Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Nej… z měsíce prosince

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejúspěšnějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc prosinec.

Nejvíce zobrazované články

Vzdělávání bez předsudků, autor: Jan Konopásek

Začleňování dětí se speciálními potřebami ve vzdělávání se stává novým standardem. Zamýšlím se nad touto problematikou, která se postupně zabudovává do způsobu výuky na našich základních školách.

Může pomoci úprava typografie žákovi s dyslexií na cestě ke čtenářské gramotnosti?, autor: PhDr. Kamila Balharová

Dyslexie je postižení, které při prvním pohledu na člověka není vidět, a které ho provází celým životem. To mnohdy znesnadňuje porozumění okolí tomu, že kolega v zaměstnání nebo žák nenaplňuje očekávání svého okolí. Je důležité vědět, proč to tak je, a že s tím i my, učitelé můžeme pracovat.

Navigátorka Beth Holland, autor: Bořivoj Brdička

Zpráva o velmi zajímavé osobnosti, která má skvělý přehled o tom, jak vzdělávací technologie ovlivňují výukové postupy. Její sledování pro nás může být značně přínosné.

Teorie relativity na základní škole?, autor: Zdeněk Hromádka

Článek se zabývá tématem, do jaké míry je možné aplikovat některé aspekty speciální teorie relativity na základní škole. Ukazuje, že některé fyzikální vztahy ze speciální teorie relativity, které se zdají příliš komplikované pro účely fyziky na základní škole, mohou být zajímavým materiálem pro procvičování algebraických operací v základoškolské matematice.

Nejvíce komentované články

Kam se přesunuje naše inteligence?, autor: Bořivoj Brdička

Zpráva o výsledcích práce profesorky University College London, Institute of Education Rose Luckin, která se věnuje využití umělé inteligence ve vzdělávání a popisuje přicházející revoluci ve využití technologií. Vyzývá učitele, vývojáře a výzkumníky ke spolupráci.

Využití mobilních zařízení na táboře, autor: Jan Šindelář

Mobilní zařízení se v dnešní době dostávají do popředí a mladí „táborníci“ s nimi umí neuvěřitelné věci. Mobilní zařízení však lze využít i prospěšně. V tomto příspěvku nalezneme „ochutnávku“ aplikací, které jsou na táboře využitelné.

Aktivity s kartičkami – důležité dny, autor: Pavlína Hublová

Státní (a jiné) svátky, významné dny – tři náměty na výuku i procvičení v hodinách vlastivědy. Kartičky obsahují data a popisky důležitých dnů z kalendáře.

Nejvíce zobrazované DUMy

Oblasti světového rybolovu, autor: Petr Tišl

Materiál je určený pro využití ve výuce geografie hospodářství na základní škole, ale dle mých zkušeností ho lze využít i v nižších ročnících školy střední. Primárním geografickým cílem je vyhodnocení nejvýznamnějších světových oblastí rybolovu za využití získaných a statisticky zpracovaných dat. Sekundárním cílem je uvědomit si ekologické důsledky nadměrného rybolovu (značná geografická vzdálenost oblastí lovu, nešetrné metody lovu). Dále jsou žáci vedeni k jednoduchému shromáždění, třídění a prezentaci dat ve formě jednoduchého grafu. Skupinová práce a nutnost komunikace mezi skupinami při závěrečném shrnutí rozvíjí schopnost kooperace. V neposlední řadě se materiál snaží žáky vést i k pečlivějšímu sledování etiket výrobků, a tím i možnosti odpovědnějšího spotřebitelského chování.

Google Sites 10, autor: Mgr. Zuzana Jurajdová

Materiál Google Sites 10 je desátý ze série návodů, jak vytvořit web na platformě Google. Při práci s materiálem žáci navazují na předchozí materiál. Naučí se změnit favicon (malá ikonka na liště webu), přidat měnící se obrázek gif. Při práci s materiálem je vhodné pracovat od první prezentace postupně dál, protože printscreeny z práce mají posloupnost jako v prezentacích (je tedy snadná kontrola výsledku a správnosti práce). Prezentace je doplněna úkoly, které žáci postupně plní, a jejich řešeními. Výsledné stránky jsou dostupné na: https://sites.google.com/site/argentinskadoga2/.

Nejlépe hodnocené DUMy

Demografie v souvislostech I., autor: Petr Tišl

Materiál slouží jako doplnění a praktické cvičení k tématu demografie. Žáci si upevní teoretické poznatky získané při výkladu o základních termínech a teoriích o vývoji světové populace. Prakticky se naučí vypočítat a alespoň částečně interpretovat index stáří populace na modelových příkladech několika států, které zároveň přiřazují do fází demografické revoluce. Je vhodné pracovat v menších skupinkách dle potřeb a pokynů učitele.

Italská gramatika IV – postavení osobních zájmen, ci a ne ve větě, autor: Šimon Daníček

Tato kapitola se zabývá postavením osobních zájmen, jakož i slovíček ci a ne v italské větě.

Nejnavštěvovanější diskuze

Vánoční besídky

Jak citovat RVP ZV

Čtenářský deník

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II.

Pedagogičtí pracovníci získají přehledné informace o vybraných podpůrných opatřeních. Zároveň se seznámí s možnostmi jejich využití v pedagogické praxi. Lektor: Mgr. Jiří Merta. Předchozí webinář naleznete zde: https://audiovideo.rvp.cz/video/4144/ONLINE-SETKANI-VZDELAVANI-ZAKU-S-SVP-I.html.

Zdroj ilustrativních obrázků:

Manuela.. Openclipart.org: Snowflakes – path comparision [online]. 2018-12-11 [cit. 2019-01-16]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://openclipart.org/detail/311546/Snowflakes%20-%20path%20comparision>.

Jason. Wikimedia.org: Snowman-20100106 [online]. 2010-12-19 [cit. 2019-01-16]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 na WWW: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Snowman-20100106.jpg>.


    hodnotil 1 uživatel

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.