Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Nej… z měsíce března

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejzajímavějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc březen.

To nejzajímavější z modulu Články

Hodnocení žáků-cizinců na ZŠ Curie, autor: Jana Andrle, spoluautor: Mgr. Alice Kourkzi

Na Základní škole náměstí Curieových v Praze se vzdělává velké množství žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Škola vypracovala vlastní systém vzdělávání, jehož důležitou součástí je i hodnocení. Článek popisuje, jak je hodnocení ukotveno v ŠVP, jak jsou žáci hodnoceni průběžně i na vysvědčení. Vše je doplněno o praktické ukázky.

Co si koupím v „rohlíkářství“?, autor: PhDr. Hana Havlínová, Ph.D., spoluautor: Daniela Pavlová

Předkládaný text popisuje aktivitu navrženou pro žáky 1.–3. ročníku základní školy s cílem procvičit dovednost čtení, a které zároveň bude motivovat žáky k dalšímu prohlubování této dovednosti. Zároveň ukazuje možné využití potenciálu vzdělávacího obsahu Českého jazyka a literatury k rozvíjení nejen čtenářské, ale i digitální gramotnosti. Aktivita byla upravena a realizována podle podmínek větší městské školy a ukazuje, jak lze jednoduše modifikovat téma pro potřeby žáků na konkrétní škole.

Angličtina: Proč je důležité učit správně, tedy mnohdy jinak?, autor: Sylvie Doláková

Článek navazuje na předchozí příspěvek Angličtina: Proč je důležité začít včas? Tentokrát se zaměříme na odpovědi otázky, proč výuka angličtiny nepřináší žádoucí výsledky.

Environmentální vzdělávání a výuka venku, autor: Zdeněk Hromádka

Článek reflektuje současný trend v oblasti environmentálního vzdělávání „učení venku“. Po teoretickém úvodu seznamuje čtenáře s některými prvky učení venku, a to na základě zkušeností z praxe.

Digitální wellbeing na Future Learn, autor: Bořivoj Brdička

Zpráva o MOOC kurzu Digital Wellbeing vedeném Susan Halfpenny z University of York, který byl volně dostupný prostřednictvím Future Learn.

Na Spomocníkovi – díl 3.: Ondřej Neumajer, autor: Jaroslav Mašek

Asi jste se s nimi už někdy setkali – na konferencích, workshopech, webinářích, letních školách, nebo pravidelně čtete jejich články, příspěvky v komunitách, sledujete jejich YouTube kanál, Twitter či Instagram. V tomto seriálu je poznáme trochu jinak. V krátkém rozhovoru poodhalíme jejich pohled na technologie a vzdělávání, a možná se dozvíme i něco o nich samotných.

To nejzajímavější z modulu DUM

Lesní hospodářství, autor: Mgr. Jan Zicha

Interaktivní prezentace s úkoly pro aktivní práci. Přílohou je pracovní list.

Pranostiky, autor: Mgr. Vendula Dovole

Materiál je určen žákům 2. a 3. ročníku základní školy. Po vytištění, zalaminování a vystřižení vznikne 10 karet. Žáci pomocí kolíčku či „mazací“ fixy určují, která ze tří vět nejlépe vystihuje význam pranostiky uvedené na hlavním poli (pro lepší porozumění jsou všechny pranostiky doplněny obrázkem). Na zadní straně je pak pro kontrolu vyznačeno správné řešení (spodní řádek je třeba před zalaminováním ohnout na zadní stranu karty).

Logická řada – výrazy, autor: Mgr. Radomír Macháň

Materiál k procvičování úprav výrazů, včetně tříbení logického myšlení a doplnění logické řady. Základy programování, práce s Ozobotem.

Čtení s porozuměním – Houby, autor: Mgr. Vendula Dovole

Materiál obsahuje text týkající se sběru hub a následné úkoly, které prověřují porozumění textu. Materiál je součástí ucelené řady.

Honba za pokladem – rovnice, autor: RNDr. Jitka Rambousková

Hra je určena k procvičovaní lineárních rovnic. Žáci řeší sadu příkladů schovaných v QR kódu a podle výsledků luští tajenku.

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Rozvoj digitální gramotnosti pro 2. stupeň ZŠ

Praktické příklady rozvíjení digitální gramotnosti na 2. stupni ZŠ napříč předměty. Na jednotlivých aktivitách vysvětlujeme, jakým způsobem je rozvíjena digitální gramotnost, která její tematická oblast, případně který očekávaný výsledek učení. Lektorky: Eva Fanfulová, Markéta Čonková.

Čtenářská gramotnost – osvobozování mladého čtenáře (námořníka)

Seznámení s materiálem projektu PPUČ Očekávané výsledky učení v čtenářské gramotnosti. Účastníci jsou provedeni jednotlivými OVU pro druhý stupeň ZŠ za metodické podpory dostupné na Metodickém portálu RVP.CZ. Lektor: Petr Koubek.

Rozvoj digitální gramotnosti pro 1. stupeň ZŠ

Praktické příklady rozvíjení digitální gramotnosti na 1. stupni ZŠ napříč předměty. Na jednotlivých aktivitách vysvětlujeme, jakým způsobem je rozvíjena digitální gramotnost, která její tematická oblast, případně který očekávaný výsledek učení. Lektorky: Eva Fanfulová, Markéta Čonková.

Moderní aplikace ve Windows II

Možnosti nákupu aplikací jednotlivcem i školou a podíváme se na celou řadu dalších aplikací. Setkání je určeno všem, kteří využívají PC nebo tablet s operačním systémem Windows 10 a chtějí svou výuku obohatit o nové možnosti. Lektor: Miroslav Kotlas.

Rozvoj informatického myšlení s využitím robotických hraček

Praktické příklady rozvíjení informatického myšlení v mateřské škole a na 1. stupni, představení 3 druhů robotických pomůcek včetně věkového doporučení, odkazy na vznikající materiály pro podporu rozvoje informatického myšlení. Lektorka Eva Fanfulová.

Zdroj ilustrativních obrázků:

Missvain. Wikimedia.org: Goodlife Cafe and Bakery – Aug 2018 – Stierch [online]. 2019-02-10 [cit. 2019-04-15]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 na WWW: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Goodlife_Cafe_and_Bakery_-_Aug_2018_-_Stierch.jpg>.

    hodnotil 1 uživatel

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.