Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Nej… z měsíce září

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejúspěšnějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc září.

Nejvíce zobrazované články

5 ISTE trendů pro tento školní rok, autor: Bořivoj Brdička

Přehled aktuálních trendů z dílny ISTE, jimiž technologie ovlivňují školství.

Jak komplikuje špatná znalost mateřštiny učení se cizímu jazyku a co s tím, autor: Žaneta Pixová

Jak špatná znalost mateřštiny komplikuje výuku cizích jazyků, bude ukázáno na příkladech z výuky anglického a německého jazyka. Příspěvek se zaměřuje na jevy, které dělaly největší problémy v souvislosti se slovními druhy, gramatikou a syntaxí. Nastíněny jsou příčiny potíží a nechybí několik tipů pro zlepšení.

Personalizace podle Fultonu, autor: Bořivoj Brdička

Zpráva o implementaci personalizovaného vzdělávání ve školském obvodě Fulton v americké Georgii. Závěry sice nejsou moc překvapivé, ale jsou mimořádně důležité i pro nás. Samotné technologie personalizaci neřeší!

Studium předškolní pedagogiky v Polsku, autor: Lucie Zormanová

Úvodní část článku se zaměřuje na historické aspekty vzdělávání učitelů předškolních zařízení v Polsku. V této části představíme vzdělávání učitelů předškolních zařízení v Polsku z historického hlediska. Následuje přehled a analýza významných bodů z aktuálních odborných i širších společenských diskusí k tématu reformy vzdělávání učitelů předškolních zařízení. V textu dále přibližujme otázky spojené s přípravou studentů na práci učitele v předškolním zařízení.

Nejlépe hodnocené články

5 způsobů, jak může gamifikace pomoci studentům rozvíjet myšlení, autor: Josef Mutl

Přehledový článek přináší informace získané studiem zahraničních zdrojů, které se týkají možností výukového využití počítačových her. Jako příklad je použita světoznámá aplikace na výuku jazyků Duolingo.

Freireho kritická pedagogika a technologie, autor: Bořivoj Brdička

Zamyšlení nad odkazem světoznámého brazilského pedagoga a filozofa, který se snažil prostřednictvím výuky čtení a psaní přivést negramotné masy k sebeuvědomění a zájmu o politiku. Současný stav světa nabízí mnoho analogií.

Mohou nás počítačové hry učit?, autor: Petr Brand

Zamyšlení nad tím, jak to dobré vzdělávací počítačové hry dělají, dokáží-li přispět ke zdokonalování schopností hráčů řešit problémy a, na rozdíl od tradiční výuky, hned tak neomrzí.

Příprava učitelů středních škol z historického pohledu, autor: Lucie Zormanová

Článek přináší informace o vzdělávání budoucích učitelů středních škol v minulosti. Především se zaměřuje na 19. a 20. století.

Nejvíce zobrazované DUMy

Rýmy, autor: Mgr. Vendula Dovole

Materiál je určen žákům 1., 2. a 3. ročníku základní školy. Po vytištění, zalaminování a vystřižení vznikne 28 karet. Žáci pomocí kolíčku či „mazací“ fixy určují, které ze tří slov se rýmuje s hlavním slovem (pro lepší porozumění všechna slova doplněna obrázkem). Na zadní straně je pak pro kontrolu vyznačeno puntíkem správné řešení.

Geometrické tvary – dívej se a rozlišuj, autor: Mgr. Petra Cemerková Golová

Materiál se skládá z interaktivního listu pro společnou práci na tabuli ActivBoard a z pracovního listu k vytištění pro individuální procvičování. Je určen pro žáky 1. stupně s lehkou mentální retardací. Lze jej ale využít i při práci s dětmi MŠ nebo s žáky 1. ročníku. Lze jej využít v hodinách matematiky k procvičení geometrických tvarů nebo v hodinách informatiky, kdy se žák bude učit pracovat s výukovými programy.

Generátor příkladů s celými čísly, autor: Rostislav Solovský

Generátor umožňuje přípravu příkladů s celými čísly.

Najdi dvojice a vytvoř větu, autor: Mgr. Jarmila Hájková

Žáci vyhledávají dvojice logicky spolu souvisejících obrázků. Podle nich pak tvoří věty na téma, která jsou daná obrázky.

Nejlépe hodnocené DUMy

Husité, autor: Mgr. Ivana Pekárková

Učební materiál je určený k procvičování a opakování. Je vhodný pro jednotlivce, dvojice nebo skupiny. Součástí materiálu jsou pracovní listy včetně řešení pro vyučující, domina a skládačky.

Zpátky ve škole, autor: Mgr. Vendula Dovole

Materiál je určen pro žáky 2.-5. ročníku základní školy. Materiál je určen pro individuální, případně skupinovou práci po návratu do kolektivu po delší době (prázdniny, nemoc …). Jde o aktivity, při kterých žáci samostatně zaznamenávají informace o sobě a informace, které se ví, nebo se je dozvěděli o svých kamarádech ze třídy/školy. Informace o sobě a svojí rodině zaznamenávají žáci do balonu, který vznikne přilepením dvou stran k sobě, a zároveň nalepením na celistvou plochu (nástěnka, místo určené ve třídě, zavěšení v prostoru…). Viz foto. Součástí je i hra, kdy si žáci musí sami slepit hrací kostku a po hodu kostkou musí odpovědět na otázku, která na kostce padne. Cílem využití materiálu je znovu „nastartovat“ chuť do společné práce ve třídě a posílení pocitu sounáležitosti a ucelenosti v kolektivu.

Hospodářsky důležité rostliny, autor: Mgr. Jarmila Hájková

Prezentace seznamující se základními druhy pícnin, obilnin a zeleniny.

Geografie ostrovů, autor: Mgr. Markéta Pravdová

Výuková prezentace s aktivizujícími úkoly pro studenty na téma geografie ostrovů. Prezentace je určená spíše pro geografický seminář.

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Měkčení (rozlišování slabik DI, TI, NI – DY, TY, NY), rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek

Mgr. Petra Pšeničková, DiS. se tentokrát zaměřila na výuku českého jazyka v 1. a 2. ročníku ZŠ: strukturované aktivity pro rozvoj rozlišování měkkosti či tvrdosti slabik nebo rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek.

Proces domestikace živočišných druhů od paleolitu do současnosti aneb Kde se vzala domácí zvířata?

Jak vypadá proces domestikace a jaký dopad to má na zvířata? Ing. Lenka Skoupá nabídla učitelům MŠ a ZŠ spoustu zajímavých informací.

Khanova škola – možnosti využití, překládání se studenty a tvorba vlastních videí

Lektorky Alena Vlachová a Petra Jirůtková nám nabídly pohled do zákulisí volně dostupného projektu. Ukázaly možnost zapojení studentů v překládání videí v rozhraní Amara, porovnaly styly výukových videí na české scéně (mluvící hlavy, píšící ruce a khanovská videa) a představily vyzkoušený HW a SW použitelný pro tvorbu výukových videí (od mobilu na čajové konvici po profesionální výbavu).

Tento multimediální soubor je umístěn v modulu AudioVideo na Metodickém portálu RVP.CZ pod licencí CC-BY-NC-ND

Zdroj ilustrativních obrázků:

Larisa-K. Pixabay.com: [online]. [cit. 2017-10-16]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:
<https://pixabay.com/en/autumn-landscape-nature-golden-219972/>.

9355. Pixabay.com: [online]. [cit. 2017-10-16]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:
<https://pixabay.com/en/leaves-autumn-fall-colorful-yellow-57427/>.


    hodnotil 1 uživatel

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.