Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Nej… z měsíce dubna

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejzajímavějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc duben.

To nejzajímavější z modulu Články

Prázdninová školka s dvouleťáky – Křemílek a Vochomůrka, autor: Petra Pšeničková

Příspěvek nabízí aktivity pro práci učitelů s dvouletými dětmi. Aktivity jsou rozdělené na ranní tvořivou činnost, didaktickou část, případně venkovní činnost. Vše propojuje téma Křemílka a Vochomůrky. Na děti čeká pařezový háj, vaření šípkového čaje, vyrábění draka, kalhotová provlékačka nebo sázení semínek.

Dyslektici v mateřinkách?, autor: Sylvie Doláková

Jsou nebo nejsou? Docela by se mohlo zdát, že tento problém se předškolních dětí netýká. Porucha učení zvaná dyslexie je častým projevem špatných výsledků ve školní práci dětí.

5 největších výzev školství podle CoSN, autor: Bořivoj Brdička

Článek přináší informaci o zprávě amerického sdružení Consortium for School Networking, která popisuje největší překážky, které bude školství v budoucnosti řešit v souvislosti se vzdělávacími technologiemi.

Základní informace o projektu na podporu demokracie ve školách, autor: Mgr. Alena Hesová

Tento text je úvodním článkem seriálu o tom, jak podporovat demokracii na školách. Příspěvek krátce popisuje projekt Pokusné ověřování občanského vzdělávání – co to bylo, jaký byl smysl a jaké typy výstupů vznikly. Na příspěvek navazují další články, které se věnují praktickým a ověřeným tipům pro fungování žákovských parlamentů a dalším možnostem, jak realizovat občanské vzdělávání na školách.

Práce v programu malování, autor: Jan Šindelář

V příspěvku se čtenář dovídá informace, jak pracuji s žáky v programu malování v rámci informačních a komunikačních technologií. Dále zde může čtenář získat inspiraci, co lze v programu malování vytvářet a jak jej využít i v jiných předmětech, např. ve výtvarné výchově.

To nejzajímavější z modulu DUM

Procvičování minulého času prostého – lodě a domino, autor: Mgr. Bc. Martina Čermáková

Doplňkový učební materiál určený k procvičování minulého času prostého v portugalštině na hrách „lodě“ a „domino“.

Čtení s porozuměním – Čas, autor: Mgr. Vendula Dovole

Materiál obsahuje text, který se týká času, dnů v týdnu atd., a následné úkoly, které prověřují porozumění textu. Materiál je součástí ucelené řady.

Riskuj – starověké Řecko, autor: Mgr. Markéta Pravdová

Interaktivní hra na motivy televizní předlohy, určená ke zopakování a upevnění učiva o starověkém Řecku.

Matematická domina, autor: Mgr. Tereza Chaloupková

Materiál obsahuje 5 domin (typu příklad + výsledek) na procvičení sčítání a odčítání do 10, do 20 bez přechodu, do 20 s přechodem, desítek, a příkladů typu 34 + 40 nebo 96 − 40.

Hrnečku, vař!, autor: Mgr. Eva Macháčková

Uvědomělé čtení a jeho diagnostika. DUM obsahuje text pohádky „Hrnečku, vař!“ a pracovní listy. Diagnostiku uvědomělého čtení vyučující provede po kolektivním přečtení textu pohádky a vypracování pracovního listu.

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Lidová píšťala koncovka a její využití ve výuce

Cílem setkání bylo představit technické možnosti bezdírkové píšťaly koncovky jako hudebního nástroje vhodného k podněcování tradiční lidové hudebnosti. Představeny byly také způsoby hry konkrétních hudebních pramenů jako základních interpretačních typů hudební produkce spojené s tímto svérázným hudebním nástrojem. Lektor: Petr Drkula

Rozvoj gramotností pomocí YouTube

Server YouTube představuje webovou platformu, na které tráví (nejen) české děti značnou část svého volného času. Hlavní část webináře tvořily příklady konkrétních aktivit a činností do výuky, které využívají obsah YouTube (nebo svět s ním spojený – youtubeři) a rozvíjejí gramotnosti, zejména čtenářskou a digitální. Lektorka: Vanda Vaníčková

Diferencovaná výuka aneb Jak pracovat s nadanými žáky v běžné třídě

Problematika existence nadaných žáků si již ve většině českých škol získala zaslouženou pozornost. O jejich odlišných edukačních potřebách se také hovoří. Učitelům se dostaly do povědomí informace o nutnosti adekvátní podpory nadaných žáků. Jaká ale tato podpora konkrétně je, v čem spočívá? Jaké jsou konkrétní kroky a náměty pro práci s nadanými žáky v běžné třídě? Lektorka: Jana Škrabánková

Počítáš, počítám, počítáme…

Zažívat opakovaně radost z úspěšně vyřešené úlohy, to je jedna ze sedmi složek matematické gramotnosti. Jak na to? Ukázali jsme si, které aktivity nám pomáhají v zapojování žáků do výuky matematiky, umí z ní odstranit nudu a žáky aktivizují a motivují k výkonu. Lektoři: Jovanka Rybová, Tomáš Koten

Zdroj ilustrativních obrázků:

ERSKINE-KELLIE, Jocelyn. flickr.com: Stormy Weather [online]. 2019-04-08 [cit. 2019-05-16]. Dostupný pod licencí CC-BY na WWW: <https://www.flickr.com/photos/jocelyn777/46649723245/>.
TROLLE, Kristoffer. flickr.com: Lady sitting in front of Parthenon on Acropolis, Athens, Greece [online]. 2015-04-26 [cit. 2019-05-16]. Dostupný pod licencí CC-BYna WWW: <https://www.flickr.com/photos/kristoffer-trolle/17088729869/>.

    hodnotil 1 uživatel

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.