Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Nej… z měsíce května

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejzajímavějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc květen.

To nejzajímavější z modulu Články

Experimentální fyzikář, autor: Zdeněk Hromádka

V první části článku autor poukazuje na důležitost pokusu ve vyučování fyziky na základní škole nejen z hlediska motivace a názornosti, ale také jako prostředku k objevování nových poznatků žáky. V druhé části článku autor seznamuje čtenáře s příkladem didaktické pomůcky – stavebnice pro sestavování elektrických obvodů vlastní konstrukce a s možnostmi jejího využití ve vyučování.

Prázdninová školka s předškolními dětmi – O princích a princeznách, autor: Petra Pšeničková

Příspěvek nabízí aktivity pro práci učitelů s dětmi v mateřské škole. Aktivity jsou rozdělené na ranní tvořivou činnost, didaktickou část, venkovní činnost. Vše propojuje téma princů a princezen. Děti si vyrobí zlatou hvězdu, meč, střevíček nebo létající křídla. Vydají se jako zbrojnoši po stopách jasné princezny nebo si zahrají dámu s démanty.

Typy učitelů z pohledu vzdělávacích technologií, autor: Bořivoj Brdička

Zpráva doktoranda Kennetha Gravese z newyorské Columbia University, která přináší zajímavá zjištění o tom, jaký mají učitelé přístup k technologiím, a vysvětluje, proč se s jejich rostoucím využíváním výsledky žáků zhoršují.

Co víme o podpoře demokracie na školách z výzkumu aneb Jak se občanské vzdělávání stalo principem?, autor: Milan Hrubeš

Tento článek je součástí seriálu o tom, jak podporovat demokracii ve školách. Příspěvek shrnuje zásadní zjištění z výzkumných aktivit, které byly součástí pokusného ověřování občanského vzdělávání. Výzkum se zaměřoval na dopad, který realizace systémové podpory občanského vzdělávání měla jak na vyučující, tak i na vedení školy. Hlavním přínosem podle výzkumného zjištění byla proměna významu občanského vzdělávání od „výuky v rámci předmětů“ k principu, který postihuje fungování celé školy včetně jejího okolí a výrazně přispívá k budování demokracie na školách.

Mé nejoblíbenější doplňky do Moodlu, autor: Jiří Hampeis

Tímto článkem chci ukázat případným čtenářům své zkušenosti s využitím Moodlu a vybraných doplňků do Moodlu.

To nejzajímavější z modulu DUM

Zeměpisné souřadnice, autor: Mgr. Václav Duffek (Autor), RNDr. Václav Stacke, Ph.D. (Autor), Mgr. Markéta Pluháčková, Ph.D. (Autor)

Materiál vznikl jako jeden z výstupů týmu geografie projektu Didaktika – Člověk a příroda A.(http://didaktika.zcu.cz/). Autoři materiálu si kladou za cíl překonat problémy spojené s výukou tématu Zeměpisné souřadnice, které byly zjištěny od učitelů napříč Českou republikou.

Pohádkové postavy – rozdíly, autor: Mgr. Tereza Chaloupková

Materiál obsahuje 8 pohádkových postav. Děti mají u každé postavy nalézt 5 rozdílů.

Přídavná jména – stupňování, autor: Mgr Hana Hrochová

Stupňování přídavných jmen v němčině na základě písně „Besser werden“. Samostatné odvození pravidel z písně a z textu a procvičení.

Skládání slov ze slabik, autor: Mgr. Tereza Chaloupková

Materiál obsahuje slova s obrázky, které se rozstříhají na slabiky a podle obrázku na začátku děti skládají slova ze slabik. První část obsahuje slova dvojslabičná, druhá část slova jednoslabičná.

Literární kvíz pro 2. stupeň ZŠ, autor: Mgr. Vendula Dovole

Materiál je určen žákům 8.–9. ročníku základní školy. Po vytištění, zalaminování a vystřižení vznikne 18 karet. Žáci pomocí kolíčku či „mazací“ fixy určují správnou odpověď na otázku z oblasti literatury. Na zadní straně je pak pro kontrolu vyznačeno správné řešení. Spodní část karty je třeba před zalaminováním ohnout.

Hrnečku, vař!, autor: Mgr. Eva Macháčková

Uvědomělé čtení a jeho diagnostika. DUM obsahuje text pohádky „Hrnečku, vař!“ a pracovní listy. Diagnostiku uvědomělého čtení vyučující provede po kolektivním přečtení textu pohádky a vypracování pracovního listu.

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Gamifikace výuky

Na setkání jsme se věnovali využití počítačových her v různých předmětech. Ukázali jsme si příklady několika z nich a podrobněji jsme se zastavili nad fenoménem Minecraft – hry, kterou již 15 let hrají miliony dětí po celém světě. Lektor: Mgr. Miroslav Kotlas.

Spomocník a Virtuální digitální centrum Elixíru

Elixír do škol je organizace podporující odborný růst učitelů prostřednictvím kolegiálního sdílení. Již několik let se to úspěšně daří u fyzikářů. V loňském roce byla činnost Elixíru rozšířena o podporu rozvoje digitálních technologií v nejširším smyslu toho slova. Podrobnosti nám představil Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D. a jeho hosté.

Sportovní text – nástroj k rozvoji čtenářství

Cílem setkání bylo přispět k rozšiřování kompetencí vyučujících, které mohou uplatnit při motivaci žáků ke čtení, při rozvoji i ověřování jejich čtenářských dovedností a nabídnout učitelům – případně i žákům a rodičům – aktivity využitelné k rozvoji dílčích čtenářských dovedností žáků. Lektor: František Brož.

Zdroj ilustrativních obrázků:

Krvesaj. Wikimedia.org: 2012 kveten botanicka zahrada 086 [online]. 2012-06-07 [cit. 2019-06-17]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 na WWW: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2012_kveten_botanicka_zahrada_086.jpg>.

    hodnotil 1 uživatel

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.