Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Archiv za Listopad 2018

ONLINE SETKÁNÍ: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. | 6. 12. 2018 od 20:00

Máte nebo budete mít ve škole žáka vyžadujícího zvláštní péči? Potřebujete mít základní přehled o tom, jak s žákem pracovat nebo jak mu přizpůsobit podmínky ve třídě? Vše důležité vám již podruhé předá Mgr. Jiří Merta.

Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Rozvíjení digitální gramotnosti nejen v češtině | 28. 11. 2018 od 20:00

Informační technologie a český jazyk – lze tyto dva předměty spojit do jednoho fungujícího celku? Odpověď najdeme spolu s lektorkou Ludmilou Kovaříkovou, učitelkou českého jazyka na 2. stupni ZŠ a členkou GEG (Google Education Group) ČR.

Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Výuka v projektech na 1. stupni ZŠ | 22. 11. 2018 od 20:00

Inovativní český vzdělávací koncept Škola Můj Projekt nabízí dětem smysluplné vzdělávání, pedagogům profesní i osobní rozvoj a vedení škol komplexní podporu na cestě ke kvalitě. Integruje vyučovací předměty do tematických celků a nabízí výuku v projektech podle originální metodiky projektového řízení. Spoluzakladatelka konceptu Andrea Vedralová se s námi podělí o inspiraci a tipy ze zákulisí tohoto počinu.

Celý příspěvek »


Nej… z měsíce října

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejúspěšnějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc říjen.

Nejvíce zobrazované články

Český občan bez znalosti češtiny v základní škole – část 1, autor: Eva Popelková, spoluautor: Mgr. Alice Kourkzi

Školy hledají způsoby, jak si poradit s výukou žáků s nedostatečnou znalostí češtiny. Kromě žáků-cizinců přibývají i děti s českým státním občanstvím, kteří se vrací ze zahraničí s nulovou nebo velmi omezenou znalostí češtiny – tzv. OMJ (žáci s odlišným mateřským jazykem). Seriál článků dokumentuje na příkladu konkrétního žáka integraci do základní školy. Zaměřuje se na nastavení plánu pedagogické podpory (PLPP), nastavení individuálního vzdělávacího plánu (IVP) a je doplněn o příklady konkrétních metod, obsahu a organizace výuky.

Červená karkulka, autor: Veronika Lorgerová

Lekce na jeden až dva dny v MŠ či dva vyučovací dny na ZŠ, nebo lze také využít ve volnočasové organizaci – například v družině. Veškeré aktivity i činnosti jsou motivovány pohádkou o Červené karkulce. Naleznete zde tv, vv i dv výchovu. Aktivity lze použít i samostatně nebo na přeskáčku, jelikož na sebe nenavazují.

Rozvíjíme čtenářské dovednosti, autor: Mgr. Jana Čadová

Článek vznikl jako reflexe konference NÚV ke čtenářské dovednosti – jaro 2018.

Bramborový den, autor: Pavlína Hublová

Podzimní polodenní tematické vyučování s tématem brambor – počítání s bramborami a pohybové aktivity v prvním pololetí 1. ročníku ZŠ.

Nejvíce komentované články

Standardy kolem digitálního vzdělávání, autor: Ondřej Neumajer

Přehled existujících doporučení spojených se zaváděním digitálních forem vzdělávání, který všem zájemcům významným způsobem usnadní orientaci a hledání, budou-li některý dokument potřebovat.

Co je In a co Out podle ISTE, autor: Bořivoj Brdička

Jak vzdělávací technologie ovlivňují výuku z pohledu pedagoga. Nová zpráva ISTE (International Society for Technology in Education).

Příběhy několika vězeňkyň. Léta padesátá. Léta šedesátá, autor: Marcela Svejkovská

Žáci se na základě vzpomínek a dokumentárních filmů seznámí s nelehkými životními osudy několika politických vězeňkyň. Diskutují o tom, proč nebyl za jejich týrání nikdo potrestán.

Nejvíce zobrazované DUMy

Kvíz – Česká republika, autor: Zdeněk Hanzelín

Publikace umožňuje žákům určit na slepé mapě kraje v ČR. Pomocí fotografií žáci poznají některé památky krajských měst. Na kvízové otázky mohou odpovídat ze dvou možných variant.

Pexeso – vyjmenovaná slova, autor: Aneta Zemanová

Materiál obsahuje kompletní pexeso na vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, V. Vždy k sobě pasují dvě kartičky, jedno vyjmenované slovo a k němu slovo příbuzné. Karty je dobré zalaminovat a zvýšit tak jejich životnost.

Zeměpisný kvíz – Evropa, autor: Zdeněk Hanzelín

Publikace umožňuje žákům určit na slepé mapě státy sousedící s ČR. Přiřazují vlajky ke státům. Určují hlavní města některých evropských států a určují pořadí podle rozlohy. K jednotlivým státům přiřazují jejich měny. Na kvízové otázky odpovídají ze dvou možných variant.

Nejlépe hodnocené DUMy

Negatie in het Nederlands, autor: Mgr Hana Hrochová

Pracovní list k osvojení a procvičení všech forem negací v nizozemštině. Vychází se z textu písně, v níž se negace vyskytují, a následně je uveden přehled a cvičení k různým formám negace.

1. světová válka, 1. republika, autor: Mgr. Ivana Pekárková

Učební materiál je určený k procvičování a opakování. Je vhodný pro jednotlivce, dvojice nebo skupiny. Součástí materiálu jsou pracovní listy včetně řešení pro vyučující, domina a skládačky.

Odkud pochází oblečení, autor: Petr Tišl

Pracovní list k malému třídnímu projektu. Zařadit ho lze jak při výuce hospodářství (průmysl, textilní průmysl, cena práce, doprava), tak při výuce regionální geografie Asie. Časově zabere typicky dvě vyučovací hodiny. První je věnována termínům, diskusi, sběru a souhrnu dat a jejich přepočtu na procenta. Následuje domácí příprava spočívající v kreslení grafů (je možné i v hodině – zabere to zhruba dalších 20 minut). Další hodina je věnována diskusi a formulaci výsledků.

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Svobodný software ve výuce i mimo ni

V průběhu webináře jsme si představili software s volnou licencí, který je užitečný do výuky, nebo pro osobní využití učitelem. Zabrousili jsme do komunikačních nástrojů, multimédií, seznámili se s robotem, podívali se do vesmíru a ukázali si, jak ztvárnit kreativní nápady. Lektor Mgr. Vlastimil Ott.

Tvorba 3D objektů jednoduše

Setkání prezentovalo možnosti využití tištěných 3D modelů ve výuce. Ukázali jsme si možnosti získávání 3D modelů – jak využitím hotových modelů, tak vlastní tvorbou modelu v jednoduchém online prostředí. Online setkání může sloužit jako inspirace k využití 3D modelů pro učitele různých předmětů. Součástí prezentace byly i odkazy na zajímavé webové stránky s tématikou 3D modelů a jejich tisku. Lektorka Eva Fanfulová.

Moderní aplikace ve Windows

Cíle setkání: seznámit se s možností využití moderních aplikací v operačním systému Windows 10, představit si vestavěné aplikace přímo ve Windows a jejich praktické využití v konkrétních hodinách, naučit se pracovat s Windows Store. Lektor Mgr. Miroslav Kotlas.

Metody a techniky dramatické výchovy v MŠ

Online setkání bylo zaměřeno na prezentaci konkrétních her a činností napříč dramatickými metodami tak, jak mají být vhodně aplikovány do dramatické lekce v mateřské škole. Byly prezentovány například průpravné hry a cvičení, které je vhodné zařadit na úvod dramatické lekce, nebo také dramatizace, improvizace, smyslové hry či pantomima. Lektor Mgr. Michael Novotný.

Zdroj ilustrativních obrázků:

Sabrina_Ripke_Fotografie. Pixabay.com: [online]. [cit. 2018-11-15]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/pumpkin-vegetables-autumn-1768857/>.

Couleur. Pixabay.com:  [online]. [cit. 2018-11-15]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/fall-foliage-leaves-bright-color-3736055/>.


ONLINE SETKÁNÍ: Třída – od jednotlivce k třídnímu kolektivu | 15. 11. 2018 od 20:00

Jak vytvořit „ten správný“ třídní kolektiv a jaké možnosti máme k jeho stmelení? Je vhodné používat diagnostiku pozic v kolektivu třídy a v jaké formě? Lektorka Marika Kropíková vás provede úskalími práce se skupinou i jednotlivci.

Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Genderově podmíněné násilí | 8. 11. 2018 od 20:00

Víte, jak mluvit s žáky a studenty o násilí, jaké aktivity v hodinách využít a s kým je možno v případě potřeby spolupracovat? Tým lektorek Kristýna Pešáková, Lucie Čechovská a Eva Bartáková vám vše podstatné sdělí prostřednictvím prvního webináře ze seriálu věnovaného genderové rovnosti.

Celý příspěvek »