.