Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Příspěvky se štítkem „dějepis“

ONLINE SETKÁNÍ: Okamžiky rozhodnutí | 9. 3. 2017 od 20:00

s podtitulem: Představení dějepisného metodického materiálu – Občanské sdružení PANT

Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Případ Mašínové v kontextu výuky o 50. letech | 13. 4. 2016 od 20:00

Příběh bratří Mašínů a jejich boje proti komunistickému režimu na počátku padesátých let 20. století je součástí českého vztahování k minulosti už více než čtyřicet let. Opakovaně se vrací a vynořuje na povrch a klade nám otázky po legitimitě jejich činů a tedy i legitimitě tehdejšího režimu. Jak vystoupit z bludného kruhu „ztuhlých“ interpretačních rámců a politických identit? Odpovědi budeme hledat spolu s Mgr. Jaroslavem Pinkasem z Ústavu pro studium totalitních režimů.

Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Aktérský pohled ve výuce | 28. 1. 2016 od 20:00

Jak vybírat školní  prameny? Proč nechat zaznívat „hlasy“ těch, kteří události přímo zažili? Na příkladu metodického materiálu „Děvčata z pokoje 28″, který je grantovým výstupem Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, se Milan Hes (jako jeden z autorů tohoto vzdělávacího materiálu) zamýšlí nad rolí svědectví v dějinách.

Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Využití fotografie ve výuce dějepisu | 7. 1. 2016 od 20:00

Čtvrtek 7. 1. 2016, 20:00

Téma setkání propojí několik oborových perspektiv (historická věda, didaktika dějepisu, teorie médií, paměťová studia). Lektor Mgr. Kamil Činátl, Ph.D. z Ústavu pro studium totalitních režimů vychází z předpokladu, že moderní média tvoří důležitý kontext historiografie i školního dějepisu.

Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Místo paměti – Václavské náměstí v proměnách času | 29. 10. 2015 od 20:00

Čtvrtek 29. 10. 2015, 20:00

Didaktik dějepisu Mgr. Milan Hes, Ph.D. představí ve svém příspěvku práci s metodickou příručkou Václavské náměstí v perspektivách (Pracovní listy k výuce o historii a současnosti Václavského náměstí). Lektor bude klást důraz na analytickou práci se školním historickým pramenem.

Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Svědectví pamětníků ve výuce pro 21. století | 16.9.2015 od 20:00

Středa 16. 9. 2015, 20:00

Orální historie je jedním z nejcennějších výukových zdrojů. Spolu s Martinem Šmokem se podíváme, jaké možnosti má učitel, pokud chce svědectví pamětníků využít ve svých hodinách.

Doporučujeme online setkání doplnit záznamem z webináře Využití orální historie pro tvorbu výukového dokumentu.
Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Židovské muzeum v Praze – možnosti spolupráce pro učitele | 10.6.2015 od 20:00

Středa 10. 6. 2015, 20:00

Co konkrétního může muzeum nabídnout českým žákům a studentům nám poví Jiří Tejkal. Část setkání bude také věnována specifickým službám, např. práci s učňovskou mládeží nebo programům pro pedagogy.
Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Využití orální historie pro tvorbu výukového dokumentu | 6. 5. 2015 od 20:00

Středa 6. 5. 2015, 20:00

“Aktivity orální historie směřují k získání ústních informací, jejich analýze a ke kritickému zpracování takto získaných pramenů v oblasti nejnovějších dějin představujících přibližně dvě generace lidí,” říká J. Herink ve svém článku Orální historie. Jak využít tuto metodu při tvorbě DUM nám představí Mgr. Monika Horsáková. Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Výuka dějepisu podle alternativní verze | 23. 4. 2015 OD 20:00

Výuka dějepisu podle alternativní verze
Čtvrtek 23. 4. 2015, 20:00

Progresivnost výuky podle NAV spatřuji v několika oblastech. Žáci jsou motivovanější zapojit se do diskuze, jsou schopnější v oblasti projektové práce a mnohem efektivněji pracují ve skupinách. Tematické pojetí umožňuje mnohem častější aktualizaci výuky, a žáci proto vnímají smysluplnost a nutnost historických souvislostí. Výhodou je spolupráce v online prostředí a relativně časté opakování – v každém tématu se objevují pojmy, události a typické znaky, které je zapotřebí vždy znovu ukotvit, tj. s žáky datovat, spojit s dalšími pojmy z jiných témat. Tímto způsobem se proto znovu a znovu dotýkáme klíčových zlomů v dějinách.[1]
Celý příspěvek »