Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Nej… z měsíce ledna

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejúspěšnějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc leden.

Nejvíce zobrazované články

Možnosti hodnocení žáků, autor: Mgr. Hana Havlínová Ph.D., spoluautor: Mgr. Daniel Mareš

Článek a odkazy pod ním nabídnou pedagogům vyučujícím na základní škole možné návrhy hodnocení žáků včetně ilustrativních úloh, které se odpilotovaly, v běžné pedagogické praxi odzkoušely. Úlohy, jejich hodnocení a pilotáž zajišťovali renomovaní odborníci z NÚV a zkušení pedagogové.

Zdravotní cvičení, autor: Veronika Lorgerová

Tuto lekci jsem připravila na zdravotní cvičení. Vkládám zde dvě lekce soustředěné na záda – skoliózu páteře a zvětšenou hrudní kyfózu neboli kulatá záda. Lekce je přizpůsobená dětem staršího předškolního věku. Snažím se rozvíjet pohyblivost v oblasti hrudní páteře, protahovat prsní svaly a posílit mezilopatkové svaly a samozřejmě správné držení těla. Dále také cvičíme celkové zpevnění svalového korzetu trupu, protahujeme svalstvo a procvičujeme správné dýchání.

Šestiúhelníky v 5. ročníku základní školy, autor: Mgr. Hana Havlínová, Ph.D., spoluautor: RNDr. Eva Zelendová, Ph.D.

Text představuje jednu z možností využití sebehodnocení žáků v hodině matematiky. Pro ilustraci postupu byla vybrána aktivita šestiúhelníky, při jejímž plánování a realizaci bylo sledováno více cílů. Z hlediska osvojování matematického obsahu se jednalo o rozvoj rovinné představivosti při manipulativní činnosti. Žáci pracovali metodou pokus/omyl, pracovali s chybou, kontrolovali dodržování zadaných vstupních podmínek, zaváděli do své práce systém a snažili se vyřešit problém do konce. Tím byla rozvíjena řada složek matematické gramotnosti. Díky aktivitě šestiúhelníky byla rozvíjena spolupráce a komunikace při práci ve dvojici a osvojována dovednost sebehodnocení podle zadaných kritérií.

Vývoj vzdělávacích technologií v roce 2018, autor: Bořivoj Brdička

Přehledový článek, který shrnuje předpokládaný vývoj vzdělávacích technologií v roce 2018 na základě vyjádření amerických expertů pro eSchool News.

Nejvíce komentované články

10 let převrácené třídy ve světě a u nás, autor: Anna Lhoťanová

Zpráva o kulatém výročí zavedení moderní metody implementace vzdělávacích technologií, rozšířená o malý průzkum toho, jak si stojí u nás doma.

Role školy v přípravě na budoucnost, autor: Bořivoj Brdička

Zpráva o tom, jak si budoucí vývoj školství představují odborníci, kteří publikují v blogu prestižního World Economic Forum.

Google a vzdělávání 1, autor: Mgr. Karel Šimeček

Seriál Google a vzdělávání pojednává o využitelnosti služeb společnosti Google ve vzdělávací oblasti. První díl nás uvede do problematiky sdílení, jeho výhod a úskalí, dále informuje o službě G Suite pro vzdělávání, Gmail, Google učebna, Google Keep, Google kalendář, Google překladač, Google dokumenty a Google formuláře. Ke každé z těchto aplikací jsou přidány zkušenosti s použitím ve výuce.

Vzpomínková výročí a výuka dějepisu, autor: Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D.

Článek analyzuje funkci vzpomínkových výročí ve výuce dějepisu.

Nejvíce zobrazované DUMy

Rychlé počítání v časovém limitu 15 vteřin II., autor: Zdeněk Hanzelín

Soubor nabízí příklady, které musí žáci zvládnout do časového limitu 15 vteřin.

Hmyzožravci – práce s textem, autor: Petr Tišl

Pracovní list doplňuje vhodně učivo o hmyzožravcích. Zabere pouze část hodiny (20–30 minut). Je vhodné se k němu vrátit při probírání hlodavců, kdy mohou žáci na základě textu o rejskovi a získaných poznatcích o hlodavcích určit zásadní odlišnosti ve stavbě těla hmyzožravců a hlodavců.

Soubor interaktivních her pro předškoláky III.,autor: Zdeněk Hanzelín

Publikace nabízí žákům interaktivní spojovačky s rýmy, vyhledávačky a bludiště.

Interaktivní hra – Antické Řecko, autor: Mgr. Markéta Pravdová

Interaktivní hra určená k opakování otázek – téma antického Řecka.

Nejlépe hodnocené DUMy

Počet obyvatel na Zemi, přirozená měna obyvatelstva, autor: Mgr. Jan Zicha

Interaktivní prezentace s úkoly pro samostatnou práci na PC. Přílohou je pracovní list.

Logaritmické stupnice – světová megaměsta, autor: Petr Tišl

Materiál je určený pro práci s žáky, kteří mají o geografii bližší zájem, tedy zejména ve volitelných předmětech ve vyšších ročnících. Využívá prakticky učivo matematiky. Je vhodné žáky upozornit, že s logaritmickými stupnicemi (obvykle o základu 10) se už setkali například v chemii (měření pH) nebo ve fyzice (měření hluku).

Tropické cyklóny versus tornáda, autor: Mgr. Markéta Pravdová

Výuková prezentace podněcující žáky k aktivitě. K plnění úkolů mohou využívat smartphony/tablety. V závěru prezentace je odkaz na online kvíz.

Savci – způsoby výživy, autor: Petr Tišl

Materiál lze zařadit při vyučování systému a ekologie savců. Jedná se o skupinovou aktivitu, která vede k uvědomění si velmi rozdílných potravních strategií v rámci jedné třídy živočichů. Dotýká se i problematiky systému, neboť žáci za pomoci učebnice, jiné literatury nebo učitele zařazují konkrétní živočichy do řádů.

Nejnavštěvovanější diskuze

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Slovní zásoba v angličtině: Jak na ni?

Obvyklá praxe při práce se slovní zásobou v lekcích anglického jazyka není pro děti příliš lákavá – psaní slovíček do slovníčků (často s přepisem výslovnosti), bingo (nejčastěji stylem napiš anglicky, co slyšíš česky), testík (stejným způsobem) – to nejsou právě efektivní postupy. Na setkání s Mgr. Sylvií Dolákovou jsme je nahradili jinými, fungujícími nástroji.

Geometrie trochu jinak

Cílem setkání bylo seznámit pedagogy s možnostmi využití různých karetních aktivit při práci v geometrii, představit ukázky práce z hodin geometrie a nabídnout nápady pro tvorbu vlastních pomůcek se žáky. Lektor: Mgr. Jan Horák

Tradiční lidové hudební nástroje ve výuce

Online setkání s Petrem Drkulou nastínilo možnosti uplatnění lidových hudebních nástrojů ve školní výuce, a to nejen jako prostředku k prohloubení povědomí o tuzemské národní tradici a tvořivosti, ale především i jako prostoru pro objevování nových zvukových a hudebně vyjadřovacích možností v rámci školní práce s žáky.

Zdroj ilustrativních obrázků:

Free-Photos. Pixabay.com: [online]. [cit. 2018-02-15]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/mountains-trees-winter-snow-cold-801874/>.

CHAPMAN, Kev. flickr.com: Kingfisher [online]. 2015-01-20 [cit. 2018-02-15]. Dostupný pod licencí CC-BY na WWW: <https://www.flickr.com/photos/25553993@N02/16326390291/>.


    hodnotil 1 uživatel

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.