Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Nej… z měsíců červenec a srpen

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejúspěšnějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za prázdninové měsíce….

Nejvíce zobrazované články

Transfer/Zprostředkování odborného tématu Tektonické desky a Kontinentální drift do tématu vzdělávacího, autor: Jaroslav Vávra

Článek je součástí souboru textů Litosférické desky a Kontinentální drift v základním vzdělávání. Tento text navazuje na předchozí článek s názvem Stav a vývoj vědeckého poznání v tématu Desková tektonika a Kontinentální drift. Prezentujeme transfer/zprostředkování ve vzdělávání. Číslování obrázku a tabulek navazuje na předešlé texty.

Kognitivní dimenze s použitím slovesa KRESLIT v tématu Desková tektonika a Kontinentální drift, autor: Jaroslav Vávra

Pro vzdělávání je důležitý nejen obsah (znalosti), ale také jeho nabývání (poznávání), kterým se jedinec dostává ke znalostem. Mluvíme o kognitivní dimenzi. Pro účely tématu Deskové tektoniky a Kontinentálního driftu volíme kognitivní dimenzi z Revidované Bloomovy taxonomie (RBT; Anderson & Krathwohl, 2001), kterou pro české geografické vzdělávání prezentoval Vávra (2011).

Žáci s odlišným mateřským jazykem a výuka českého jazyka, autor: PhDr. Kamila Balharová

Příklad dobré praxe k problematice vzdělávání žáků-cizinců na ZŠ Táborská v Praze 4.

Pohybové hry a činnosti v mateřské škole, autor: Michael Novotný

Článek je reflexí webináře ze dne 5. 4. 2017 s názvem Pohybové chvilky a hry v MŠ.

Nejlépe hodnocené články

Stav a vývoj vědeckého poznání v tématu Desková tektonika a Kontinentální drift, autor: Jaroslav Vávra

Tato kapitola je součástí souboru textů tématu Litosférické desky a Kontinentální drift v základním vzdělávání. Zaměříme se v ní na stav a vývoj vědeckého poznání v tomto tématu, abychom jej v následném článku (Transfer/zprostředkování odborného tématu Tektonické desky a Kontinentální drift do tématu vzdělávacího) prezentovali ve vzdělávání.

Kreativní deník, autor: Michal Černý

Co je kreativní deník? Jak s ním pracovat? A proč něco takového jako deník psát? Zaměříme se také na to, jak souvisí kreativita s péčí a reflexí sebe sama.

Zpestřete výuku pomocí zajímavé sady online nástrojů, autor: Mgr. Petr Němec

Článek popisuje zajímavou sadu online nástrojů použitelných ve výuce – kostky, stopky, časovač, kolo štěstí, generátor náhodných jmen, nástroj na rozdělení žáků do skupin, interaktivní zasedací pořádek, hra milionář, hra riskuj, aktivita na přiřazování pojmů.

Škola bez kázně, mlýn bez vody jako stále aktuální téma, autor: Lucie Zormanová

Komenský byl první, kdo se otázkou kázně systematicky zabýval. Zasadil tuto problematiku do svého systematického díla o výchově, v němž obsáhl úplnou soustavu pedagogických pojmů. V otázce kázně měl Komenský na svou dobu pokrokové názory, neboť doporučuje, že škola by měla být „plna bedlivosti a pozornosti ze stran učitelův i žákův“, nikoli „plna křiku, ran a pruhů. Mravní výchově přikládá Komenský velkou důležitost, této problematice se věnuje nejvíce ve Světě mravním.

Nejvíce zobrazované DUMy

Roční období, autor: Mgr. Vendula Dovole

Materiál je určen pro žáky 1.-3. ročníku základní školy. Materiál je určen pro individuální práci během společné aktivity (učivo ROK – ROČNÍ OBDOBÍ). Jde o velmi jednoduchý „sešit“, do kterého žáci samostatně zaznamenávají informace, které se dozvěděli v rámci hodin předmětu Člověk a jeho svět – učivo Rok a jednotlivá roční období. Jde o úkoly, které dovolují rozvíjet žákovu fantazii, a zároveň poskytují učiteli čas na práci s dětmi, které potřebují více času na pochopení učiva.

Soubor interaktivních her pro předškoláky, autor: Zdeněk Hanzelín

Žáci si ve skrývačkách procvičí znalosti ovoce, zeleniny, různých nářadí a přístrojů běžně používaných v praxi. V pexesu si zase procvičí znalosti zvířat a barev. Na závěr si procvičí sčítání a odečítání do 5 pomocí číselné osy.

Počítat už umím do pět, autor: Mgr. Eva Macháčková

Pracovní listy jsou zaměřeny na rozvíjení elementárních představ o čísle a číselné posloupnosti. Žáci počítají tečky, obrázky, doplňují čísla do číselných posloupností, získají elementární zkušenosti se sloupkovým grafem, upevňují poznatky o počtu a číslici v oboru do 5.

Rozvrh hodin, autor: Mgr. Vendula Dovole

Materiál je určen pro vyučující žáků 1. a 2. třídy. Po sestavení na nástěnku slouží jako obrázkový rozvrh hodin. Obrázky je možné namnožit do skupin a zalaminovat. Žáci potom sestavují rozvrh hodin ve skupinách, přiřazují k předmětům pomůcky atd.

Nejlépe hodnocené DUMy

Kamarádi z celého světa, autor: Mgr. Tereza Chaloupková

Materiál obsahuje logickou přiřazovací hru. 12 kamarádů z celého světa se sejde u černouška v Africe. Podle kartiček s tvrzením mají žáci určit každému dítěti – věk, co si zapomněl doma, co rád dělá a oblíbené africké zvíře – vše zaznamenávají do papíru na odpovědi.

Pravěk na našem území, autor: Mgr. Ivana Pekárková

Učební materiál je určený k procvičování a opakování. Je vhodný pro jednotlivce, dvojice nebo skupiny. Součástí materiálu jsou pracovní listy včetně řešení pro vyučující, domina a skládačky.

Úkoly od pakoně, autor: Mgr. Tereza Chaloupková

Materiál obsahuje 10 zábavných úkolů na procvičení logických dovedností – rozdíly, odlišnosti, analyticko-syntetická činnost, zraková percepce, logika atd. Za každý splněný úkol je možné pro děti vytisknout (třeba na barevný papír) hlavu pakoně s číslem úkolu. Lze rozmístit po škole i venku.

Pracovní kuchařka, autor: Mgr. Vendula Dovole

Materiál je určen pro individuální práci během společné aktivity – příprava pokrmů. Jde o velmi jednoduchou verzi kuchařské příručky, která slouží jako pomocník při společné přípravě pokrmů v rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. V kuchařce mají děti plnit jednoduché úkoly, které jim pomohou seznámit se s uvedenými recepty. Materiál se zaměřuje především na rozvoj porozumění čtenému textu a při správném použití může pomáhat k rozvoji slovní zásoby v tématu potraviny, strava. Aktivitami v kuchařce mohou děti vyplnit pauzy vzniklé při „vaření“ uvedených pokrmů.

Nejnavštěvovanější diskuze

Učitelský notes

Plat učitele na ZŠ

Začínající učitel

Jak vyzdobit třídu?

Zdroj ilustrativních obrázků:

Hemlit. flickr.com: Landscape [online]. 2012-11-24 [cit. 2017-09-19]. Dostupný pod licencí CC-BY na WWW: <https://www.flickr.com/photos/hemlit/8212362709/>.

PublicDomainPictures. Pixabay.com: [online]. [cit. 2017-09-19]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/red-yellow-tulips-tulip-green-21975/>.


    hodnotili 4 uživatelé

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.