Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Webinář APIV A – Hodnocení v individualizované výuce v základním vzdělávání | ZRUŠENO

ZRUŠENO, připravujeme náhradní termín.

Co umožňuje tzv. plánování pozpátku, kdy od jasného cílového stavu plánujeme postupné kroky, jejich průběžné vyhodnocování a poskytování efektivní zpětné vazby? Lektor: PhDr. Karel Starý, Ph.D.
Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Syndrom vyhoření | 30. 9. 2020 od 20:00

Vyhoření se v naší společnosti stává stále častějším jevem. Je možné tomuto stavu nějak předcházet? Co už je vyhoření a co je ještě „pouhá“ únava? Mgr. Roman Pešek vám pomůže být celý školní rok v pohodě.
Celý příspěvek »


Webinář APIV A – Hodnocení v předškolním vzdělávání | 29. 9. 2020 od 14:00

Vymezíme si pojmy pedagogická diagnostika, sumativní hodnocení, formativní hodnocení a jejich význam. Budeme se věnovat různým formám hodnocení, které používáme v mateřské škole a zaměříme se na formativní hodnocení. Lektorky: Mgr. Alena Kroupová, Mgr. Jana Smolková
Celý příspěvek »


Webinář APIV A – Společné vzdělávání a klima/kultura školy | 22. 9. 2020 od 14:00

Kulturu školy spoluutváří pedagogická kultura jednotlivých učitelů. Webinář bude zaměřen na self-efficacy učitelů pro společné vzdělávání. Lektorka: PhDr. Jiřina Novotná
Celý příspěvek »


Nej… z měsíce července a srpna

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejzajímavějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc červenec a srpen.

To nejzajímavější z modulu Články

20 věcí, které udělejte pro lepší školní rok 2020/2021, autor: Jaroslav Mašek

Co mohu jako učitel udělat pro lepší školní rok 2020/2021? Autor v článku nabízí 20 kroků, ze kterých můžete vyjít při hledání vašich vlastních odpovědí na uvedenou otázku.

Videotutoriály pro i se studenty, autor: Michal Černý

Příspěvek se zaměřuje na postupy a nástroje, které jsou spojené s tvorbou videotutoriálů tvořených ze záznamů z obrazovky. Ukazuje, jakým způsobem je možné s nimi pracovat ve školním prostředí, ať již z pohledu učitele jako tvůrce obsahu, nebo očima studentů, kteří participují na společné tvorbě.

Vydej svůj článek!, autor: Autor: Adam Cvik, spoluautor: Mgr. Vanda Vaníčková Ph.D.

Aktivita Vydej svůj článek! je založena na skupinové spolupráci žáků, porozumění textu, jeho rozboru a následném zpracování dle dalšího zadání. Aktivita má za úkol učit žáky pracovat s mediálním prostředím, různými typy médií a vnímat rozdíly mezi nimi.

Menšiny kolem nás, autor: Petr Bednařík a kolektiv

Publikace seznamuje čtenáře s tematikou vývoje národnostních menšin na našem území ve 20. a na počátku 21. století. Zachycuje u každé národnostní menšiny její historii, tradice, zvyky i současný život. Prezentuje významné osobnosti menšin a zabývá se jejich spolkovým životem. Nabízí u každé národnostní menšiny přehled informačních zdrojů.

To nejzajímavější z modulu DUM

Tabulky a grafy, autor: Mgr. Radomír Macháň 

Výukový materiál s využitím QR kódů k procvičení dovednosti četby grafů a získávání údajů z nich. Současně vytvoření tabulky v tabulkovém kalkulátoru na základě údajů vypočítaných z grafu.

Atmosféra – počasí, autor: Mgr. Jan Zicha

Elektronický pracovní list pro vyplnění na PC nebo mobilním zařízení v programu Adobe Acrobat Reader DC, bez nutnosti tisknout na papír. Pro využití mobilního telefonu je ke stažení bezplatná mobilní aplikace na Google Play nebo App Store. Vhodné také např. pro distanční výuku, kdy žák může pracovat na PC nebo mobilním zařízení a po uložení může vypracované úkoly odevzdat v elektronické podobě.

Jak zatraktivnit výuku historie jednoduchou animací, autor: Mgr. Markéta Pravdová

Žáci s využitím svých mobilních telefonů vytvoří jednoduchou animaci na určené historické téma – v tomto případě Čechy v období po husitských válkách.

Mluvená hebrejština – jedno souvětí a tak…, autor: Šimon Daníček

Ochutnávka hebrejštiny skrze jedno souvětí.

Zdroj ilustrativních obrázků:

Pexels. Pixabay.com: [online]. [cit. 2020-08-31]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/photos/sunglasses-pool-recreation-resort-1850648/>.

Webinář APIV A – Podpora při vzdělávání dětí, žáků s narušenou komunikační schopností | 8. 9. 2020 od 15:00

Dětí s narušenou komunikační schopností stále přibývá. Dozvíte se, v čem jsou specifické jejich vzdělávací potřeby a jaké jsou možnosti a způsoby nastavování vhodných podpůrných opatření v běžných školách. Lektorka: Mgr. Jiřina Jehličková
Celý příspěvek »


Webinář APIV A – Vybraná tranzitní období ve vzdělávání žáků s PAS | 25. 8. 2020 od 14:00

Obsah webináře bude zaměřen na získání informací o symptomatice Poruch autistického spektra (PAS) a dopadech této diagnózy do vzdělávání. Budou představeny specifické metody a postupy využívané při vzdělávání žáků s PAS. V rámci webináře zazní informace o legislativě spojené se vzděláváním žáků s PAS. Lektorka: Mgr. Zuzana Žampachová
Celý příspěvek »


Nej… z měsíce června

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejzajímavějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc červen.

Celý příspěvek »


Prázdniny volají

Sluníčko svítí, květiny kvetou a bazén volá. Ano vážení, léto je konečně tu. Těžké období je snad zcela za námi a bez obav se můžeme vydat vstříc zábavným prázdninovým zážitkům. Celý příspěvek »


Webinář APIV A: Žákovské prekoncepce mentálního postižení | 30. 6. 2020 od 13:00

Webinář představí zájemcům všechny klíčové aspekty vztahující se k problematice utváření žákovských prekoncepcí v oblasti vzdělávání mentálně postižených, diagnostické a výzkumné metody, strategie ovlivňování prekoncepcí a rovněž poukáže na výsledky relevantních výzkumů a na možnosti jejich využití v pedagogické praxi. Lektor: PhDr. Jakub Pivarč, Ph.D.
Celý příspěvek »