Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Nej… z měsíce února

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejzajímavějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc únor.

To nejzajímavější z modulu Články

Mladší děti v MŠ – předčtenářská a předmatematická gramotnost, autor: Petra Pšeničková

Článek nabízí učitelům MŠ aktivity pro mladší děti. Děti budou skládat puzzle, hrát stínovanou i kelímkové pexeso. Rozmotají klubíčka vlny, posílí sluchovou paměť, seznámí se s aktivitou Člověče, nezlob se.

Na Spomocníkovi se zajímavými lidmi o technologiích a vzdělávání – díl 1.: Bořivoj Brdička, autor: Jaroslav Mašek

Asi jste se s nimi už někdy setkali – na konferencích, workshopech, webinářích, letních školách, nebo pravidelně čtete jejich články, příspěvky v komunitách, sledujete jejich YouTube kanál, Twitter či Instagram. V tomto seriálu je poznáme trochu jinak. V krátkém rozhovoru poodhalíme jejich pohled na technologie a vzdělávání, a možná se dozvíme i něco o nich samotných.

Nahrávání hudby na různých platformách, autor: Mgr. Karel Šimeček

Tento článek pojednává o vybraných online, mobilních a desktopových aplikacích pro úpravu zvuku zaměřených zejména na nahrávání a střih hudby. Hlavním cílem je tedy stručně popsat a recenzovat vybrané aplikace pro použití ve výuce.

Asistenti pedagoga pod vedením koordinátora inkluze I., autor: Mgr. Lada Flachsová

Poslední dobou zažívá každá škola velký nárůst asistentů pedagoga. Škola od školy a ředitel od ředitele mají různý pohled na práci asistentů pedagoga. Aby mohla fungovat spolupráce mezi vyučujícími a kvalitní vedení asistovaných žáků, je třeba mít nastavená jasná pravidla. Vzhledem k množství asistentů na naší škole jsme přistoupili k zavedení funkce koordinátora inkluze, který asistenty pedagoga v jejich práci profesionálně vede.

Třída budoucnosti jako koncept práce s prostorem ve třídě, autor: Ondřej Neumajer

Článek vysvětluje souvislosti inovace školního prostředí nejen z pohledu prostorového uspořádání třídy. Věnuje pozornost též pedagogickým souvislostem.

Procházka Prahou. Několik zastavení k moderním dějinám, autor: Marcela Svejkovská

V článku popisuji vycházku po několika pražských místech spjatých s moderními dějinami. Realizovala jsem ji s tercií a kvartou víceletého gymnázia, kdy studenti provázeli studenty. Protože jsme se tematicky dotkli obou totalit, hlavním pedagogickým očekáváním pro mne bylo to, zda si mladí lidé uvědomili, jak křehká, vzácná a nesamozřejmá je svoboda.

To nejzajímavější z modulu DUM

Výroba elektrické energie ve světě, autor: Mgr. Jan Zicha

Interaktivní prezentace s úkoly pro práci s internetovými zdroji. Přílohou je pracovní list.

Bulharský program – Inspirace hlaholice, autor: MgA Sevdalina Kovářová Kostadinova

Bulharský program Inspirace hlaholice přiblíží žákům nejen Bulharsko a bulharskou azbuku, ale také svět starých Slovanů. Připomene svatého Cyrila a Metoděje a písmo hlaholici, které Cyril vytvořil. Poslechnete si bajku Orel, havran a pastýř a pak si ji přečtete v češtině. V praktické části si můžete vybrat z několika kreativních dílen souvisejících s Bulharskem, které jsou přizpůsobené pro mladší i starší žáky. Doplňující on-line kvíz Co víš o Bulharsku?, on-line kvíz Falešní přátelé – bulharština, namluvené texty v bulharštině a video návody pro dílny najdete na tomto odkazu.

Sopky v Google Earth, autor: Mgr. Markéta Pravdová

Děti postupně navštíví deset vybraných světových vulkánů. Mohou si o nich přečíst zajímavé informace a zároveň se seznámit s prostředím programu Google Earth. Tento soubor aktivit je určen žákům 6. ročníku.

Sudoku – rovnice, autor: Mgr. Radomír Macháň

Procvičování řešení lineárních rovnic prostřednictvím řešení Sudoku. Rozvoj logického myšlení.

Honba za pokladem – celá čísla, autor: RNDr. Jitka Rambousková

Hra s QR kódy je určená na závěrečné opakování a procvičování celých čísel. Žáci pomocí výpočtů luští tajenku.

Princip hydrauliky, autor: Zdeněk Hanzelín

Publikace interaktivní formou vysvětluje princip hydrauliky. Součástí publikace jsou praktické příklady. Vyučující se tak přesvědčí, že žáci látku pochopili.

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

ONLINE SETKÁNÍ: Mapy učebního pokroku klíčových kompetencí ve výuce ZŠ

Jak rozvíjet klíčové kompetence ve výuce? Co jsou to mapy učebního pokroku klíčových kompetencí? Jak učitelům a žákům pomáhají mapy učebního pokroku přímo ve výuce? Jak využívat mapy učebního pokroku v různých formách výuky? Nejen na tyto otázky odpovídala lektorka Mgr. Andrea Vedralová.

ONLINE SETKÁNÍ: Pohybové činnosti v mateřské škole

Lektor Mgr. Michael Novotný představil účastníkům zásobník praktických pohybových her a činností, které jsou ověřeny v praxi a lze je začlenit do vzdělávací nabídky v mateřské škole. Inspiraci získaly učitelky mateřských škol, 1. stupně základních škol, vychovatelé v dětských zařízeních a pedagogové volného času.

ONLINE SETKÁNÍ: Pokusné ověřování občanského vzdělávání ve školách

Setkání prezentovalo zjištění a doporučení vzešlá z Pokusného ověřování systémové podpory občanského vzdělávání na školách. Zaměřilo se na metodiku pro zavádění a stabilizaci žákovských parlamentů na školách a představilo možné činnosti a aktivity pro učitele, kteří se ve školách chtějí věnovat občanskému vzdělávání. Lektoři: Terezie Vávrová a Tomáš Hazlbauer.

ONLINE SETKÁNÍ: Model E-U-R v praxi, rozvoj kreativity

Lektorka Ing. Lenka Skoupá seznámila pedagogy s možnostmi využití výukového modelu E-U-R a s možnými metodami jeho jednotlivých fází. Také shrnula výukový model na praktické ukázce výukové hodiny.

ONLINE SETKÁNÍ: Genderově citlivý přístup k dětem v mateřských školách – ukázky praktických aktivit

Setkání prezentovalo možnosti, jak pracovat s předškolními dětmi citlivě a s ohledem na jejich jedinečnost, nezávisle na tom, zda jsou dívkou či chlapcem. Představilo aktivity vyvinuté sdružením NESEHNUTÍ pro práci s dětmi v mateřských školách, stejně jako zahraniční genderově citlivé knížky a pohádky pro děti. Lektorky Mgr. Kristýna Pešáková, Ph.D., Mgr. Lucie Čechovská.

ONLINE SETKÁNÍ: Matematická gramotnost v předškolním vzdělávání

Lektorka RNDr. Hana Lišková poukázala na konkrétní podobu rozvíjení jednotlivých složek matematické gramotnosti z pohledu dětí předškolního věku. Součástí prezentace byly náměty na konkrétní činnosti a aktivity, které mohou být inspirací pro praxi předškolních pedagogů.

Zdroj ilustrativních obrázků:

THOMAS, Angela. flickr.com: Studying Visual Literacy [online]. 2009-05-09 [cit. 2019-03-14]. Dostupný pod licencí CC-BY na WWW: <https://www.flickr.com/photos/anyaka/3513962577/>.

DEWAARD, Helen. flickr.com: Taxonomies of Literacies [online]. 2019-03-03 [cit. 2019-03-14]. Dostupný pod licencí CC-BY na WWW: <https://www.flickr.com/photos/143825674@N02/40304480503/>.


    hodnotil 1 uživatel

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.