Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

ONLINE SETKÁNÍ: Tvořivá dramatika v mateřské škole | 1. 2. 2017 od 20:00

Dramatická výchova v mateřské škole pomáhá v navazování kontaktů mezi dětmi, trénuje soustředěnost, pomáhá potlačovat agresivitu nebo rozvíjet prosociální vztahy představuje. Ve svých článcích na Metodickém portálu RVP.CZ se jí věnuje autor a lektor Michael Novotný. Nechte se inspirovat!

Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Školské rady | 25. 1. 2017 od 20:00

Jak zařídit, aby byly školské rady přínosem? Jak vybírat jejich členy? Jak tyto členy motivovat a zapojovat? Lektor: Ing. Václav Kugler.

Celý příspěvek »


Nej… z měsíce prosince

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejúspěšnějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc prosinec.
Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Technologické „hračky“ ve škole | 18. 1. 2017 od 20:00

Ukázka, co vše se ve školách dá využít nejen v informatice (roboti, robůtci, 3D tiskárny, programování, stavebnice, čidla…). A jako bonus Den off-line na škole aneb Jak se dá učit bez jediného “kusu železa”. Lektoři: Mgr. Zdeněk Heteš, Mgr. Václav Fišer.

Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Zima s předškoláky | 11. 1. 2017 od 20:00

Jak rozvíjet u předškoláků dovednosti v souladu s plynutím kalendářního roku a s ohledem na jevy, které se právě odehrávají v přírodě? Využíváte dostatečně tematicky vhodné metody pro rozvoj zrakového vnímání, sluchového vnímání, jemné motoriky a grafomotoriky, řeči, předmatematických představ, orientace v prostoru a čase u předškoláků? Lektorka: Mgr. Petra Pšeničková, DiS.

Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Technologie v rukou začínajícího učitele | 4.1.2017 od 20:00

Jaké výzvy čekají (nejen) na začínajícího učitele, chce-li (teoreticky připraven) dospět k maximálně inovativní formě využití technologií ve své praxi? Kde může hledat pomoc? Webinář je součástí kurzu Technologie v práci učitele UK PedF. Lektoři: Mgr. Jaroslav Mašek, Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D.

Celý příspěvek »


Vánoční nálada přichází

Každý rok je rozdělen na jednotlivé úseky, které jsou ohraničeny více či méně významnými událostmi. Tyto události jsou pro většinu lidí společné, nicméně v životě pedagoga se nachází další a výjimečné mezníky roku. Začneme tedy systematicky od ledna. Výhodou pedagogické profese je možnost dvakrát za rok oslavovat nový rok. Dne 1. ledna tuto možnost mají všichni, ale příležitost „bouchnout nějaké ty bublinky“ i v září při zahájení nového roku, tentokrát školního, je výhradně pro učitele. Samozřejmě tuto možnost mají i žáci nebo studenti, ale ti se většinou k zářijovým oslavám z jistých důvodů nepřipojují.

Dalšími mezníky jsou: začátek či konec prvního a druhého pololetí, začátek letních prázdnin, konec letních prázdnin – ano, to je ten důvod, proč žáci neslaví zahájení školního roku. Kromě státních svátků (případně dalších zajímavých dní) musíme samozřejmě zmínit aktuálně Vánoce. Všechny tyto mezníky v nás vyvolávají dojem, že celý rok plyne několikanásobně rychleji, než je vůbec možné. I přesto, že tento rok rychle utekl, stihli jsme na Metodickém portálu RVP.CZ nasbírat další zkušenosti a věříme, že s vámi udržíme krok i nadále. 

Ale nyní už je čas příprav na dlouho očekávané Vánoce. V tomto období se všichni těšíme nejen na zasloužený odpočinek, ale také na společné večery se svými blízkými, zdobení vánočního stromku, vůni purpury, balení dárků a další typické činnosti dokreslující vánoční atmosféru. Chtěli bychom Vám popřát, ať si tyto dny co nejvíce užijete a načerpáte síly do dalších školních dní. A pokud Vás ještě vánoční nálada nestihla polapit, možná Vám v tom pomůže básnička.


Po roce nás opět volá

kouzlo Vánoc… žádná škola!

Též nový rok za okny čeká,

další cesta nedaleká.

Ač loučíme se s tímto rokem

pomalým nebo rychlým skokem,

my chtěli bychom popřát jen,

ať splní se vám každý sen.

Jste-li žák či pedagog,

přečtěte si tento blog.

V něm rádi bychom vyzvali

všechny, kteří mívali

méně času k odpočinku,

ať věnují mu aspoň chvilku.

Přec Vánoce jsou svátky lásky,

tak přestaňte si dělat vrásky.

Na další školní povinnosti

času bude víc než dosti.

Teď dlouhé volno před námi je,

však on se ten čas využije –

čeká Vás hned po odluce

úklidová revoluce.

Přec utírání prachu z polic

je součástí našich tradic.

Ale nenechte se z úklidu

uvádět do neklidu.

Raději si vzpomeňte,

že právě v tom momentě,

kdy se punč či svařák pije,

přichází čas nostalgie.

Hle plamen čtvrté svíčky zhas

a nyní nastal správný čas,

kdy za doprovodu zvonečků

se s nejbližšími sejdeme

u vánočních stromečků.


Tým Metodického portálu RVP.CZ

 


Nej… z měsíce listopadu

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejúspěšnějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc listopad.
Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Podpůrná opatření pro nadané a mimořádně nadané žáky | 14. 12. 2016 od 20:00

Myslíte si, že se o naše nadané a mimořádně nadané žáky staráme dostatečně? Je vůbec potřeba podporovat nadané žáky, nebo se o sebe postarají sami? A kdy lze mluvit o mimořádně nadaném žákovi a jak s ním pracovat?
Lektoři:
Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek

Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Žáci vynechávají, přidávají, přesmykují písmena či slabiky? – Jak na to? | 7. 12. 2016 od 20:00

Co vše ve čtení a psaní ovlivňuje nedostatečné rozvinutí sluchové analýzy a syntézy? jak pomoci žákům zvládnout čtení a psaní bez větších obtíží? Máte dostatečnou zásobu aktivit pro rozvoj sluchové analýzy a syntézy?

Celý příspěvek »