Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Nej… z měsíce května

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejúspěšnějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc květen.

Nejvíce zobrazované články

Paradox mediální výchovy podle Danah Boyd, autor: Bořivoj Brdička

Článek shrnuje obsah přednášky šéfky výzkumu Microsoftu Danah Boyd, která se zabývá současným posunem v chápání cílů mediální výchovy, který je vyvolán vlivem online prostředí a sociálních sítí.

Třetí minikonference odborného panelu čtenářské gramotnosti PPUČ, autor: Petr Koubek

Třetí minikonference odborného panelu čtenářské a pisatelské gramotnosti proběhla v pátek 13. dubna na děkanátu fakulty elektrotechniky a informatiky Pardubické univerzity. Zúčastnilo se jí přes padesát odborníků na dětské čtení a rozvoj čtenářské gramotnosti z celé ČR. Mezi odborníky z nejpovolanějších považujeme samozřejmě také učitele pilotních škol našeho projektu. Tématem bylo, zda se dostatečně relevantně zabýváme tím, co dítě prožívá, když čte.

Meze tradice a metodiky v hudební pedagogice – 1. část, autor: Petr Drkula

Cílevědomé a systematické metody výuky mají vysokou míru efektivity ve většině oblastí vzdělávání. Je však otázkou, zda v emocionálně citlivé sféře hudebního umění nemohou být mnohdy i překážkou rozvoje a naplnění cílů hudební pedagogiky. Rozpor mezi konvenční tradicí hudební výuky a přístupy zaměřenými na přirozenou potřebu vlastního hudebního vyjádření jednotlivce je hlavním tématem tohoto příspěvku.

Zvířata kolem nás aneb Vyhledej, naměř, prezentuj, autor: Pavlína Hublová

Procvičovaným učivem projektu jsou podnebná pásma světa a živočichové, kteří se zde vyskytují. Další znalosti, které žáci v projektu rozvíjejí, vycházejí z učiva matematiky, vlastivědy a českého jazyka.

Nejvíce komentované články

Jak se stát expertem?, autor: Bořivoj Brdička

Článek se věnuje popisu změn, které souvisí s budováním schopností potřebných k dosažení úrovně experta v oborech využívajících současný technologický pokrok.

Programy na podporu informatického myšlení, autor: Milan Dvořák

Přehled volně dostupných nástrojů vhodných pro využití v rámci nové koncepce výuky ICT, která klade důraz na informatické myšlení.

Diane Ravitch a podpora amerických veřejných škol, autor: Bořivoj Brdička

Zpráva o současném vývoji amerického školství, které se vyznačuje podporou komerčních zájmů ze strany nové ministryně školství DeVos, a o boji, který proti tomu vede profesorka New York University Diane Ravitch s podporou organizace Network for Public Education.

Nejvíce zobrazované DUMy

The Little Prince, autor: Mgr. Markéta Pravdová

Interaktivní hra vhodná k zopakování minulého času v angličtině.

Počítání peněz 0–20, autor: Mgr. Vendula Dovole

Materiál je určen žákům 1. ročníku základní školy. Po vytištění, zalaminování a vystřižení vznikne 18 karet. Žáci pomocí kolíčku či „mazací“ fixy určují, která kolik peněz vidí na obrázku na levé straně. Na zadní straně je pak pro kontrolu vyznačeno hvězdičkou správné řešení. Tento materiál je určen žákům, kteří se učí počítat v oboru 0–20.

Google sites 1, autor: Mgr. Zuzana Jurajdová

Materiál Google Sites 1 je první ze série návodů, jak vytvořit web na platformě Google. Při práci s materiálem se žáci naučí založit stránky, umístit je veřejně na web, změnit jejich webovou adresu a vložit na pozadí titulní stránky obrázek. Při práci s materiálem je vhodné pracovat od první prezentace postupně dál, protože printscreeny z práce mají posloupnost jako v prezentacích (je tedy snadná kontrola výsledku a správnosti práce). Prezentace je doplněna úkoly, které žáci postupně plní, a jejich řešeními. Výsledné stránky jsou dostupné na: https://sites.google.com/site/plemenoargentinskadoga/.

Nejlépe hodnocené DUMy

RGB, skládání barev (interaktivní webová stránka), autor: Ing. Jitka Vlčková
(zároveň nejzobrazovanější DUM za měsíc květen)

Interaktivní webová stránka, skládání barev v barevném modelu RGB. Zobrazuje kód jednotlivých barev i výsledné barvy v šestnáctkové soustavě. Pro spuštění je nutné rozbalit složku a následně otevřít soubor s příponou HTML nejlépe ve webovém prohlížeči Google Chrome.

Loupež ve starožitnictví, autor: Mgr. Zdeněk Sotolář

Doplňkový text přiměřeně dlouhý i pro slabší čtenáře. Práce s textem je zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářských dovedností bez literárněvědných pojmů, s materiálem je proto možné pracovat dle potřeby v různých ročnících. Cílem materiálu je, aby se žáci v textu nejen orientovali, ale aby na text navazovala žákovská aktivita.

Venkovské osídlení, autor: Mgr. Jan Zicha

Pracovní list pro práci s textem.

Stahování členů s předložkami, autor: Mgr. Bc. Martina Čermáková

Doplňkový studijní materiál k otázce stahování určitých členů s předložkami (de, em, por, a) v portugalštině.

Nejnavštěvovanější diskuze

Vzory na přípravy pro školní družinu?

Školní inspekce – jaké máte zkušenosti?

Co obsahuje konkurz na ředitelku MŠ

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Projektové vyučování na ZŠ

Webinář inspiroval k nápadům, jak zkvalitnit výuku, přiblížit ji životní realitě, jak motivovat žáky, jak navodit ve třídě tu správnou pracovní atmosféru a dosáhnout toho, aby výuka byla aktivní, činnostní, zajímavá, vyučování se přiblížilo životní realitě, aby bavilo děti a učitele a nebylo nudou. Lektor: Mgr. Tomáš Koten.

Inspiromat pro MŠ II

Webinář byl zaměřený na prezentaci environmentálních, pohybových, dramatických a matematických činností, které jsou prakticky vyzkoušeny a lze je aplikovat do vzdělávací nabídky mateřské školy. Jedná se o činnosti, které reflektují vývojová specifika dětí předškolního věku a odpovídají věku předškolních dětí. Lektor: Mgr. Michael Novotný.

Autorské právo ve vzdělávání – co je nového?

Setkání představilo obecné zákonitosti a zaměřilo se na novinky, které přinesla loňská novela autorského zákona. Nechyběly praktické tipy, jak správně a nejjednodušeji postupovat, aby veškeré užívání autorských děl proběhlo v souladu se zákonem. Lektorka: Lucie Straková.

Slovní zásoba a jazykový cit

Webinář se věnoval pomoci žákům s rozšířením slovní zásoby a rozvojem jazykového citu. Učitelé získali praktické tipy na aktivity pro rozvoj jazykového citu a slovní zásoby při běžné výuce. Lektorka: Mgr. Petra Pšeničková, DiS.

Včelka – podpora a rozvoj čtenářských dovednost

Setkání ukázalo, jak s pomocí aplikace Včelka udělat trénink čtení pro děti ve třídě i doma motivující a zábavný. Získali jsme přehled o více než 100 cvičeních, která aplikace nabízí, včetně cvičení na techniku čtení, čtenářskou gramotnost, základy psaní nebo fonologii. Lektorka: Tereza Philippová.

Zdroj ilustrativních obrázků:

MabelAmber. Pixabay.com: [online]. [cit. 2018-06-11]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/common-daisy-daisy-flower-plant-3428086/>.

Yevhen1971. Pixabay.com:  [online]. [cit. 2018-06-11]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/umbrellas-alley-sun-shadow-3423735/>.


    hodnotil 1 uživatel

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.