Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Archiv za Říjen 2018

ONLINE SETKÁNÍ: Metody a techniky dramatické výchovy v MŠ | 24. 10. 2018 od 20:00

Standardně inspirativní setkání s Michaelem Novotným nabité praktickými náměty a inspirací pro práci s předškoláky.

Celý příspěvek »


Nej… z měsíce září

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejúspěšnějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc září.

Nejvíce zobrazované články

Těšíme se do školy, autor: Veronika Lorgerová

Tuto obsáhlou lekci lze rozdělit na více lekcí, aktivity a činnosti vás mohou provázet celým týdnem, tudíž si s dětmi můžete „hrát“ na školu celý týden. Jednotlivé činnosti a aktivity lze opakovat v podstatě každý den, či je rozdělit na více částí, umožníte si tak například výtvarný projekt vypracovávat celý týden. Snažila jsem se děti zaujmout hrou na školu způsobem, aby si školu oblíbily a těšily se, až započne školní docházka. Dbala jsem při realizaci na školní atmosféru – děti se hlásí, když něco chtějí říct apod.

Skřítek Podzimníček, autor: Veronika Lorgerová

V této lekci jsem využila našeho krásného podzimního období, které je plné barev, deště, větru a podzimních tvorečků. Hlavním hrdinou je skřítek Podzimníček, který nás lekcí provází jak dramatickými, tak výtvarnými činnostmi/aktivitami. Bylo by na škodu nevyužít přírodních materiálů, které se nám nabízí právě v tomto období. Lekce je vhodná pro všechny věkové kategorie předškolního a mladšího školního věku. Kromě aktivit s metodikou dramatické výchovy se dají realizovat všechny aktivity s mladšími dětmi.

Evropský rámec digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu, autor: Ondřej Neumajer, spoluautor: Daniela Růžičková, Bořivoj Brdička

Zpráva o publikování českého překladu evropského dokumentu popisujícího digitální kompetence pedagogů, jehož součástí jsou i standardy, které mohou být použity k sebehodnocení a budou mít vliv na definování profilu uchazečů o učitelské povolání.

Nejlépe hodnocené články

Oborově vzdělávací téma „Teplá a studená fronta“, autor: Jaroslav Vávra

Stav a dynamika atmosféry v oblasti polární fronty nad Evropou, to jsou rychlé změny počasí, které nastávají při přechodu teplé nebo studené fronty v tlakové níži (angl. wave cyclone) (Strahler & Strahler, 1996, s. 138). Studená a teplá fronta se liší svými charakteristikami (rychlost větru, intenzita srážek, rychlost a doba trvání přechodu přes sledovanou oblast, změna teploty). Frontální vlna (tlaková níže na polární frontě) je meteorologický jev, kterému se nedá ve střední Evropě uniknout a je součástí každodenního života lidí v této části Evropy.

Tento článek tvoří tři texty: 1) Oborově vzdělávací obsah; 2) Myšlenková/koncepční mapa tématu a rešerše učebnic a 3) Analýza kazuistiky a hospitační videostudie v pedagogickém kontextu. Použitá literatura je na konci třetího textu.

Dobrodružství prcka Loriho 1, autor: Veronika Lorgerová

Lekci jsem postavila na příběhu, který jsem sama vymyslela. Příběh jsem napsala také jako motivaci. Protože aktivity a činnosti pod ním jsou motivovány právě tímto příběhem. Jsou zde dramatické, tělovýchovné i výtvarné činnosti. Připojila jsem také přílohu.

Tradiční lidový instrumentář v hudební výchově – 2. část, autor: Petr Drkula

Příspěvek navrhuje možnosti zapojení hudebních nástrojů tradiční lidové hudby, které vycházejí z kořenů národní folklórní tradice a které jsou k tomuto účelu příhodné i svým technickým uzpůsobením, do hudební výchovy.

Nejvíce zobrazované DUMy

Kartičky český jazyk, autor: Aneta Zemanová

Materiál obsahuje 80 kartiček na český jazyk. Kartičky obsahují učivo 3. ročníku ZŠ. Děti mohou karty sbírat, soutěžit se správnými odpověďmi, sbírat body za správné odpovědi a soutěžit v družstvech. V neposlední řadě mohou karty sloužit na společné i samostatné opakování, případně jako zadání opakovacího testu a cvičení.

Puzzle – celá čísla, autor: Rostislav Solovský

Jednoduchá úloha na procvičení sčítání a odčítání celých čísel. Vytvořeno v programu Formulator Tarsia.

Logická hradla OR – XNOR (interaktivní webová stránka), autor: Ing. Jitka Vlčková

Logická hradla OR – XNOR, interaktivní webová stránka. Logická hradla (logické členy) OR, NOR, AND, NAND, XOR, XNOR reagující na vstupy. Pro spuštění je nutné rozbalit složku a následně otevřít soubor s příponou HTML, nejlépe ve webovém prohlížeči Google Chrome.

Nejlépe hodnocené DUMy

Budoucí těžba lithia v ČR, autor: Petr Tišl

Pracovní list je využitelný především ve výuce geografie nebo geologie. Žáky je možné rozdělit do skupin. Mohou pracovat postupně na všech úkolech nebo je možné úkoly do skupin rozdělit a poté každá skupina informuje ostatní o výsledcích své práce. Učitel práci především koriguje a pomáhá skupinám a je moderátorem diskusí. Formuluje závěry s diskusí do krátkých zápisů.

Dny v týdnu, měsíce, autor: Mgr. Bc. Martina Čermáková

Doplňkový učební materiál na procvičení slovní zásoby týkající se dnů v týdnu a měsíců v portugalštině.

2. světová válka, autor: Mgr. Ivana Pekárková

Učební materiál je určený k procvičování a opakování. Je vhodný pro jednotlivce, dvojice nebo skupiny. Součástí materiálu jsou pracovní listy včetně řešení pro vyučující, domina a skládačky.

Nejnavštěvovanější diskuze

Hra na naučení jmen

Počty dětí a učitelek

Třídnické hodiny

Školní inspekce – jaké máte zkušenosti?

Začínající učitelka v MŠ

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Líný učitel ve výuce

Kdo by nechtěl být nejlepším učitelem ve škole s poloviční námahou? Webinář prezentoval pedagogům, jak kvalitně vzdělávat, a přitom zbytečně neztrácet energii. Líný učitel se při realizaci správné vzdělávací filozofie – s využitím psychologie, dobré didaktiky a vhodného osobního managementu – může stát hvězdou sborovny, a ještě mu při tom stačí pracovat nejméně ze všech. Lektor: Robert Čapek.

Ozoboti napříč předměty

Setkání prezentuje možnosti využití malých robůtků Ozobot ve výuce od úplného začátku až po složitější aktivity. Zároveň může sloužit jako inspirace pro učitele různých předmětů. Na online setkání jsme si ukázali jak práci s Ozobotem bez počítače, tak s počítačem nebo tabletem. Součástí prezentace jsou i odkazy na zajímavé webové stránky či online aplikace. Lektor: Eva Fanfulová

Khan Academy v češtině: využití nástrojů nového webu

Cílem webináře bylo seznámit pedagogy s novou platformou Khan Academy Czech https://cs.khanacademy.org, která byla spuštěna v letošním červnu, vysvětlit rozdíl mezi dvěma stávajícími platformami Khanova škola a Khan Academy Czech, představit možné nástroje této platformy, které učitelé mohou využít ve výuce, seznámit pedagogy s technikou natáčení výukových videí. Setkání je určeno učitelům prvního i druhého stupně základních škol, učitelům středních škol, vedení škol, rodičům, kteří se chtějí seznámit s Khan Academy. Lektor: Petra Jirůtková

Vzdělávání žáků s SVP I.

Pedagogičtí pracovníci získají přehled možností a povinností při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v současné době. Vše za pomoci příkladů z praxe. Seznámí se s tím, co znamená pojem: „žák uvedený v §16 / odst. 9 školského zákona“. Setkání je určeno učitelům, asistentům pedagoga základních a středních škol, ředitelům základních a středních škol. Lektor: Jiří Merta

Zdroj ilustrativních obrázků:

stux. Pixabay.com: [online]. [cit. 2018-10-15]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/back-to-school-school-enrollment-2628012/>.

valiunic. Pixabay.com: [online]. [cit. 2018-10-15]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/fall-autumn-red-season-woods-nature-leav-1072821/>.


ONLINE SETKÁNÍ: Moderní aplikace ve Windows | 17. 10. 2018 od 20:00

Máte ve škole tablety s Windows? Pak pro vás bude jistě užitečné setkání s Miroslavem Kotlasem, který nám ukáže, jak lze jednoduše pracovat s Windows Store a jak najít ty nejužitečnější aplikace do výuky.

Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Tvorba 3D objektů jednoduše | 10. 10. 2018 od 20:00

Bylo pro vás příjemným překvapením setkání s Evou Fanfulovou a jejími Ozoboty? Pak si nenechte ujít webinář o 3D tisku!

Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Svobodný software ve výuce i mimo ni | 4. 10. 2018 od 20:00

Opět po nějakém čase máme možnost setkat se s Vlastimilem Ottem, který nás provede průřezem přínosných aplikací využitelných ve vzdělávání.

Celý příspěvek »