Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Archiv za Červenec 2019

Nej… z měsíce června

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejzajímavějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc červen.

To nejzajímavější z modulu Články

Prázdninová školka s dvouleťáky – Bob a Bobek, autor: Petra Pšeničková

Příspěvek nabízí aktivity pro práci učitelů s dvouletými dětmi. Aktivity jsou rozdělené na ranní tvořivou činnost, didaktickou část, případně venkovní činnost. Po celý týden budou děti provázet příběhy králíků Boba a Bobka. Seznámí se s příběhy: V zoo, Natěrači, Na horách, Boj s lupiči, Trosečníci. Připraví koupel pro slona, vyrobí loď z kartonu a živých květů, zažijí koulovanou, překážkovou dráhu i výrobu voru.

Významná výročí v roce 2019 – Nesmí se to opakovat. Ale může., autor: Petr Koubek

Článek je vzpomínkou autora na jaro, kdy maturoval. Zároveň šlo o období, kdy v Jugoslávii, Gruzii a dalších oblastech ve sféře zájmu mezinárodních organizací probíhaly boje a násilí… Nicméně částečně ve skrytu (oči otevřené doširoka zachoval pouze Červený kříž a půlměsíc) proběhla rychlá, brutální a efektivně řízená genocida v malé zemi ve středu Afriky ve Rwandě. Článek je poctou těm, kdo zachraňovali životy nevinných Rwanďanů. Zároveň nám má připomenout, že v čase krize obdobných rozměrů neplatí, že kdo nic nedělá, nic nezkazí. Že předběžná opatrnost v takových chvílích nemůže nahradit osobní i veřejnou statečnost.

iPrázdniny s učiteli aneb prázdninová akce Virtuálního Digicentra, autor: Jaroslav Mašek

Pozvánka na prázdninovou akci Virtuálního Digicentra s názvem iPrázdniny s učiteli.

Adaptace dětí na mateřskou školu, autor: Lucie Zormanová

Článek se zabývá adaptací dětí na mateřskou školu, popisuje proces adaptace, projevy maladaptace a zabývá se také zralostí dětí pro vstup do mateřské školy. Článek rovněž přináší příklad adaptačního programu používaného v polské mateřské škole v Rybníku jako příklad dobré praxe ze zahraničí.

Galileo Galilei a jeho odkaz ve výuce fyziky na střední škole, autor: Zdeněk Hromádka

Článek je zaměřen na historický úvod k učivu o gravitační síle, tíhové síle a tíhovém poli. Odkazuje však nikoli na Newtona, ale na jeho myšlenkového předchůdce Galilea Galileie, který svou novou teorií, popisující volný pád, a zejména svým novým přístupem k metodologii vědecké práce, významně ovlivnil paradigma nově se utvářejících přírodních věd.

To nejzajímavější z modulu DUM

Hospodářské využití oceánů, autor: Mgr. Jan Zicha

Interaktivní prezentace s úkoly pro práci s internetovými zdroji. Přílohou je pracovní list.

Zeměpisné souřadnice – problematika úhlů, autor: Mgr. Václav Duffek, RNDr. Václav Stacke, Ph.D., Mgr. Markéta Pluháčková, Ph.D.

Materiál vznikl jako jeden z výstupů týmu geografie projektu Didaktika – Člověk a příroda A. (http://didaktika.zcu.cz/). Autoři materiálu si kladou za cíl překonat problémy spojené s výukou tématu Zeměpisné souřadnice, které byly zjištěny od učitelů napříč Českou republikou. V tomto případě materiál překlenuje chybějící matematické kompetence žáků, konkrétně znalost úhlů. Obsahová správnost materiálu je garantována v rámci projektu Didaktika – Člověk a příroda A.

Perfektum s písní, autor: Mgr Hana Hrochová

Zopakování a rozšíření minulého času – perfekta na základě písně „Nur für dich“. Tvorba perfekta, odlučitelné a neodlučitelné předpony, samostatné vyvozování pravidel. Rozšíření slovní zásoby.

Matematické úkoly s desítkou, autor: Mgr. Tereza Chaloupková

Materiál obsahuje 5 pracovních listů, na kterých si žáci procvičí počítání, rozklad a dopočítávání do 10.

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Nápadník pro environmentální výchovu

Setkání nabízí nápady pro aktivity v environmentální oblasti očima učitele prvního stupně – dlouhodobé projekty i jednodenní vyučovací bloky, celoškolní akce nebo povídání o zapojení školy do programů Recyklohraní a Ekoškola. Lektor: Mgr. Jan Horák

Biodiverzita

Hlavní rozdíly mezi monokulturní krajinou a krajinou se zachovanou biodiverzitou, dopady úbytku biodiverzity. Nevynecháme vhodné aktivity a tipy do výuky o biodiverzitě a možnostech jejího ovlivnění. Lektorka: Ing. Lenka Skoupá

Lidová balada a její uplatnění ve výuce

Setkání má za cíl připomenout fenomén lidové balady jako poněkud opomíjený hudebně slovesný útvar, který má potenciál vnést do výuky hloubku svého vnitřního sdělení, rozvoj narativity, prohloubení dějinného povědomí či možnosti dramatizace. Lektor: Petr Drkula

Plán pedagogické podpory v kostce

Provedeme Vás procesem tvorby PLPP od východisek po realizaci. Zaměříme se především na to, jak vytvářet PLPP co nejefektivněji, aby skutečně pomáhal podpořit žáka, dotkneme se také změn v legislativě platných od října 2019, které s PLPP souvisí. Lektorka: Mgr. Jana Mrázková

Učit se učit, myslet a žít – učení s ohledem na fungování mozku

Co to znamená učení a myšlení? Jaké jsou možnosti využití metody FIE v každodenním životě? Co to je instrument, zvnitřnění a zaměření pozornosti? Projdeme společně také cvičení na podporu myšlení v souvislosti, abstraktního myšlení, verbalizace. Lektorka: Mgr. Petra Dočkalová

Zdroj ilustrativních obrázků:

Rosendahl. Wikimedia.org: Fishing boat (1) [online]. 2013-03-01 [cit. 2019-07-17]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fishing_boat_(1).jpg>.